Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Škody způsobené dětmi a domácími mazlíčky mohou vyjít draho

S rodičovstvím stejně jako s chováním domácích mazlíčků nejsou spojeny vždy jen hezké chvíle. Snadno se totiž může přihodit, že vaše ratolest, pes či kočka způsobí někomu škodu. Podle České asociace pojišťoven (ČAP) jsou právě děti a domácí zvířata původci celé čtvrtiny odpovědnostních škod. Zajistit si včas relevantní pojištění odpovědnosti je vhodný způsob, jak předejít zbytečným výdajům a přenechat náhradu škody na pojišťovně.

Pojištění odpovědnosti v občanském životě, které kryje mimo jiné i škody způsobené dětmi či domácími mazlíčky, je letošním tématem informační kampaně České asociace pojišťoven. „Z průzkumu veřejnosti, který každoročně v rámci kampaně realizujeme, vyplývá, že polovina Čechů sdílí domácnost s dětmi, 39% dotazovaných vlastní psa a jen 36 % respondentů nechová žádné zvíře. Uzavřením pojištění odpovědnosti pokryje klient riziko finančního dopadu za způsobené škody za všechny členy rodiny, žijící ve společné domácnosti, včetně zvířat[1],“ konstatuje vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová.

S faktem, že děti a čtyřnozí přátelé jsou v našich domácnostech velmi početně zastoupení, souvisí i skutečnost, že tyto dvě skupiny způsobí přibližně 25 % ze všech odpovědnostních škod. U tzv. dětských škod na majetku, jde nejčastěji o pády a rozbití předmětů následkem divokých her, rozbitá okna a dveřní výplně či požáry. Většinou se výše takových škod pohybuje v řádech tisíců korun. Při hrách a sportech však dochází i ke škodám na zdraví, a to zejména na dětských hřištích, koupalištích a v plaveckých bazénech. Zde se jedná o mnohem vyšší škody, a ty se podle závažnosti mohou vyšplhat do statisíců, v případě způsobení trvalých následků nebo invalidity i milionů korun.

Za škodu, kterou způsobí zvíře, je vždy plně odpovědný majitel. Ne každý ví, že s novým občanským zákoníkem přibyla povinnost náhrady nákladů na léčení v případě, že zvíře způsobí škodu jinému zvířeti. „Nově je majitel takového psa povinen hradit poškozené straně i náklady na veterinární ošetření, léčení či náklady s tím spojené,“ upozorňuje Marcela Kotyrová. Typické škody na majetku, které po našich domácích mazlíčcích zůstávají, jsou například rozkousané, podrápané nebo zničené předměty, poškozené ploty a zahradní architektura nebo dopravní nehody způsobené vniknutím psa na veřejnou komunikaci. Ty mohou být navíc spojeny i se škodou na zdraví. Mezi nejčastější zvířecí škodu patří pokousání psem.

Konkrétní příklady škod způsobených dětmi nebo zvířaty:

  • Děti rozbily při míčových hrách skleník sousedovi (celková škoda 3 800 Kč);

  • Starší a těžší dítě nechtěně způsobilo na trampolínách mnohačetné zlomeniny jinému dítěti (celková škoda: 180 000 Kč);

  • Sourozenci při svých hrách nechtěně zapálili stoh nedaleko vesnice (celková škoda 267 000 Kč);

  • Kočka rozdrápala návštěvě značkovou koženou bundu (celková škoda 12 000 Kč);

  • Při potyčce psů došlo ke zranění jednoho z nich. Zranění si vyžádalo dlouhodobé léčení a trvalé následky (celková škoda 90 000 Kč);

  • Pes utekl na veřejnou komunikaci a způsobil srážku dvou vozidel včetně zranění jednoho řidiče. Škoda na vozidlech 120 000. Kč, škoda na zdraví zraněného řidiče
    60 000. Kč, škoda na oplocení pozemku třetí strany 12 000. Kč (celková škoda 192 000 Kč);

  • Pes pokousal dítě, způsobil mu zranění s trvalými následky i dlouhodobé psychické trauma (celková škoda 780 000 Kč).

Únor měsíc pojištění

Každoroční kampaň České asociace pojišťoven s názvem „Únor měsíc pojištění“ se v letošním roce zaměřuje na podporu Pojištění odpovědnosti v občanském životě. Stejně jako v předešlých letech doprovází kampaň unikátní průzkum veřejnosti, který mimo jiné ukazuje, kolik procent Čechů má odpovědnost pojištěnou nebo jaké jsou nejčastější případy využití produktu. Jednotlivá zjištění z průzkumu veřejnosti budou v průběhu měsíce února zveřejňovány na webovém portálu www.jaksepojistit.cz pod záložkou průzkumy.[1]Pojištění kryje škody způsobené zvířaty chovanými pro potěšení nebo pro vlastní potřebu, nikoliv za účelem podnikání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.