Středa 30. září. Svátek má Jeroným.

UniCredit Bank Czech Republic vykázala za rok 2011 čistý zisk

Hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic se po zdanění snížil z 3 002 milionů Kč (k 31. 12. 2010) na 1 146 milionů Kč (k 31. 12. 2011).

Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic Jiřího Kunerta:„UniCredit Bank Czech Republic se v minulém roce i přes pozitivní vývoj většiny finančních ukazatelů musela stejně jako řada dalších evropských bank potýkat s nepříznivým vývojem na periferii eurozóny, což se promítlo do ziskovosti banky odpisem řeckých dluhopisů. Bez tohoto faktoru by čistý zisk banky v minulém roce vzrostl o více než jedenáct procent v porovnání s rokem 2010. Banka v České republice pokračovala ve své strategii růstu, investic do posilování své distribuční sítě a inovace produktů na českém trhu. Dosáhli jsme  přesvědčivých výsledků, ať už v nárůstu  klientských úvěrů nebo vkladů, což jsou  výsledky naší střednědobé strategie rozšiřování služeb směrem k občanům a menším firmám. UniCredit Bank Czech Republic nadále potvrdila silné postavení v sektorech firemního a privátního bankovnictví. Naše dynamika vytváří velmi dobrý základ do dalšího posilování pozice naší banky v následujících letech .“ 

Položky výkazu zisku a ztrát

Meziročně vzrostl čistý výnos z úroků na 6 486 milionů Kč, což představuje nárůst o 5,8 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (2010: 6 129 milionů Kč). Čistý zisk z poplatků a provizí UniCredit Bank Czech Republic vzrostl o 5,9 % na
2 789 milionů Kč (2010: 2 634 milionů Kč). Celkové provozní výnosy ke konci roku 2011 dosáhly 10 441 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 11% (2010: 9 407 milionů Kč).

Úroveň všeobecných správních nákladů vzrostla o 14,5 % na 4 469 milionů Kč (2010: 3 902 milionů Kč). „Zvýšené správní náklady jsou v souladu se strategickými investicemi do inovativních produktových platforem spotřebitelského financování a rozvoje pobočkové a bankomatové sítě. Kromě toho jsme výrazně investovali do přesunu naší centrály, což se přechodně projevilo do zvýšených nákladů,“ říká Gregor Hofstaetter-Pobst, finanční ředitel UniCredit Bank Czech Republic.

Nominální angažovanost UniCredit Bank v řeckých státních dluhopisech činí
120 milionů EUR (3,1 miliarda Kč k 31.12.2011) a banka se rozhodla vykázat znehodnocení své angažovanosti na reálnou tržní cenu, která činí 20,59%.  Znehodnocení pro rok 2011 činí celkem 2,2 miliardy Kč (po dani). S vyloučením odpisu  řeckých dluhopisů,  vývoj opravných položek (meziroční pokles o 21,1% na 1 248 milionů Kč) ukázal dobrou kvalitu úvěrového portfolia banky.

Gregor Hofstaetter-Pobst zdůraznil: „Naše kapitálová pozice byla výrazně posílena s ohledem na kapitálovou přiměřenost, která vzrostla z 14,12 % na 15,58 % a na nedávné výsledky zátěžových testů. Díky silné likviditě jsme připraveni podpořit stávající i potencionální klienty a umožnit jim další růst.“  

Rozvaha

K 31. 12. 2011 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic 288 744 milionů Kč, což představuje nárůst o 6,9 % ve srovnání s údajem k 31. 12. 2010
(270 176 milionů Kč).  

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 5,6 % na celkových 181 780 milionů Kč oproti stavu k 31. 12. 2010 (172 070 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 2,5 % na
178 734 milionů Kč (2010: 174 373 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 28,4 % na 31 395 milionů Kč (2010: 24 457 milionů Kč). Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání se 4. čtvrtletím 2010 o 6 % na 33 094 Kč milionů Kč
(2010: 31 233 milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.