Pátek 30. července. Svátek má Bořivoj.

Trest za obezřetnost dopadne na pojišťovny i jejich klienty

Praha, 6. listopadu  2019 – Hlasování v Poslanecké sněmovně skončilo schválením návrhu zákona o změnách ve zdanění technických rezerv pojišťoven. Poslanecká sněmovna nereagovala na doporučení rozpočtového výboru vyloučit ze zdanění rezervy na životní pojištění.

„Výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně o zdanění technických rezerv bereme na vědomí, ale mrzí nás, že ministerstvo financí nijak nereagovalo na naše četné argumenty k úpravám tohoto, dle našeho názoru, špatného návrhu,“  říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, a dodává: „Byli jsme vždy přesvědčeni, že stát chce pojišťovny, které jsou dobře vybavené kapitálem a mají bezpečné rezervy a že nebude riskovat odolnost sektoru kvůli krátkodobé spotřebě v rozpočtu. Vláda si ale nakonec předem vybere a utratí prostředky, které by byly stejně z větší části zdaněné v budoucnu, navíc tím vědomě snižuje daňové příjmy dalších vlád. Je to určitý signál pro naše akcionáře.“

Pojišťovny se také důrazně ohrazují proti argumentu, že mají neodůvodněné daňové výhody. Jan Matoušek k tomu říká: „Pojišťovny nemají a ani nemohou mít pro tvorbu rezerv stejná pravidla, jako ostatní podnikatelské subjekty, protože se jedná o závazky vůči jejich klientům, nikoliv odložené peníze, jak je tomu u ostatních podnikatelů, “ a dále uvádí: „Systém účtování o rezervách je celoevropský, je regulován příslušnou směrnicí 91/974/EHS, ale i českým zákonem a vyhláškou. Pro pojišťovny nevzniká žádná výhoda, naopak, po případném přijetí návrhu zákona by byly proti ostatním sektorům znevýhodněny, protože například nemohou účtovat o výnosech příštích období. Nová pravidla u životního pojištění dokonce budou znamenat předem zdanění budoucích zisků, kterých pojišťovna ani nemusí dosáhnout. Podobé pravidlo neplatí v žádném jiném podnikání.“

Pojišťovny nemohou přijmout argument o vylobbované výjimce, který je dáván do souvislosti s úpravou zdanění v roce 1999. Změna v roce 1999 se nikdy netýkala životního ppojištění. U životních pojistek byly rezervy vždy plně daňově uznatelné. Navíc, za posledních 15 let tvořily pojišťovny u neživotního pojištění rezervy v souladu s limity, které platily i před rokem 1999.

V souvislosti se zdaněním rezerv na životní pojištění, tedy peněz připravených pro výplaty klientů, tak pojišťovny očekávají, že dojde k poklesu výnosů z těchto prostředků, které jsou připisovány klientovi. Pokud jde o důsledky pro neživotní pojištění, Jan Matoušek uvádí: „Pokud by nastaly v budoucnu velké přírodní katastrofy, jako byly povodně v roce 2002, pojišťovny budou muset na nastalé škody vytvářet rezervy. Důsledkem nových pravidel by tedy bylo, že část takových rezerv v řádu desítek miliard stát nově zdaní a vydělá tak na neštěstí svých občanů.“

Pojišťovny věří, že se Senát bude námitkami vážně zabývat a vytvoří se ještě prostor pro vysvětlení dopadů na klienty a nápravu těch nejhorších z nich. Případně, že bude možné znovuotevření diskuse o jiné pomoci pro řešení podfinancované oblasti dostupného bydlení a sociálních služeb, spadající do působnosti státu a samospráv, tedy modelu, který funguje v sousedních zemích a bylo by možné ho snadno použít i v České republice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.