Sobota 08. srpna. Svátek má Soběslav.

V minulém roce dosáhly zajištěné fondy ČSOB průměrně téměř 8% růstu

Investice ČSOB 24.01.2013 | 23:49 0 Komentářů

Zajištěným fondům ČSOB se v minulém roce dařilo. Dokládá to průměrný růst hodnoty zajištěných fondů, který za loňský rok činil 7,8 %. Průměrný výnos nesplacených zajištěných fondů činí od vzniku 3,23 % ročně. Z široké nabídky investičních strategií si v posledním roce zaslouží největší pozornost produkt Maximal Invest – ČSOB Spotřební trendy 1, jehož zhodnocení se od založení vyšplhalo až na 9,51 % ročně. Nejvyšší absolutní výnos od svého vzniku měl ke konci roku Horizon ČSOB Bonusový fond 2 ve výši 36,5 %, tj. 7,71 % ročně. Z fondů splacených v roce 2012 se jednoznačně nejlépe vedlo Optimum fund ČSOB Exclusive  Buffer Jumper 1, který dosáhl na zhodnocení 9,78 % ročně.

První zajištěné fondy uvedla ČSOB na trh v roce 2000. Od té doby jich nabídla investorům téměř 400, do nichž bylo investováno bezmála 85 miliard korun. V současnosti skupina ČSOB spravuje 33,5 miliardy korun, což představuje více než 70 % českého trhu zajištěných fondů. Historicky skončilo 83 % zajištěných fondů ČSOB lépe než Světový akciový index (MSCI World). 

Historicky nejvýkonnější zajištěný fond přinesl klientům 11,52 % p.a. Po většinu doby, po kterou zajištěné fondy existují, nabízejí vyšší zhodnocení než klasické depozitní produkty.

V krizích, konkrétně v letech 2000 až 2002 a 2008 až 2009 zajištěné fondy úspěšně ochránily investice klientů. Např. fond  Fund Partners ČSOB Světové akcie 1 vytvořil pro klienty průměrný výnos 2,75 % ročně za 2000 – 2002, a to navzdory krizi, která přinesla téměř 50% propad akciových trhů. 

I přes zvýšenou volatilitu trhů byl rok 2012 pro zajištěné fondy úspěšný. „Dobrou zprávou pro investory je, že žádný ze zajištěných fondů se 100% ochranou existující alespoň jeden rok nebyl pod upisovací hodnotou. Ukazuje se, že se nám vyplatilo učinit ze zajištěných fondů jeden z pilířů naší nabídky,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (ČSOB AM).

ČSOB uvádí měsíc co měsíc na trh nové zajištěné fondy. Stejně je tomu i v lednu 2013, kdy byly do nabídky zařazeny tyto fondy:

  • Global Partners ČSOB Světového růstu +27
  • Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 3

Vedle těchto fondů začalo být nabízeno Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Silných odvětví 1, které investuje převážně do zajištěných fondů.

K předním odborníkům na zajištěné fondy v České republice patří Ing. Václav Lepič, který vede v ČSOB AM tým připravující nové produkty. „Čeští střadatelé a investoři jsou dle mého názoru zvyklí na jednoproduktové či nanejvýše trojproduktové šetření a naopak nejsou zvyklí pracovat s portfoliem. To jim neumožňuje naplno využívat výhod zajištěných fondů,“ říká Václav Lepič, manažer ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Václav Lepič doporučuje vytvářet v portfoliu sekci zajištěných fondů (ZF), a to podle těchto zásad:

  • Portfolio ZF by mělo mít 5 až 6 pozic.
  • Pozice do portfolia je dobré nakupovat postupně.
  • Měly by mezi ním být ZF s průběžným „zaklikáváním“ (fixováním) výnosů (čtvrtletně i ročně) a také ZF, kde konečný výnos závisí jen na zhodnocování podkladového aktiva za celé období.
  • Minimálně polovina zakoupených ZF by měla mít horizont delší než 5 let, protože „delší ZF“ zpravidla dosahují vyšších výnosů.
  • Portfolio ZF by mělo být diverzifikováno jak na různé třídy aktiv (akcie, měny, komodity, úrokové sazby), tak na různé regiony a různá témata (voda, světové pivovary atd.).
  • ZF by měly mít různou splatnost, aby klient měl postupný přístup k likvidním prostředkům.

Zajištěné fondy skupiny ČSOB představují unikátní produktovou nabídku, kterou v obdobné tematické a typové pestrosti nenabízí žádný jiný finanční dům v ČR. Zajištěné fondy při růstu trhů, rostou podobně jako tyto trhy, při poklesu trhů klesají pomaleji. V čase klesajících úrokových sazeb představují optimální cestu navýšení výnosového potenciálu portfolia bez významného zvýšení rizika.

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění hodnoty vložené investice a výnosu se váže ke dni splatnosti (den odkoupení podílů od investorů) fondu s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice.

Podrobné informace o podílových fondech včetně podstaty jejich zajištění naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.