Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

UNIQA zvýšila limity plnění a rozšířila pojištění storna v cestovním pojištění

Pro letošní letní sezónu optimalizovala UNIQA své cestovní pojištění do zahraničí. Navýšila limity plnění za léčebné výlohy u ročního pojištění od pěti do deseti milionů, aby bezpečně pokryla případné extrémní náklady spojené s řešením akutních zdravotních obtíží. Ukazuje se, že k takovým událostem skutečně dochází. V minulých dvou letech se v UNIQA pojišťovně týkaly zejména teritoria Spojených států amerických. 

Významně byly rozšířeny možnosti uplatnění pojištění storna zájezdu. To lze nově využít v případě tzv. vztahových událostí, kterými jsou zejména podání žaloby o rozvod manželství před společnou cestou nebo zrušení plánované svatby, byla-li svatba původně důvodem rezervovaného zájezdu. Obě tato storna se vztahují na dotčený pár. Dalšími důvody mohou být nesložení maturitní nebo jiné závěrečné zkoušky před plánovanou cestou, anebo doručení neočekávaného soudního předvolání pojištěnému, které nelze odložit. Vedle vážných zdravotních problémů pojištěné osoby, které byly kryty pojištěním storna i dříve, se nyní krytí vztahuje i na akutní vážné onemocnění nebo úraz psa, kočky nebo koně ve vlastnictví pojištěného, vyžaduje-li to jeho přítomnost a péči v místě bydliště.

Významné je i zavedení pojištění storna z důvodu terorismu. Toto pojištění lze pořídit on-line nebo ve vybraných cestovních kancelářích a agenturách k běžnému připojištění storna. Kryje náklady vzniklé pojištěnému za neuskutečněný zájezd nebo jiné služby z důvodu teroristického činu v cílovém místě pobytu, k němuž došlo po zaplacení zálohy nebo plné výše cestovních služeb. UNIQA pojišťovna při pojistné události kryje 80 % doložených nákladů.

Je-li na cestu zahrnuto v komplexním cestovním pojištění, jehož součástí je pojištění odpovědnosti, také domácí zvíře, považuje se od této sezóny za pojistnou událost rovněž škoda, újma nebo ublížení na zdraví způsobené zvířetem ve vlastnictví pojištěného. Do pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty i pojistné události, kdy je pojištěný zákazník povinen jako vlastník zvířete uhradit vzniklou škodu nebo újmu.

V rámci cestovního pojištění UNIQA je nyní v základním pojištění kryto více typicky letních sportů, jaké naši turisté během dovolené a prázdnin provozují, zejména jachting, jízda na koni, jízda na horském kole, kanoistika a rafting, kiteboarding, kitesurfing, windsurfing, via ferrata A, vyhlídkové lety malým letadlem nebo vysokohorská turistika do 3.000 m.n.m. Současně jsou pojištěny i zážitkové aktivity, které si rekreant zakoupí na místě pobytu, jako jsou jízda na vodním skútru, vodní lyžování nebo potápění s instruktorem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.