Čtvrtek 21. ledna. Svátek má Běla.

Švýcarská finanční skupina Swiss Life zvýšila v prvním pololetí roku 2017 svůj čistý zisk o 5 % na 524 miliónů CHF

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2017 Swiss Life opět zlepšila své výsledky a zvýšila provozní zisk o 5 % na 763 milionů CHF. Čistý zisk skupiny se zvýšil o 5 % na 524 miliónů CHF.  Společnost Swiss Life Asset Managers dosáhla čistých aktiv z obchodu třetích stran ve výši 3,3 miliardy CHF. Díky tomu dosáhla hodnota jí spravovaných aktiv třetích stran na konci června 2017 výše 54,3 miliard CHF (o 10 % více než na konci roku 2016). Vlastní kapitál se oproti konci roku 2016 zvýšil o 2 % na 13,9 miliard CHF. Návratnost vlastního kapitálu dosáhla 10,5 % oproti 11,1 % za stejné období předchozího roku.

Patrick Frost, generální ředitel skupiny Swiss Life:

„V prvním pololetí roku 2017 se nám podařilo znovu posílit ziskovost a především dál zvýšit naše příjmy z provizí. V zavádění celoskupinového programu „Swiss Life 2018“ postupujeme rychleji, než jsme plánovali. Dlouhodobě udržitelná a konzistentní orientace na ziskovost a efektivní využívání kapitálu nám znovu umožnily vylepšit ziskovost. Swiss Life je tedy ve velice dobré pozici k dosažení finančních cílů pro rok 2017.“

Lepší ziskovost ve všech trzích

V první polovině roku 2017 navýšila skupina Swiss Life upravený provozní zisk o 5 % na 763 miliónů CHF. Výsledný čistý zisk rovněž vzrostl o 5 % na 524 miliónů CHF. V oblasti příjmů z provizí dosáhla Swiss Life 16% růstu na 222 miliónů CHF.

Swiss Life generovala příjmy z přímých investic ve výši 2,2 miliard CHF (v předchozím roce: 2,2 miliardy CHF). To odpovídá stabilní úrovni návratnosti přímých investic bez započtení celoročních výsledků ve výši 1,5 % (v předchozím roce: 1,5 %). Čistá návratnost investic bez započtení celoročních výsledků poklesla na 1,4 % v důsledku nižších realizovaných výnosů (v předchozím roce: 1,6 %).

Všechny jednotky na trhu vylepšily v prvním pololetí roku 2017 výsledky ve svých segmentech.  Swiss Life Švýcarsko dosáhla ve svém segmentu výsledku 425 miliónů CHF (růst o 1 %). Francie zaznamenala nárůst o 7 % na 134 miliónů EUR. Německo skočilo s výsledkem 65 miliónů EUR, což je o 15 % více než v minulém roce. Swiss Life International, do které patří i česká Swiss Life Select, navýšila výsledek ve svém segmentu o 2 % na 23 miliónů EUR. Výsledek Swiss Life Asset Managers rovněž v jejím segmentu o 7 % na 123 miliónů CHF.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.