Pátek 23. října. Svátek má Teodor.

Všichni pracující důchodci mohou opět uplatnit slevu na dani

Penze 31.07.2014 | 11:59 0 Komentářů

V roce 2010 žilo v Česku 1,24 milionu penzistů do 70 let, z nichž 129 600 pracovalo. V prvním pololetí roku 2013 počet starobních důchodců do 70 let vzrostl na 1 261 700, do práce jich chodilo 145 100. Po úsporných opatřeních vlády Petra Nečase ale chuť důchodců pracovat ochabla. (Tisková zpráva: Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři)

V rámci úsporného balíčku zrušila vláda slevu na dani pro pracující penzisty pobírající starobní důchod. Řada odborníků se proti tomuto opatření ohradila už v jeho počátcích. Včera Ústavní soud spornou část zákona označil za protiústavní. „Z rozhodnutí soudu plyne, že slevu za zdaňovací období roku 2014 mohou uplatnit všichni pracující důchodci nehledě na to, zda k 1. lednu penzi čerpali. Peníze za loňský rok, které si penzisté odepsat nemohli, se jim už ale pravděpodobně nevrátí. Pro rok 2013 nemá dnešní rozhodnutí účinky, zrušení části zákona totiž neplatí zpětně. Soudy by ale v konkrétních případech mohly rozhodnutí Ústavního soudu zohlednit,“ uvedl Ondřej Moravec z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Pracující důchodci tedy mohou uplatnit slevu na dani za rok 2014. Osoby samostatně výdělečně činné ji uplatní ve svém daňovém přiznání, které budou podávat po skončení roku. „Zaměstnanci mohou slevu na poplatníka začít uplatňovat, až vyjde ve sbírce zákonů, pravděpodobně tedy od srpna. U zaměstnanců se dělá roční zúčtování a v něm bude uplatněna sleva za celý rok. Vzhledem k tomu, že zálohy na daň za měsíce leden až červenec 2014 platili vyšší, vyjde jim přeplatek na dani, který jim bude vrácen. Zaměstnavatel je povinen roční zúčtování provést do 15. března následujícího roku a vypořádat přeplatky do 31. března 2015,“ popsala Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Část zákona, kterou Ústavní soud včera zrušil, uvádí, že daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. „Samotný zákon byl vůči pracujícím důchodcům diskriminační, ale vzhledem k nedostatkům uvnitř zákona docházelo k nerovnosti i mezi samotnými penzisty. Zákonodárce totiž vázal kritérium přiznání či nepřiznání slevy na dani pobíráním starobního důchodu jediný den v roce, a to 1. ledna. Důchodci, kteří v tento den pobírali starobní důchod, přišli o celou základní slevu na dani, zatímco ti, kteří důchod pobírali kdykoli později, třeba hned následující den, měli tuto slevu zachovanou v plné výši,“ vysvětlil Ondřej Moravec.

Kvůli mezeře v zákoně, řada penzistů o slevu na dani nepřišla. „Penzisté, kteří starobní důchod nepobírali, mohli zažádat o odložení počátku jeho přiznání tak, aby k němu došlo až po 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Jak upozornil samotný Ústavní soud, penzisté, ale měli možnost žádat zpětně o vyplácení důchodu bez toho, aby to mělo dodatečně jakýkoli vliv na uplatnění slevy na dani. V případě penzistů, kteří důchod již pobírali, bylo možné požádat o zastavení jeho výplaty pro určité období. Navzdory nedokonalému znění zákona však převažovali penzisté, kteří si snížit daňovou povinnost až o 24 840 korun ročně nemohli, neboť pobírání důchodu nepřerušili,“ řekl Ondřej Moravec.

Ústavní soud se pozastavil i nad tím, jak krátce před svou účinností byla novela zákona o daních z příjmů zveřejněna ve Sbírce zákonů. Ústavní soud upozornil, že zákonodárce musí ve své legislativní činnosti chránit dobrou víru adresátů daňových předpisů, aby došlo k naplnění požadavku předvídatelnosti práva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.