Středa 23. září. Svátek má Berta.

Únikový východ existuje!

Penze 28.02.2012 | 14:02 0 Komentářů

Hned na počátku tohoto roku upozornil server Produktové listy.cz na fakt, že převody mezi stávajícími penzijními fondy lze provádět pouze do konce února. Jak jsme však nyní zjistili, z „pasti“ pro více než 4,5 milionu klientů penzijních fondů přeci jen ještě existuje jeden únikový východ. Nazývá se „konzervace“.

Změna penzijního fondu při udržení stávajících podmínek, tedy především garance nezáporných výnosů, je v reálu možná i po 28. únoru 2012. K tomuto závěru dospěl server Produktové listy.cz na základě pečlivého rozboru znění zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem (Zákon č. 42/1994).

Jedná se o poměrně důležitou informaci pro klienty, kteří změnu nestihnou do 28. února 2012 provést nebo o ní začnou uvažovat až po tomto datu (například z důvodu nízkého výnosu svého současného penzijního fondu).

Jak je to možné?

Reformní zákon o doplňkovém penzijním spoření zakázal převody penzijního připojištění, ale nijak neomezil možnost přerušení penzijního připojištění, tzv. konzervaci.

 

Podle zmíněného zákona č.42/1994 (ve znění pozdějších předpisů) má každý klient, který platil příspěvky na penzijní připojištění alespoň 36 měsíců, nárok na přerušení penzijního připojištění (§ 19, odst. 2).  Při přerušení má účastník možnost si uzavřít smlouvu u jiného penzijního fondu (§19, odst. 3), a to až do konce listopadu letošního roku.

 

Dopady jsou významné. Chce-li klient provést změnu stávajícího penzijního fondu (např. z důvodu nespokojenosti s nízkými výnosy a vysokými náklady) na jiný s lepšími výsledky hospodaření a přitom si zachovat garanci nezáporného výnosu, není třeba využít pouze institut převodu. Postačí, pokud si svůj současný penzijní fond prostě zaparkuje (tedy zakonzervuje) na odstavné parkoviště a přesedne do modelu od jiného výrobce, který mu bude více vyhovovat (tedy sjedná novou smlouvu u jiného penzijního fondu).

 

Postup se nedoporučuje využít u klientů, kteří již mají blízko nárok na výsluhovou penzi a chtějí ji čerpat. Odsloužené měsíce se u nového penzijního fondu počítají od počátku a na výsluhovou penzi je třeba spořit dalších 15 let.

Jak postupovat

Pokud chce účastník změnit penzijní připojištění i po 28. únoru 2012, může postupovat následovně:

 

1)     U současného penzijního připojištění požádá písemně o přerušení připojištění. Lze předpokládat, že podobně jako u převodu, budou fondy požadovat úředně ověřený podpis. Penzijní připojištění se přerušuje nejdříve k prvnímu dni následujícího měsíce po doručení písemného oznámení penzijnímu fondu.

2)     Účastník si sjedná novou smlouvu u nového penzijního fondu. Na tuto smlouvu začne platit příspěvky (své i zaměstnavatele) a bude mu na ni připisována státní podpora od měsíce, kdy mu byla přerušena předchozí smlouva.

3)     Prostředky na staré (zakonzervované) smlouvě mu budou nadále zhodnocovány. Účastník je může ponechat u starého penzijního fondu a po splnění podmínek pro vznik nároku na dávky penzijního připojištění je možné požádat o výplatu z přerušené smlouvy. Nebo lze převést prostředky z přerušené smlouvy na smlouvu novou (tzv. sloučení).

Za samotné přerušení smlouvy není stanoven poplatek 800 Kč, ten se týká pouze převodu a výplaty odbytného.

Odhad výnosů za rok 2011

Lze očekávat, že zvýšený zájem o zakonzervování současné smlouvy, bude po oficiálním zveřejnění připsaných výnosů jednotlivými penzijními fondy. Výsledky budou známy do konce první poloviny roku 2012. Analytický tým Produktových listů.cz již nyní spočítal odhad výnosu za rok 2011 na základě zveřejněných údajů APF ČR.

 

V případě, že penzijní fondy rozdělí právě 85 % svého zisku klientům (zákonné minimum), bude průměrné zhodnocení přibližně 1,6 %. Hodnoty po jednotlivých penzijních fondech ukazuje následující tabulka.

 

Penzijní fond

Skutečnost 2010

Odhad výnosu 2011

Aegon PF

2,11 %

1,4 %

Allianz PF

3,00 %

2,7 %

AXA PF

1,47 %

1,5 %

ČSOB PF Stabilita

1,50 %

1,7 %

Generali PF

2,10 %

0,3 %

ING PF

2,14 %

1,9 %

PF České pojišťovny

2,00 %

1,4 %

PF České spořitelny

2,34 %

2,0 %

PF Komerční banky

2,23 %

1,9 %

Zdroj: Produktovelisty.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.