Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Saxo Bank vykázala za první pololetí navýšení zisku

Banky Saxo Bank 03.10.2016 | 11:21 0 Komentářů

Saxo Bank Group vykázala za první pololetí roku 2016 čistý zisk ve výši 158 milionů DKK. Během tohoto období rovněž dále rostly kolaterální vklady klientů. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2015 se zvýšily o 6 miliard DKK, a dosáhly tak rekordní výše 82 miliard DKK.  Provozní zisk Saxo Bank Group dosáhl 1,5 miliardy DKK, což znamená významné zvýšení v porovnání s prvním pololetím roku 2015, které bylo nepříznivě ovlivněno rozhodnutím Švýcarské národní banky zrušit fixaci mezi švýcarským frankem a eurem.

Skupina Saxo Bank Group dále posilovala svou kapitálovou přiměřenost, k 30. červnu 2016 byl poměr Common Equity Tier 1, poměr kapitálu tier 1 a celkový kapitálový poměr skupiny 16,0 %, 18,5 %, resp. 21,5 % (v porovnání s 14,8 %, 17,4 % a 20,7 % ke dni 31. prosince 2015). 

 • provozní výnosy:  1 459,1 milionů DKK (v 1. pololetí roku 2015: 751,5 milionů DKK)
 • EBITDA:  429,1 milionů DKK (v 1. pololetí roku 2015: –297 milionů DKK)
 • upravený EBITDA:  479,0 milionů DKK (v 1. pololetí roku 2015: 494,8 milionů DKK)
 • zisk před zdaněním:  216,3 milionů DKK (v 1. pololetí roku 2015: –592,5 milionů DKK)
 • čistý zisk:  158,2 milionů DKK (v 1. pololetí roku 2015: –484,6 milionů DKK)
 • kolaterál klientů:  82 032 milionů DKK (v 1. pololetí roku 2015: 76 007 milionů DKK)
 • celkový vlastní kapitál:  4 077,8 milionů DKK (v 1. pololetí roku 2015: 4 095,7 milionů DKK)
 • celkový kapitálový poměr:  21,5 % (19,4 % na konci roku 2015).  

Pozitivní výsledek za první polovinu roku svědčí o našem neochvějném odhodlání podporovat inovace a technologie, a umožnit tak našim zákazníkům splnit jejich investiční a obchodní požadavky. Pevně věřím, že máme základ i pro silnější růst v budoucnosti, protože naše nejnovější produkty doplní naši stávající širokou nabídku a umožní nám zabývat se i novými klientskými segmenty, jako je zahájení prvního plně digitálního obchodování s dluhopisy na trhu, nebo SaxoSelect, naše digitální a automatizovaná investiční služba určená těm klientům, kteří chtějí obchodovat na globálních finančních trzích na základě vlastních rozhodnutí,“ komentuje výsledky hospodaření Kim Fournais, generální ředitel a spoluzakladatel Saxo Bank.

Skupina nadále pokračuje ve své diverzifikační strategii, přičemž se opírá o svou schopnost působit jako obchodní a investiční zprostředkovatel pro retailové a institucionální klienty. Mezi nejvýznamnější události prvního pololetí roku 2016 patří:

 • Další úsilí v rámci stěžejní platformy SaxoTraderGO, která se stala nejúspěšnější platformou v historii společnosti a je široce oceňována retailovými a institucionálními klienty. 
 • Prostřednictvím SaxoSelect zavedla Saxo Bank platformu automatizované správy investic a rozšířila svou nabídku o službu pro nový segment klientů. Jedná se o ty klienty, kteří mají zájem o obchodování na globálních finančních trzích prostřednictvím jak aktivního, tak i pasivního portfolia, a to na základě vlastních rozhodnutí.  Ve spolupráci se společností BlackRock a agenturou Morningstar (mimo jiné) může Saxo Bank poskytovat klientům digitální správu portfolia, a to zcela transparentně, s tržně konkurenčními poplatky a plně začleněnou do platformy  SaxoTraderGo.
 • Saxo Bank rovněž nedávno oznámila zahájení plně digitálního obchodování s dluhopisy, když klientům umožnila přímý přístup ke škále více než 5 000 státních nebo podnikových dluhopisů, přičemž ve více než 3 400 případech se jedná o dluhopisy z rozvinutých ekonomik a v 1 600 případech o dluhopisy z rozvíjejících se ekonomik. Klienti získávají nejlepší ceny od až 40 největších světových bank a poskytovatelů likvidity, což vede ke snižování obchodních nákladů a k rychlejším a transparentním řešením pro obchodníky s dluhopisy.  Pro Saxo Bank je to příležitost ke zvýšení efektivity a k získání tržních podílů ve významné kategorii aktiv, což dále doplní nabídku banky v oblasti multi-asset nástrojů.
 • Saxo Bank rovněž nadále poskytuje přístup na nové trhy prostřednictvím partnerství. Například na čínský trh je vstup umožněn díky strategickému partnerství se společností Wallstreet CN.  V prvním pololetí roku 2016 došlo také k nárůstu onboardingu hedgeových fondů a stále velmi atraktivní jsou služby Saxo Bank’s FX Prime Brokerage a API Solution.

Míra akvizice nových klientů byla v první polovině roku 2016 přibližně na stejné úrovni jako v předchozích letech, avšak za podstatně nižších nákladů. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.