Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

Zodpovědně k odpovědnosti, nabádá Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven (ČAP) spouští v pořadí už osmou informační kampaň „Únor měsíc pojištění“. Ta se letos zaměří na podporu významu pojištění odpovědnosti v občanském životě. Upozorní na rizika spojená s každodenní běžnou činností, i na změny a nároky vyplývající z nového občanského zákoníku. Stejně jako v předešlých letech je součástí kampaně také unikátní průzkum veřejného mínění. Ten například ukazuje, kolik procent Čechů má odpovědnost pojištěnou, a jaká je jejich osobní zkušenost s odpovědnostní škodou.

Běžné životní situace doprovází větší či menší míra rizika, že druhému nechtěně způsobíme škodu na jeho majetku, v  horším případě i na jeho zdraví. Neúmyslné poškození, nebo rozbití zboží v obchodě, vytopení sousedů, škody zaviněné našimi dětmi, či domácími mazlíčky, zranění třetích osob při sportovních aktivitách, rekreaci atd. To je pouze stručný výčet škod, za které odpovídáme, a kvůli kterým se rozhodně vyplatí mít sjednané pojištění odpovědnosti v občanském životě.

Objem škod spojených s tímto druhem pojištění narostl za posledních pět let o 65 % na téměř 300 milionů korun ročně. „Výše odškodnění za odpovědnostní škody se bude z důvodu změn vyplývajících z nového občanského zákoníku dále zvyšovat,“ upozorňuje manažerka komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová a vysvětluje: „Zásadně se změnil způsob odškodňování bolestného nebo ztížení společenského uplatnění, a tato fakta i nové nároky ukotvené v zákoníku, navyšují škody na zdraví o více než 100 %. Je třeba se připravit na to, že pokud například vážně zraníme někoho při sportu, může nás nárokovaná částka na kompenzaci škody stát statisíce,
v nejzávažnějších případech při trvalých následcích pro poškozeného dokonce i milióny korun. Z toho důvodu by měl každý vnímat pojištění před následky své každodenní činnosti jako nezbytné a samozřejmé“. 

Češi ho však jako samozřejmost rozhodně neberou. Podle statistik ČAP má pojištění sjednáno jen 30 % občanů. Přestože je zastoupeno tak malou měrou, ohlašují ročně více než 35 tisíc pojistných událostí a potvrzují tak, že nehoda způsobená neopatrností, není vůbec náhoda. Cena pojistného přitom činí v průměru pouze 430 Kč na rok. Nejčastěji je pojištění sjednáváno v rámci pojištění domácnosti, v rámci jednoho pojistného jsou pak kryti všichni rodinní příslušníci, kteří v pojištěné domácnosti bydlí.

Třetinovou propojištěnost české populace potvrdil i průzkum veřejnosti, a to i přesto, že téměř 90 % dotázaných považuje pojištění odpovědnosti za užitečné. „Více jak polovina Čechů má zprostředkovanou zkušenost (55 %) s odpovědnostní škodou, 21 % respondentů řešilo osobně pojistnou událost se svou pojišťovnou. Nejčastěji se jednalo o škody v rozsahu 5 – 50 tis. Kč (45 %),“ komentuje zjištění projektový manažer společnosti NMS Market Research Kamil Kunc a pokračuje: „Příčina zdánlivé lehkovážnosti české populace souvisí s výsledky testu pojistné gramotnosti. Ty ukázaly, že se Češi v pojištění odpovědnosti v občanském životě téměř vůbec 

neorientují. Jedničku a dvojku by za své znalosti dostalo jen 21 % respondentů. Oproti tomu se známkou dostatečně a nedostatečně skončilo 56 % tázaných.“

Pouze třetina respondentů slyšelo o tom, že nový zákoník vnesl do uplatňování odpovědnostních škod výrazné změny.„Lidé mají malou představu o tom, za jaké škody v občanském životě odpovídají. Více jak 30 % respondentů si například myslí, že pojištění kryje škody způsobené zaměstnavateli na pracovišti,“ upozorňuje Marcela Kotyrová a uzavírá: „Z průzkumu i z informací od pojišťoven vyplynulo, že v rámci osvěty o pojištění odpovědnosti v občanském životě je potřeba klientům vysvětlit úplné základy – na jaké situace se pojištění vztahuje, jaké naopak nezahrnuje, kdo je v rámci smlouvy pojištěn, jak si správně pojištění sjednat, na co nezapomenout při hlášení pojistné události aj. Často se například stává, že klienti hlásí mylně škody, které způsobili sami sobě, na rozdíl od těch, které způsobí třetí osobě. Proto se v průběhu únorové kampaně budeme věnovat právě těmto informacím.“

Jeden komentář: “Zodpovědně k odpovědnosti, nabádá Česká asociace pojišťoven”

  1. Mirek Král napsal:

    Bez pojištění odpovědnosti bych se asi neobešel. Doporučuji podívat se sem http://www.klik­pojisteni.cz/po­jisteni-odpovednosti/ :)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.