Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Úprava pravidel pro uspořádání PRIBORu ve finále

Ve spolupráci Českého Forex klubu a České bankovní asociace a po konzultacích s Českou národní bankou, jakožto dohledovým orgánem finančního trhu, byl připraven návrh upraveného znění Úředního sdělení ČNB k Pravidlům pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb PRIBOR (jedná se o referenční úrokovou sazbu počítanou z kotací referenčních bank pro prodej depozit). Novelizované Úřední sdělení přinese ve srovnání se stávajícím stavem dvě změny. Tou první bude, že od 1. 7. tohoto roku již nebude z důvodu nepotřebnosti dále propočítáván a zveřejňován tzv. PRIBID (referenční úroková sazba počítaná z kotací referenčních bank pro nákup depozit) a jedinou sazbou, která bude dále kótována, bude PRIBOR. Druhou změnou je nové ustanovení, že pokud by se některá panelová banka, zasílající tzv. kotace pro výpočet sazby PRIBOR rozhodla z panelu vystoupit, bude tento úmysl ostatním bankám avizovat nejméně se šestiměsíčním předstihem. Smyslem této druhé změny je posílit stabilitu systému PRIBOR.

Uvedené změny jsou dalšími ze série opatření, které byly v posledních letech přijaty k posílení transparentnosti a robustnosti pražského benchmarku PRIBOR. České banky sledují a průběžně pracují na implementaci podobných opatření, která byla přijímána k posílení kredibility globálních indexů, tj. LIBORu a Euriboru. Příkladem je pokrytí agendy PRIBOR vnitřními procesními předpisy a posilování kontrolních mechanismů, ať už automatizovaných či osobních. Dalším směrem je náležitá dokumentace činností, spojených s kotacemi pro PRIBOR a rovněž zapracování požadavků na aktivity, spojené s kotacemi, do etických kodexů zaměstnanců bank.  

Těmito aktivitami banky nejen reflektují trendy „best practice“ k posílení benchmarků, ale také anticipují požadavky připravovaného nařízení EU k regulaci benchmarků, které bylo v uplynulých týdnech postoupeno z Evropské komise s podporou členských států k projednání a schválení na půdě Evropského parlamentu. 

Tagy ČBA PRIBOR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.