CZK/€ 24.755 +0,06%

CZK/$ 23.747 -0,31%

CZK/£ 28.570 -0,91%

CZK/CHF 24.693 -0,60%

Text: David Krůta

05. 10. 2016

0 komentářů

Garanční systém finančního trhu: Jakou nese jistotu klientům?

 


 

Garanční systém finančního trhu (GSFT) je aparát státní správy zřizovaný Ministerstvem financí, který chrání naše peníze uložené v bankách.

Královna mezi pojišťovnami

Každý z nás má asi bankovní účet. Některým na něj chodí jen výplata, někdo má v bance uloženy veškeré své úspory. Zamýšleli jste se však někdy nad otázkou, kdo zaručí, že o peníze v bankách nepřijdete?

Situace je podobná jako například u cestovních kanceláří. Každá cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku. V případě krachu dostanou klienti odškodnění od pojišťovny a dostanou se domů. Stejně tak vklady vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen, které mají sídlo v České republice, jsou ze zákona pojištěny.

Garanční systém finančního trhu je právě tou „pojišťovnou“, která chrání tyto vklady. Ve své podstatě to není pojišťovna, ale pro zjednodušení vysvětlení ji tak můžeme chápat. Jedná se o zákonem zřízenou instituci pro zajištění, správu a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice.

Tip: Ruská ERB Bank v Česku končí… byl to tunel?

REKLAMA

Neexistuje 100% garance

Avšak nic není samozřejmě tak růžové, jak se na první pohled zdá. ČNB logicky přiznává, že v možnostech bankovní regulace a dohledu v tržních podmínkách není a nemůže být zabránit krachu každé banky nebo družstevní záložny. Proto existuje GSFT, který má za úkol minimalizovat škody, které vzniknou krachem některé úvěrové instituce na našem území. Abychom plně pochopili fungování této autority, vysvětlíme si nejprve několik pojmů a podíváme se více pod pokličku GSFT.

Historie        

Základem GSFT se stal Fond pojištění vkladů, který vznikl 1. ledna 1995, který se po dvaceti letech své existence 1. ledna 2016 přetransformoval do současné podoby GSFT. Během dvaceti let se změnila pravidla pro vyplácení náhrady i jejich výše. Na počátku byly vklady pojištěny na maximálně 100 000 Kč a náhrada byla vyplácena do 80 % vkladu. Dnes je výše náhrady až 27× vyšší (dle aktuálního kurzu ČNB) a vyplácí se až 100 % vkladu. GSFT se skládá ze dvou dílčích jednotek: z Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize.

Tabulka 1: Vývoj změny limitu pojištění pohledávek z vkladů

fpv-01

REKLAMA

Příjmy          

Do Fondu pojištění vkladů, který je prostřednictvím GSFT plátcem náhrad, ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v ČR. V minulém roce do systému pojištění vkladů banky odváděly fixně 0,04 %, stavební spořitelny 0,02 % a družstevní záložny 0,08 % z celkového objemu vkladů.

Další příjmy pramení z obchodování se svěřenými prostředky. Fond investuje prostřednictvím svých investičních manažerů pouze bezpečným způsobem a v souladu se zákonem. Finanční rezervy Fondu pojištění vkladů jsou rozděleny do tří portfolií. Jednou z investičních akcí Fondu pojištění vkladů je například nákup státních dluhopisů emitovaných Ministerstvem financí ČR.

Náhrady       

Ačkoliv mnoho lidí o existenci tohoto fondu netuší, za dobu svoji existence již vyplatil na náhradách přes 42 miliard korun. Tato suma byla rozdělena mezi cca 300 000 poškozených. Nejvyšší sumu fond vyplácel při odškodnění klientů Union banky, kdy vyplatil přes 12,3 miliard korun.

Tabulka 2: Výplaty náhrad Fondem pojištění vkladů do 31. 12. 2015 (v mil. Kč)

REKLAMA

fpv-02

Omezení      

Je prakticky nemožné ochránit všechny vklady plošně. Proto kromě omezení maximální výše náhrady, které je ekvivalentem částky 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance, existují ještě další omezení. V rámci GSFT rozlišujeme:

Pojištěné vklady

 • Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Vklady územního samosprávného celku pouze za předpokladu, že jeho daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR, a pokud splní další podmínky stanovené zákonem

Nepojištěné vklady

 • Směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy)
 • Vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven. Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a kapitálové pojištění
 • Vklady státu
 • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)
 • Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.)
 • Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti
 • Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů)
 • Pohledávky územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR

Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank se sídlem v členském státě EU

Tyto vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů.

Malé zamyšlení

Česká republika se stala v loňském roce druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropě. Vklady domácností vzrostly meziročně o 111 miliard korun. Tyto peníze jsou uloženy v třiatřiceti finančních institucích. Celkem jsou u Fondu pojištění vkladů pojištěny vklady v celkové výši 3 biliony korun. Do fondu za loňský rok odvedli finanční instituce 4,4 miliardy korun a fond tak nyní operuje s rozpočtem zhruba ve výši 28,7 miliardy korun.

Jen pro představu:

 • 3 000 000 000 000 Kč činí všechny pojištěné vklady
 • 28 700 000 000 Kč je ve Fondu pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů operuje pouze s financemi ve výši necelého procenta všech vkladů v českých bankách. Je tedy otázkou, jak vysokou záruku nám, klientům bank, fond poskytuje. Ti, kteří mají v bankách uloženy finanční prostředky do celkové výše 100 000 euro, můžou být relativně v klidu. Ti, kteří mají v bankách uloženo více, nemusí mít klidné spaní ani při existenci tohoto fondu.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Jak umělá inteligence promění finanční sektor?

Umělá inteligence (AI) má potenciál významně transformovat odvětví finančních služeb. Finanční instituce však prozatím teprve převážně hledají vhodné oblasti nasazení AI. Jak mohou zajistit odpovědné nasazení umělé inteligence a získat z ní odpovídající benefity, a současně efektivně překonat související rizika?  

Text: Filip Kučera

30. 06. 2022

Už je tady zase! Zlatý rubl

Je to horší než rozzuřené jo-jo, je to horší než nejhorší hity osmdesátých let a dokonce je to horší než bumerang. Pověst o zlatém rublu je zpět. Znovu uráží dobrý vkus posluchačů, tahá uši ekonomů a vyvolává nadšení fandů.

Text: Luboš Smrčka

Foto: Shutterstock

16. 05. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.