Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Už pouze měsíc mají klienti zkrachovalé záložny UNIBON na to, aby si vyzvedli náhrady za své uložené vklady. Zbývá ještě vyplatit téměř tři čtvrtě milionu korun.

Fond pojištění vkladů vyplatil náhrady vkladů 89,50 % klientů v Česku a 95,70 % klientů na Slovensku

  • Klienti záložny UNIBON, spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „záložna UNIBON“) v Česku mají dosud nárok na výplatu náhrady v souhrnné částce přes 720 tisíc korun
  • Fond pojištění vkladů za náhrady vkladů klientům záložny UNIBON dosud vyplatil přes 1,8 mld. Kč

Téměř tři roky uplynuly ode dne, kdy Fond pojištění vkladů na základě zákona začal dne 23. července 2012 vyplácet náhrady vkladů klientům zkrachovalého spořitelního a úvěrního družstva UNIBON. A právě po uplynutí tříleté lhůty Fond pojištění vkladů výplatu náhrad dosud nevyzvednutých vkladů ukončí. Klienti záložny UNIBON v České republice a na Slovensku tak mají poslední měsíc na to, aby se o své finanční prostředky přihlásili.

Během uplynulých necelých tří let Fond pojištění vkladů v České republice, prostřednictvím vyplácející GE Money Bank, a.s., vyplatil náhradu vkladů 2 685 klientům, kteří tak získali 1,759 miliardy korun. Na Slovensku to pak bylo prostřednictvím Fondu ochrany vkladov 89 klientů, kteří takto získali 1,836 mil. EUR. „V případě České republiky jsme tak uspokojili 89,5 % těch klientů, kteří na náhradu vkladu měli nárok, na Slovensku to bylo dokonce 95,70 %,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová, podle níž si většina lidí náhrady vkladů vyzvedla už během dvou měsíců po zahájení výplaty v roce 2012.

V Česku stále zbývá vyplatit náhradu 315 klientům v celkové výši mírně přesahující 720 tisíc korun, na Slovensku pak náhradu pouhým 4 klientům v celkové výši 30 EUR. Právě nízké částky dosud nevyzvednutých výplat náhrad (průměr 2 262 Kč) jsou důvodem, proč si někteří klienti již neexistující záložny své peníze pravděpodobně nikdy nevyzvednou. Ty tak zůstanou Fondu pojištění vkladů, který je bude moci použít pro případné další výplaty náhrad klientů bank, záložen či stavebních spořitelen.

„Průměrná vyplacená výše náhrady vkladů klientům záložny UNIBON dosáhla částky 651 tisíc korun. Maximální možnou výši odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR Fond pojištění vkladů vyplatil ve 14 případech,“ uvedla Renáta Kadlecová. Náhrady vkladů jsou až do 23. července 2015 v České republice vypláceny prostřednictvím vybraných obchodních míst GE Money Bank, a. s.

Obchodní místo GE Money Bank, Česká republika

Adresa, Telefon

Ostrava – Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí 32, tel. 595 131 162

Ostrava – Nová Karolina

Jantarová 3344/4, tel. 595 135 001

Opava

U Pošty 8, tel. 553 759 000–8

Praha 1 – Václavské náměstí

Václavské náměstí 62, tel. 224 490 630,639

Praha 1 – Revoluční

Revoluční 8, tel. 224 800 210–17

Praha 1 – Hybernská

Hybernská 20, tel. 221 490 611

Brno – Lidická

Lidická 31, tel. 541 126 011

Na Slovensku jsou náhrady vkladů do uvedeného dne vypláceny prostřednictvím Fondu ochrany vkladov na níže uvedené pobočce Všeobecnej úverovej banky, a.s.

Pobočka VÚB, Slovenská republika

Adresa

Bratislava

Páričkova 2

Oprávněnými osobami k výplatě náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů jsou:

a)         fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 2. 7. 2012, tj. ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti záložny UNIBON dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)         jejich dědicové,

c)         jejich právní nástupci.

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:

  • fyzické osoby – průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas),

  • fyzické osoby – podnikatelé – průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas) a výpisem ze živnostenského rejstříku,

  • právnické osoby – výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti osoby jednající za společnost (platný občanský průkaz nebo pas).

    V případě dědiců či právních nástupců z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky. Upozorňujeme klienty záložny UNIBON, že členské vklady nejsou součástí výplaty náhrad vkladů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.