Pondělí 26. října. Svátek má Erik.

Trh finančního poradenství: samoregulací k vyšší kvalitě!

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) v uplynulém týdnu dokončila přípravu dvou samoregulačních standardů, které pokrývají dlouhodobě nejpalčivější místa v oblasti distribuce finančních produktů: kontrolu obchodní sítě a principy finančního poradenství. Oba standardy byly schváleny nejvyšším vedením unie a jejich cílem je zvýšit úroveň služeb členů a také doplnit těžkopádnou státní regulaci, která často přináší jen větší byrokracii bez relevantního účinku.

Oba standardy vycházejí jak z dlouhodobé analýzy USF a také z výsledků státních kontrol, které u finančně-poradenských firem provádí v posledních letech Česká národní banka (ČNB). Pokrývají tedy kritizovaná místa finančně-poradenského trhu, která přitom často výrazně ovlivňují kvalitu služeb pro koncové zákazníky. Standard kontrolního systému definuje, jakými nástroji a s využitím jakých kritérií mají finančně-poradenské společnosti kontrolovat svou obchodní síť a jasně říká, jaká opatření jsou na místě v případě neetických či dokonce protiprávních praktik;  jeho účinnost je stanovena k 1.1.2015. Standard principů finančního poradenství a zprostředkování v oblasti spoření a investic pak definuje principy poradenské služby v daných produktových oblastech a je koncipován jako benchmark, k jehož dodržování se mohou přihlásit členské i nečlenské společnosti USF v rámci své společenské odpovědnosti.

Jiří Šindelář, předseda a výkonný ředitel USF, k  oběma standardům uvádí: „Dlouhou dobu je prosazování nové a nové státní regulace ospravedlňováno tezí, že trh sám se samoregulovat nemůže anebo nechce. Dva nové samoregulační standardy přijaté unií jsou jasným důkazem, že samoregulace trhu je možná a je dokonce efektivnější, než striktní regulace ze strany státu, jejíž administrativní dopady negativně postihují zejména malé a střední podnikatele. Nyní už státní orgány – v našem případě Ministerstvo financí a Česká národní banka – nemohou ignorovat, že i trh sám prochází kultivací a pracuje na své očistě. Očekáváme, že tento fakt bude zohledněn i při tvorbě nových zákonných předpisů a vyhlášek.“

Nad dodržováním obou standardů v případě členů USF bude bdít etická komise unie. Její předseda, Michal Bauer, k celému projektu dodává: „Od obou standardů si slibujeme zejména zvýšení kvality služeb vůči klientům a odstranění některých dílčích nešvarů, které na trhu panují. Přestože naše sdružení nepokrývá všechny společnosti na trhu, věříme, že tímto krokem podnítíme systémově významnou diskuzi o tom, jak by se mělo finanční zprostředkování a poradenství do budoucna vyvíjet. V obou případech, ať už jde o kontrolní systém či principy finančního poradenství, jsme také připraveni na odbornou diskuzi se státními orgány o tom, jak by měla probíhat další kultivace našeho oboru.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.