Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

Veřejná nabídka Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Investice 23.05.2014 | 10:20 0 Komentářů

Nabídková cena byla stanovena na 160 Kč za akcii

 Konečný počet Nabízených akcií a akcií, které jsou předmětem Nadlimitní opce, je 2.530.000

Předpokládané zahájení obchodování na BCPP dne 28. května 2014

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (dále též jen „PLG“ nebo “Společnost”) oznamují konečnou cenu Nabízených akcií ve výši 160 Kč za akcii (dále též „Nabídková cena”). Velikost nabídky včetně akcií, které byly předmětem nadlimitní opce, je 2.530.000. Zájem a poptávka po akciích ze strany investorů z České republiky, a to zejména retailových investorů, Společnost příjemně překvapily.

Klíčové údaje

 • Nabídková cena za akcii pro institucionální a retailové investory je stanovena na 160 Kč za akcii.

 • V rámci nabídky bylo prodáno celkem 2.300.000 akcií Společnosti. Dalších 230.000 akcií je předmětem Nadlimitní opce.

 • Při stanovené Nabídkové ceně činí celkový objem nabídky (včetně akcií, které byly předmětem nadlimitní opce) 404.800.000 Kč, což odpovídá tržní kapitalizaci PLG ve výši 1.870.000.160 Kč.

 • Stávající akcionáři se rozhodli si své akcie, které chtěli původně prodat v rámci veřejné nabídky k úpisu akcií, ponechat.

 • PLG hodlá čisté výnosy z prodeje nových Akcií využít zejména následujícím způsobem:

 • Distribuční síť – PLG hodlá použít na získání nových odběratelů z řad gastronomických zařízení částku ve výši přibližně 200 mil. Kč. PLG v současné době zaznamenává vysokou poptávku ze strany majitelů gastronomických zařízení po svých produktech.

 • Konsolidace trhu – PLG zvažuje akvizici středně velkého pivovaru s ročním výstavem 80–100 tisíc hektolitrů piva.

 • Růst exportu – PLG hodlá investovat do dalšího zvýšení exportu svých produktů na klíčových exportních trzích v Rusku / Společenství nezávislých států a na Slovensku.

 • V souvislosti s nabídkou akcionáři kapitalizovali veškeré akcionářské půjčky a navýšili kapitál PLG o cca 1.758.000.000 Kč. Předseda představenstva PLG Zdeněk Radil nabude 349.502 akcií společnosti.

 • Oficiální začátek obchodování na Burze cenných papírů Praha („BCPP“) se očekává 28. května 2014.

 • Kromě investorů z České republiky projevili o akcie PLG zájem rovněž institucionální investoři z Rakouska, Polska, Maďarska a Slovenska.

Zdeněk Radil, předseda představenstva PLG, uvedl: „Celý tým, který se účastnil roadshow, byl velmi příjemně překvapen zájmem investorů o naši společnost. V posledních dnech jsme uskutečnili desítky prezentací a obdrželi jsme skutečně pozitivní ohlas od institucionálních investorů k principům, ke kterým se naše společnost hrdě hlásí. Tedy k vaření piva pouze z přírodních surovin a s využitím tradičních technologických postupů, které jak se zdá, hrají velkou roli v tom, jakým směrem by se mohlo toto odvětví do budoucna vyvíjet. Neméně pozitivní byla odezva u retailových investorů, kteří nám fandí a přihlásili se se zájmem o investici do naší společnosti. Uvedení akcií na trh nám přinese kapitál pro další rozvoj společnosti a to jak v České republice, tak na exportních trzích. Rád bych všechny naše nové akcionáře ujistil, že jsme připraveni v nadcházejících letech učinit maximum pro zhodnocení jejich investice, a nepochybně jim představíme již brzy další naše nové výrobky“.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (Akcie). Veřejná nabídka Akcií se v České republice a Rakousku provádí výlučně na základě prospektu, který je zdarma k dispozici v obvyklých úředních hodinách u České spořitelny, a.s., na adrese Evropská 17, 160 00, Praha 6. Prospekt je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.pivovary-lobkowicz-group.com.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií ve Spojených státech amerických nebo pro, ve prospěch nebo na účet jakékoliv americké osoby (U.S. person) (jak je tento pojem definován v Regulaci S (Regulation S) podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech“), pokud není registrována podle Zákona o cenných papírech nebo na ni nedopadá výjimka z takové registrace. Akcie nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech a nebudou veřejně nabízeny ve Spojených státech amerických. Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií v jakékoli jiné jurisdikci, ve které není taková nabídka nebo výzva povolena nebo ve vztahu k jakékoliv osobě, vůči které by taková nabídka nebo výzva byla v rozporu se zákonem. Uživatelé tohoto oznámení se tímto žádají, aby se s těmito omezeními seznámili a dodržovali je.

Tisková zpráva: Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.