Neděle 24. ledna. Svátek má Milena.

Vznik a zánik obchodních společností

Investice 02.08.2017 | 14:09 0 Komentářů

červnu letošního roku bylo založeno 1910 obchodních společností, což představuje o 736 společností méně než v předešlém měsíci.  Zároveň v červnu zaniklo 819 obchodních společností, což je o 104 méně než v květnu tohoto roku.  Čistý přírůstek obchodních společností (tedy rozdíl mezi počtem zaniklých a vzniklých obchodních společností) za měsíc červen je tedy 1 091, což je o 632 obchodních společností méně než v předešlém měsíci.

prvním pololetí tohoto roku vzniklo 16 686 obchodních společností, což je o 2 814 více než ve stejném období minulého roku, kdy vzniklo 13 872 obchodních společností. Zároveň jde o nejvyšší pololetní počet nových obchodních společností v historii ČR. Během prvního pololetí 2017 také zaniklo 5 592 obchodních společností (o 1 572 společností více než za stejné období v roce 2016), což je opět nejvyšší pololetní počet v historii ČR. Čistý přírůstek počtu obchodních společností za prvních 6 měsíců letošního roku dosáhl výše 11 094 (o 1 242 obchodních společností více než ve stejném období roku 2016). Šlo tak o nejvyšší pololetní přírůstek od začátku roku 2010.

Obchodní společnosti se v červnu nejvíce zakládaly v Praze (865 společností), následoval Jihomoravský kraj (238 společností) a Středočeský kraj (171 společností).  Nejvíce obchodních společností zaniklo taktéž v Praze, kde sídlila více než polovina zaniklých společností (435). S velkým odstupem následoval Jihomoravský kraj (63 zaniklých OS) a Středočeský kraj (60 zaniklých OS).  Naopak nejméně společností vzniklo v Karlovarském kraji (24 společností) a v kraji Vysočina (28 společností). V těchto dvou krajích také nejméně společností zaniklo (13 společností v kraji Vysočina, resp. 15 společností v Karlovarském kraji).  Dále následoval kraj Liberecký (16 zaniklých OS) a Královéhradecký (17 zaniklých OS).

prvním pololetí 2017 vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze (7 146) a v Jihomoravském kraji (2 165). Naopak nejméně společností v prvních šesti měsících letošního roku vzniklo v Karlovarském kraji (252 společností), v kraji Vysočina (343) a v Libereckém kraji (354). Nejvíce společností zaniklo opět v Praze (2 793) a v Jihomoravském kraji (625). Nejméně potom v Pardubickém kraji (76), Karlovarském kraji (84) a na Vysočině (96).

Počet obchodních společností se v červnu i v celém prvním pololetí 2017 zvýšil ve všech krajích. V červnu zaznamenala nejvyšší absolutní čistý přírůstek Praha (430 OS), následovaná Jihomoravským krajem (175 OS) a Středočeským krajem (111 OS). Nejméně společností přibylo v Karlovarském kraji (9 OS) a na Vysočině (15 OS). Největší relativní růst však zaznamenal Jihomoravský kraj, kde na každých 10 zaniklých obchodních společností vzniklo 38 nových. Následoval Zlínský kraj (33 nových OS na 10 zaniklých) a Jihočeský kraj (31 nových OS na 10 zaniklých). Nejpomaleji rostl počet nových obchodních společností v Ústeckém kraji (15 vzniklých na 10 zaniklých) a v Karlovarském kraji (16 vzniklých OS na 10 zaniklých).

Během prvního pololetí přibylo nejvíce obchodních společností opět v Praze (4 353). Více než tisíc společností přibylo ještě v Jihomoravském kraji (1 540 OS), v Moravskoslezském kraji (1 067 OS) a ve Středočeském kraji (1 021 OS). Nejvíce nových obchodních společností v poměru k počtu zaniklých OS vzniklo v Pardubickém kraji (58 nových na 10 zaniklých OS), ve Středočeském kraji (46 nových na 10 zaniklých OS) a v Moravskoslezském kraji (44 nových na 10 zaniklých OS). Nejméně nových společností na deset zaniklých vzniklo v Ústeckém kraji (15), v Praze (26) a v Jihočeském a Plzeňském kraji (29).

červnu letošního roku vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (479), v obchodu (334) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (274). Nejvíce jich zaniklo v odvětví obchod (279), nakládání s nemovitostmi (171) a profesní, vědecké a technické činnosti (94).

prvním pololetí roku 2017 vzniklo nejvíce společností v odvětví  obchod (3 926), v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (3 593) a v nakládání s nemovitostmi (1 986). Zaniklo jich rovněž nejvíce v obchodu (2000) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (1 113).

Relativně nejrychleji se počet obchodních společností zvýšil v červnu v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, kde na 10 zaniklých vzniklo 51 obchodních společností, a v odvětví informační a komunikační činnosti, kde na 10 zaniklých připadlo 43 vzniklých společností.  Naopak nejpomaleji se jejich počet zvyšoval v obchodu, kde na 10 zaniklých společností připadlo 12 nových společností, a v dopravě, kde na 10 zaniklých připadlo 14 nových společností.

Při pohledu na prvních šest měsíců roku 2017 se počet společností relativně nejrychleji zvýšil v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, kde vzniklo 65 nových společností na 10 zaniklých, a v ubytování a stravování (54 nových OS na 10 zaniklých). Naopak nejpomaleji rostlo odvětví nakládání s nemovitostmi, kde na 10 zaniklých připadlo 18 nově vzniklých společností, a dále obchod se 20 vzniklými společnostmi na 10 zaniklých.

Tisková zpráva CRIF – Czech Credit Bureau

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.