Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

Životnímu pojištění se daří. Rizikové žádají li-dé, na investiční více přispívají firmy

Pojištění 10.08.2017 | 13:36 0 Komentářů

Až na šest vzrostl počet rizik, proti kterým se lidé chtějí pojistit. Ukázal to rok existence rizikového životního pojištění NN Život, které v dubnu 2016 uvedla na trh NN Životní pojišťovna. Prodejům životního pojištění již podle dat NN nedominuje investiční životní pojištění, jako tomu bývalo v minulých letech, ale čistě rizikové pojištění. Potvrdilo se, že lidé žádají od pojištění především krytí závažných životních rizik, zatímco pro zhodnocování prostředků využívají investiční životní pojištění NN Smart, které díky nové regulaci umožňuje vyšší příspěvky od zaměstnavatele.   

Přes dva miliony lidí ročně přijdou v ČR k lékaři s úrazem. Ambulantně je po úrazu ošetřeno přes 1,8 milionu lidí, více než 160 tisíc musí být hospitalizováno. Toto riziko si lidé dobře uvědomují a sami proto často poptávají úrazové pojištění. Nejčastěji si klienti NN Životní pojišťovny sjednávají připojištění trvalých následků úrazu, denních dávek v případě nezbytného léčení úrazu, invalidity a závažných onemocnění.

„Na podzim jsme klientům nabídli vylepšenou pojistnou ochranu pro případ závažných úrazů, což se odrazilo ve zvýšeném zájmu o toto připojištění. Letos na jaře jsme navíc rozšířili připojištění rizika invalidity o nové možnosti a větší flexibilitu. Klienti kladně reagovali na to, že nově plníme v případě všech stupňů invalidity způsobených duševními poruchami, které jsou častější příčinou než nemoci oběhové a nervové soustavy dohromady. Statistiky prodejů ukazují, že odstranění výluk starým i novým klientům bylo správné rozhodnutí,“ komentuje vývoj trhu Vladimír Dvořák, ředitel produktového vývoje NN pojišťovny a penzijní společnosti.

Zvýšený zájem o rizikové životní pojištění

Rok od uvedení rizikového životního pojištění NN Život na trh je patrný zvýšený zájem o sjednání tohoto typu životního pojištění, které lidé často doplňují investicemi třeba do podílových fondů. „V současnosti tvoří rizikové pojištění už více než polovinu prodejů životního pojištění a jeho objem bude oproti investičnímu životnímu pojištění ještě růst,“ říká Vladimír Dvořák.

Klienti si sjednávají NN Život s velkým důrazem na krytí rizik a pojišťují se na vyšší sjednanou částku. V meziregionálním srovnání nejsou výrazné rozdíly – nový produkt si žádají lidé ve všech částech ČR, ve městech i na venkově. Investiční životní pojištění NN Smart si vybírají klienti, kteří kromě pojištění hlavních rizik hledají i investiční nástroj pro zajištění finanční budoucnosti své nebo svých dětí. Častým důvodem pro sjednání NN Smart bývá podpora státu ve formě daňových odpisů a příspěvky zaměstnavatele na investiční životní pojištění.

Příspěvky firem na investiční pojištění rostou

Daňová novela platná od letošního ledna zvedla limit od daně osvobozeného ročního příspěvku zaměstnavatele na vybrané finanční produkty v součtu z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Pro zaměstnavatele je výhodnější přispívat zaměstnancům na investiční životní pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění, než jim o stejnou částku zvýšit plat. Větší úleva v odvodech na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance a osvobození od daně z příjmu zvýšila také atraktivitu investičního životního pojištění NN Smart. „Firmy letos přispívají svým zaměstnancům na NN Smart vyššími částkami než dříve. Na smlouvy investičního životního pojištění začali nově přispívat i zaměstnavatelé, kteří to vloni ještě nedělali,“ komentuje dopady legislativní změny Vladimír Dvořák.

Jakou roli hraje věk a pohlaví?

Rizikové životní pojištění NN Život si sjednávají o něco starší klienti (v průměru 41 let), než je tomu u investičního životního pojištění NN Smart (průměrně 39 let). Vlastníky pojistných smluv jsou v České republice častěji muži (57 procent). Slovenský trh se od českého příliš neliší. Výraznějším rozdílem je pouze to, že NN Smart si na Slovensku častěji sjednávají ženy. Vlastníci smluv pojišťují nejen sebe, ale také další osoby na svou smlouvu. V rámci jedné smlouvy umožňuje NN Život i NN Smart pojistit dva dospělé a až deset dětí. Tím se věkový průměr pojištěných osob snižuje – u NN Smart je průměrný věk pojištěné osoby 34 let, u NN Života 35 let. Možnost uzavřít rizikové pojištění NN Život přitom lidé mají až do věku 70 let.

Tisková zpráva NN Životní pojišťovna

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.