Pátek 30. října. Svátek má Tadeáš.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykázala za první pololetí roku 2014 konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,5 miliardy Kč

Konsolidovaný čistý zisk UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia meziročně vzrostl o 76,8 % při porovnání s pololetními výsledky UniCredit Bank Czech Republic loňského roku.

  • Vklady klientů meziročně vzrostly o 47,2 %, z toho bankovní vklady v ČR vzrostly o 12,8 %  a v SR poklesly o 3,3 %.  

  • Úvěry klientům se ve srovnání s 30. červnem 2013 zvýšily o 73 %, bez vlivu fúze bankovní úvěry vzrostly v ČR o 10,7 %, v SR o 6,4 %, úvěry klientům obou leasingových společností meziročně vzrostly celkem o 4 %.

  • Celková aktiva meziročně vzrostla o 54,4 % díky silnému obchodnímu růstu, vlivem fúze UniCredit Bank a akvizice UniCredit Leasing v ČR a SR. 

  • Vlastní kapitál vzrostl o 50,3 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 1 400 milionů Kč (k 30. 6. 2013*) na 2 474 milionů Kč (k 30. 6. 2014). Komentář Jiřího Kunerta, generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia:

„Oživení ekonomiky se v České republice a na Slovensku postupně projevuje v uskutečněných investicích ve firemním sektoru a u domácností ve větší ochotě utrácet. Spotřebu domácností také podpořil i zlepšující se trh práce. V prvním pololetí jsme na obou trzích výrazně rostli v retailovém bankovnictví a to díky bezkonkurenčním inovacím v oblasti běžných účtů, spotřebitelských úvěrů i hypoték, které si u nás sjednaly tisíce nových klientů. 

Stejně tak rostl objem firemních úvěrů. V leasingu posilujeme naši pozici značkového financování osobních a užitkových vozů a rozvíjíme oblast operativního leasingu pro firmy a fyzické osoby v Česku i na Slovensku.“

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se zvýšil na 4 913 milionů Kč (k 30. 6. 2013*: 3 061 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly na 1 754 milionů Kč (k 30. 6. 2013*: 1 028 milionů Kč). Bez vlivu fúze a akvizice leasingových společností se čisté výnosy z poplatků a provizí v České republice snížily o 1,2 %.

„Bankovní sektor je nadále negativně ovlivněn prostředím nízkých úrokových sazeb a také posledními kroky ECB ve vztahu k sazbám, což nepřispívá ke generování čistých výnosů z úroků. Nicméně, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia vykazuje silný vývoj čistého výnosu z úroků v důsledku fúze a akvizice leasingových společností v České republice a na Slovensku. Jsme i nadále dobře kapitalizováni  a využíváme silnou likviditní pozici, která nám umožňuje podporovat naše retailové a korporátní klienty se zájmem o úvěry,“ uvedl Gregor Hofstaetter-Pobst, finanční ředitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Úroveň všeobecných správních nákladů vzrostla o 51,1 % na 3 466 milionů Kč (k 30. 6. 2013*: 2 293 milionů Kč). Meziročně vzrostly náklady na úvěrové riziko na 1 224 milionů Kč, což představuje nárůst o 55,3 % ve srovnání s předcházejícím rokem (k 30. 6. 2013*: 788 milionů Kč). Bez vlivu fúze se v ČR  snížily o 30,7 %.

Rozvaha  

K 30. 6. 2014 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 488 706 milionů Kč, což představuje nárůst o 54,4 % ve srovnání s údajem k 30. 6. 2013* (316 563 milionů Kč).  

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 73 % na celkových 328 564 milionů Kč oproti stavu k 30. 6. 2013* (189 934 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 47,2 % na 290 783 milionů Kč (30. 6. 2013*: 197 501 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 15,7 % na 44 458 milionů Kč (30. 6. 2013*: 38 417 milionů Kč).

Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 1. pololetím 2013 o 50,3 % na 55 105 milionů Kč (k 30. 6. 2013*: 36 654 milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.