Úterý 19. ledna. Svátek má Doubravka.

Růstu cen v roce 2017 dominovalo zemědělství

Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 2,4 % a tržních služeb o 0,5 %, ceny průmyslových výrobců a stavebních prací vzrostly shodně o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,0 %, ceny průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací a tržních služeb shodně o 1,9 %. V průměru za celý rok 2017 v porovnání s rokem 2016 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,0 %, průmyslových výrobců o 1,8 %, stavebních prací o 1,6 % a tržních služeb o 1,3 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 2,4 %. Snížily se ceny čerstvé zeleniny o 23,2 %, brambor o 7,6 %, jatečných prasat o 3,2 % a drůbeže o 1,8 %. Vzrostly ceny vajec o 4,9 %, mléka o 1,8 % a obilovin o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny chemických látek a výrobků o 2,2 %. Ceny dopravních prostředků byly vyšší o 0,6 % a shodně vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků. Vyšší byly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,3 %, z toho mléčných výrobků o 2,3 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,5 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,4 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,5 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 0,6 %. Vyšší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 0,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní službyklesly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,0 % (v listopadu o 10,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 3,3 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 69,0 % a obilovin o 7,4 %. Nižší byly ceny čerstvé zeleniny o 4,7 % a brambor o 4,6 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 14,0 %, zvýšily se ceny vajec o 65,2 %, mléka o 28,8 % a skotu o 3,2 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 6,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,7 % (v listopadu o 0,9 %). Nejvýznamněji vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 1,5 %, z toho mléčných výrobků o 5,6 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,0 %. Ceny těžby a dobývání vzrostly o 3,6 %. Zvýšily se také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny dopravních prostředků o 3,3 %,z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,2 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny meziproduktů o 2,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,9 % (v listopadu o 1,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,1 % (stejně jako v listopadu).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,9 % (v listopadu o 1,6 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,0 % a za služby v oblasti zaměstnání o 7,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v listopadu o 1,5 %).

Průměrný vývoj v roce 2017

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2017 v porovnání s rokem 2016 vyšší o 8,0 % (v roce 2016 nižší o 4,9 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 3,4 % a živočišných o 14,1 %. Vyšší byly ceny ovoce o 39,4 %, olejnin o 3,6 % a obilovin o 1,4 %, nižší byly ceny brambor o 9,0 % a čerstvé zeleniny o 8,2 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny mléka o 25,7 %, vajec o 20,1 %, prasat jatečných o 11,1 % a skotu o 2,3 %. Ceny drůbeže klesly, a to o 2,1 %.

Ceny průmyslových výrobců v roce 2017 meziročně vzrostly o 1,8 % (v roce 2016 klesly o 3,3 %). Zvýšily se především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 5,3 % a těžby a dobývání o 3,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 2,6 %. Snížily se ceny dopravních prostředků o 2,2 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 1,2 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 1,6 % (v roce 2016 po zpřesnění vyšší o 1,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2017 o 2,0 % (v roce 2016 klesly o 1,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v průměru zvýšily o 1,3 % (v roce 2016 jen o 0,1 %). Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 4,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 4,1 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,7 %. Dále vzrostly ceny za architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzyo 1,4 % a za služby v pozemní dopravě o 0,4 %. Nižší byly ceny za telekomunikační služby, a to o 0,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,1 % (v roce 2016 se nezměnily).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně zvýšily o 0,6 % (v říjnu o 0,4 %). Ceny vzrostly nejvíce v Nizozemsku o 1,9 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 0,8 %, v Polsku o 0,3 %, na Slovensku o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. V České republice ceny klesly o 0,1 %. Nejvíce se ceny snížily na Kypru o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v listopadu vyšší o 3,1 % (v říjnu o 2,7 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 7,1 %. V Polsku se ceny zvýšily o 3,6 %, na Slovensku o 2,4 %, v Německu o 2,3 %,  v Rakousku o 2,1 % a v České republice o 0,9 %.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.