Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

SVĚTOVÝ DEN INVESTIČNÍCH FONDŮ JIŽ POČTVRTÉ NABÍZÍ ČESKÝM INVESTORŮM PŘÍLEŽITOST (NEJEN) K OSLAVÁM

Investice 19.04.2017 | 19:50 0 Komentářů

Již počtvrté si Česká republika 19. dubna připomíná Světový den investičních fondů, který u nás organizuje Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT).  Jde o výročí narození Abrahama van Ketwiche, který v roce 1774 v Nizozemí založil první investiční fond na světě. Cílem novodobé tradice, která vznikla na počest této události v roce 2012 v Německu, je poskytnout lidem základní informace pro lepší rozhodování o jejich investicích, připomenout výhody dlouhodobého investování do podílových fondů a v neposlední řadě vyzvat širokou veřejnost k zamyšlení se nad nakládáním s volnými finančními prostředky.

Češi a jejich přístup k investování

Spokojená rodina?

Povědomí Čechů o investování se každoročně zlepšuje, vztah k investicím máme ale stále opatrný.  Toto se potvrdilo i v rámci letošního výzkumu prováděného pro AKAT společností SentiSquare Analytics.

Brečet nad rozlitým mlékem?

Na základě analýzy internetových diskusí v roce 2016 byly mezi slovy, které si lidé nejčastěji spojují s investováním, slova jako fond, výnos, podílový, portfolio, zhodnocení, růst, akcie, přičemž se ale neobjevovalo slovo riziko. Slovo fond si zase diskutující spojují se slovy jako podílový, penzijní, důchod, výnos, zhodnocení, investiční, portfolio.

Rozbíjet zlatá vejce?

V diskuzích o nejlepších investicích převažují zmínky o majetkových aktivech, jako jsou pozemky, zdraví, nebo nákup domácích spotřebičů šetřících čas. Při analýze dostupných dat ke struktuře úspor domácností je však zřejmé, že i když většina Čechů má své peníze stále uloženy na běžném účtu, poptávka po investicích roste – jenom za minulý rok narostly investice do fondů o více než 13 %.

Současná ekonomická situace je pro investice příznivá. Rostoucím investicím napomáhají zvyšující se mzdy, přetrvávající nízké úrokové sazby, i snaha občanů uchovávat hodnotu svého majetku před možnými nepříznivými vlivy především politicko-ekonomického charakteru. Miroslav Singer, hlavní ekonom Generali CEE Holdingu dodává: „Jakékoliv očekávání otřesu je dalším důvodem pro pravidelné dlouhodobé investování“.

Výhody kolektivního investování

Světový den investičních fondů je ideální příležitostí zvýšit finanční gramotnost a připomenout výhody kolektivního investování oproti běžným bankovním vkladům.

  • investování malých částek: do fondů je možno investovat obdobné částky jako do, u nás stále tolik populárního, stavebního spoření, protože minimální investovaná částka začíná zpravidla již na 500 Kč
  • daňové zvýhodnění: pokud investor fyzická osoba ukončí svou investici nejdříve po 3 letech od nákupu podílového listu, z investice se neplatí žádná daň z příjmů fyzických osob
  • rychlý přístup k penězům: v případě rychlé potřeby peněz je možné investici kdykoliv ukončit – cena podílových listů se obvykle vypočítává každý pracovní den a každý pracovní den je možné je odprodat
  • regulace zákonem: investiční fondy jsou regulovány zákonem, podléhají dohledu České národní banky a jsou povinny pravidelně zveřejňovat detailní informace o svém hospodaření, rizikovosti apod.
  • profesionální správa:investiční společnosti zaměstnávají specialisty, kteří zodpovídají za řízení (portfolií) fondů – tzv. fond manažery nebo portfolio manažery

Češi přicházejí fondům na chuť

Minulý rok byl pro investice velmi příznivý. Celkový objem majetku, investovaného přes členy AKAT do investičních nástrojů, dosáhl rekordních nárůstů, a to o 123 miliard Kč. Ke dni 31. 12. 2016 dosahoval výše 1,273 bilionu korun. V zahraničních a domácích fondech kolektivního investování nabízených v České republice byl zaznamenán nárůst o 49,98 miliardy Kč, tj. o 13,08 % na celkem 431,99 miliard Kč. Při rostoucím počtu investorů již každý sedmý Čech investuje do fondů.

Přibližujeme se západu

Podle statistik se Češi přibližují v investování zemím západní Evropy a předpokládá se, že zájem o investování i nadále poroste. Nasvědčuje tomu vývoj na kapitálových trzích a dostatek volných financí domácností. Od vypuknutí krize v roce 2008 narostly investice do fondů o více než 50 %.

Soutěž ke Světovému dnu investičních fondů

Letošní kampaň oslovuje veřejnost prostřednictvím soutěže o nejlepší video pozpátku s heslem #zijdopredu na sociálních sítích. Cílem je rozšířit povědomí o fondech a smyslu dlouhodobých investic. Natočená videa a bližší informace k soutěži lze najít na www.denfondu.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.