CZK/€ 24.660 -0,14%

CZK/$ 23.320 -0,63%

CZK/£ 29.075 -0,24%

CZK/CHF 23.987 -0,30%

23. 08. 2012

0 komentářů

Subjekty:

Sociální karty používají ve světě miliony uživatelů

 


 

Sociálními kartami se obecně nazývají karty, sloužící k distribuci sociálních dávek. Příjemci dávek obdrží předplacenou nebo debetní kartu, na kterou jsou pak převodem vypláceny dávky a příspěvky přiznané státem držiteli. Se systémem sociálních karet má zkušenosti již celá řada jiných zemí např. Itálie, Holandskoči americká Georgia, Oklahoma i další. Místní samospráva ve Španělsku je využila pro podporu sociálně slabých studentů. Municipální projekt v podobě předplacené debetní karty v Polsku zjišťuje PKO Bank Polski. Karta je využívána k distribuci sociálních dávek z městských úřadů ve 26 městech.

Sociální karta v Itálii

V Itálii byl systém úspěšně zaveden již v roce 2008 pod názvem „Carta Acquisti“. Realizace byla, pro všechny účastníky projektu, překvapivě rychlá. Na spuštění projektu stačilo pouhých 5 měsíců od vzniku koncepce. Během tří let bylo vydáno přes 880 000 karet občanům s nízkým příjmem, penzistům i opatrovníkům dětí do 3 let. Dnes je karet více než 1 milion. Projekt je nastaven tak, že uživatelé nemohou vybírat hotovost, ale mohou kartou platit v sítích obchodů. Svůj aktuální zůstatek zjistí na poště, v bankomatech, na webových stránkách či v některém ze dvou telefonických center, která byla pro projekt zřízena. Výhodou je, že řada obchodníků poskytuje držitelům daných karet slevy (lékárny, hypermarkety, mobilní operátoři…). Celkový obrat transakcí byl během tří let fungování projektu 1,2 miliard EUR.

Projekt Aquisti potvrdil, že je možné platební karty vydat i  nejnižšímu příjmovému segmentu populace, včetně nejstarší skupiny obyvatel.

Sociální karty v USA

V oblasti sociálních dávek jsou v USA předplacené karty využívány vládou i širším veřejným sektorem (včetně nevládních a neziskových organizací). Karty slouží k administraci penzijního a sociálního zabezpečení, příspěvků sociální podpory (příspěvky na děti, na bydlení, na dopravu) – Oklahoma Debit MasterCard Card, ale i na vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena i prostřednictvím dalších projektů, jako je Direct Express Debit MasterCard Card nebo Mississippi Debit MasterCard Card. Celkový počet lidí, kteří dostávají podporu v nezaměstnanosti prostřednictvím předplacené nebo debetní platební karty, je v USA 17,4 mil. Celková výše podpory v nezaměstnanosti představuje zhruba 32,5 mld. $ ročně.

V momentě, kdy existuje systém výplaty dávek prostřednictvím platebních karet, mohou být karty využity i k výplatě dávek při katastrofě či havárii – např. příspěvky vyplácené Červeným křížem. V některých oblastech, s pravidelným výskytem živelných událostí, je již tento druh pomoci připravený k použití. Odhadovaná roční hodnota podpory, vyplácené prostřednictvím předplacených karet v USA při katastrofě či havárii, činí cca 50 mil. $.

REKLAMA

Některé projekty sociálních karet dovolují uživatelům libovolně nakládat s prostředky na kartě. Je to tam, kde stát (případně municipalita) nevyžaduje kontrolu užití vyplácených dávek. V jiných modelech, kde se jedná o účelové dávky, může být užití karty omezeno (např. u příspěvků krizové podpory, příspěvků na bydlení, rekvalifikačních programů či vnitrostátní dopravy) na použití pouze u některého typu obchodníků. 

Některé projekty ani neumožňují výběr hotovosti z bankomatu a vyžadují pouze používání karty u obchodníků, kde se dá zajistit určitá kontrola plateb. Jsou projekty – jako např. Italská „Pension Card“, které umožní používání karty i v zahraničí, většina projektů však využívání karty strikně omezuje na domácí používání, tj. v rámci  daného státu,“ uvedla Eva Kárníková, obchodní ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe pro Česku republiku a Slovensko.

Sociální karta v Rusku

Ruská karta MasterCard OneSmart Social Card má již stovky tisíc uživatelů. Příjemcem různých druhů sociálních dávek je v Rusku přibližně 70 % obyvatel, což je 100 miliónů lidí. Zavedení sociálních karet tedy umožnilo radikálně snížit administrativní náročnost distribuce dávek a eliminovat výskyt chyb a podvodů. Ruská vláda má díky tomu navíc k dispozici spolehlivé informace ohledně poskytovaných sociálních služeb. Karta získala několik ocenění, například Oscards 2009 v Paříži za Nejlepší inovativní bankovní produkt v kategorii služeb. V Rusku je v plánu vydat těchto karet několik milionů. V první fázi projektu 870 000 karet příjemcům sociálních dávek a ve druhé fázi distribuovat karty také studentům středních a vysokých škol.

Systém sociálních karet je úsporný a bezpečný

Používání sociálních karet je pohodlné a efektivní pro úřady i pro příjemce. Oproti hotovosti nebo papírovým poukazům je toto řešení bezpečnější a úspornější. Systém zároveň zamezuje zneužívání sociálních dávek, protože, jak již bylo uvedeno, použitelnost karty lze omezit na vybrané kategorie obchodů (např. na potraviny a zdravotní péči, k úhradám faktur za služby). V případě snahy použití karty u jiných obchodníků bude karta odmítnuta.

REKLAMA

Distribuce dávek pomocí karet se ukázala jako vhodná rovněž pro kritické skupiny populace (osoby s nízkým příjmem, senioři nad 65 let bez zkušenosti s bankovním stykem). „Lidé se velmi rychle naučili, jak a kde karty používat, a počáteční obavy ohledně jednorázového nákupu, ihned po převedení dávky na kartu, se ukázaly neopodstatněné,“ potvrzuje Eva Kárníková. Kartové programy navíc zbavují příjemce stigmatizace spojované s používáním jiných forem výplaty a dávají do té doby „nebankovnímu klientovi“ do rukou vyšší stupeň platebního prostředku. Používání sociálních karet tak zvyšuje finanční gramotnost příjemců dávek.

Průzkum mezi mladými ekonomy potvrzuje výhody sociálních karet

Výhody plynoucí ze systému sociálních karet potvrzuje i průzkum realizovaný v květnu 2011 mezi studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, který proběhl v rámci odborného projektu MasterCard česká centra rozvoje. Z průzkumu je patrné, že studenti vnímají stávající sociální systém jako příliš rozbujelý. Myslí si to 70 % z nich. Podle 48 % respondentů mohou být nejlepším řešením pro zlepšení situace právě sociální karty.

„Průzkum mezi českými vysokoškoláky jsme realizovali v rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje. Jako největší obecnou výhodu zavedení platebních karet pro výplatu sociálních dávek vnímají studenti snížení míry jejich zneužívání,“ uvedla Eva Kárníková, obchodní ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko, a dodává:„Jako další výhody studenti zmiňovali například snížení nákladů na výplatu nebo zrychlení výplaty dávek.“

Češi nyní mohou využít výhod sociálních karet díky sKartě

V České republice nyní startuje projekt sociálních karet pod názvem sKarta. Službu bude poskytovat Česká spořitelna, veškeré standardní služby jsou pro držitele karty zdarma, ani stát tato služba nic nestojí. Naopak jsou očekávány významné úspory za distribuci dávek. Přechod od výplat hotovosti k platebním kartám je přirozeným vývojem ekonomického prostředí a Česká republika se jen připojí ke skupině svých předchůdců. sKarta Maestro splňuje standardní bezpečnostní nároky podle kartové asociace MasterCard a zajistí svým držitelům rozhodně vyšší bezpečnost, ale i komfort oproti dnešním výplatám hotovosti. Více informací na www.skontakt.cz a na www.mpsv.cz.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Platební karty - VISA a MasterCard

Na návštěvě zákulisí placení kartami

Platební karty představují instrument umožňující platit a vybírat hotovost. Co se děje na pozadí placení kartami? Jak pozná terminál obchodníka, že platba je krytá? Kteří hráči vystupují v zákulisí mezinárodního systému platebních karet? 

Text: Radovan Novotný

09. 10. 2019

Platební karty - VISA a MasterCard

Vyznáte se v platebních kartách?

Platební karty jsou nástroje určené k bezhotovostním platbám, které jsou vydávány fyzickým a právnickým osobám nejčastěji bankou. Bezhotovostní platbou se rozumí oprávněné čerpání placené částky z účtu držitele (majitele) karty. Platební karta umožňuje držiteli bezhotovostní platby na účet prodejce nebo poskytovatele služby […]

Text: David Krůta

03. 05. 2019

Jak se správně pojistit na dovolenou?

Doba letních dovolených se blíží a s ní i cestování do více či méně exotických krajin. Nedílnou součástí výjezdu za hranice by mělo být cestovní pojištění. Jak správně nastavit cestovní pojištění, aby vás nic nepřekvapilo?

Text: Jana Zámečníková

16. 05. 2018


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.