Sobota 06. června. Svátek má Norbert.

Zahraniční obchod – září 2019: Výrazně vyšší přebytek bilance

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 25,1 mld. Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) v národním pojetí2) ovlivnil příznivě především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,3 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 14,0 mld. Kč.

Saldo ostatních dopravních prostředků se přechodem z pasiva do aktiva zlepšilo o 2,8 mld. Kč a deficit bilance ropy a zemního plynu se zmenšil o 1,8 mld. Kč. Kladné saldo se stroji a zařízeními se meziročně zvýšilo o 1,3 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl větší schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,3 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v září přebytkem 71,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 11,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 3,4 mld. Kč a dosáhl 44,5 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,7 % a dovoz o 1,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,3 %) a stagnaci dovozu.

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 vzrostl vývoz o 8,0 % na 324,7 mld. Kč a dovoz o 3,4 % na 299,7 mld. Kč. Letošní září mělo o dva pracovní dny více než září předchozího roku.

V lednu až září 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 141,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 54,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,0 % a dovoz o 2,0 %.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí3) se v září 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 9,1 % a dovoz o 4,8 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 404,8 mld. Kč a dovoz zboží 349,6 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v srpnu 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 2,9 %.

________________
Poznámky:
1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky
2)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2017 a 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 jsou předběžné. 

Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.