Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

RBI ZVÝŠILA POMĚR VLASTNÍHO KAPITÁLU NA BÁZI TIER 1 (PŘECHODNÝ) NA 12,5 %

Banky 18.08.2016 | 14:06 0 Komentářů

Čisté úrokové výnosy meziročně klesly o 13,4 % na 1,455 miliardy eur (1. pololetí 2015: 1,681 miliardy eur)

  • Provozní výnosy klesly o 6,5 % na 2,284 miliardy eur 

(1. pololetí 2015: 2,444 miliardy eur)

  • Čistá tvorba opravných položek klesla o 33,3 % na 403 miliony eur 

(1. pololetí 2015: 604 milionů eur)

  • Zisk před zdaněním klesl o 1,1 % na 450 milionů eur 

(1. pololetí 2015: 455 milionů eur)

  • Zisk po zdanění klesl o 14,8 % na 268 milionů eur 

(1. pololetí 2015: 314 milionů eur)

  • Konsolidovaný zisk je nižší o 23,8 % a činí 210 milionů eur 

(1. pololetí 2015: 276 milionů eur)

  • Poměr nesplácených úvěrů je oproti stavu na konci roku 2015lepší o 1,5 procentního bodu a dosahuje výše 10,4 % 
  • Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (přechodný) je oproti konci roku 2015 vyšší o 0,4 procentního bodu a dosahuje 12,5 %
  • Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (plně zatížený) je v porovnání se stavem na konci roku 2015 vyšší o 0,7 procentního bodu a dosahuje 12,2 % 
  • Výnos na jednu akcii klesl o 23,8 % na 0,72 eur 

(1. pololetí 2015: 0,94 eur) 

Veškeré údaje jsou stanoveny na základě mezinárodních účetních standardů IFRS.

„Také v prvním pololetí roku 2016 jsme úspěšně pracovali na realizaci našeho transformačního programu, což je vidět i na našich kapitálových ukazatelích, které jsou v porovnání se začátkem roku výrazně vyšší. Zlepšení kapitálové základny zůstává i nadále naší nejvyšší prioritou,” říká generální ředitel RBI Karl Sevelda.

Za první pololetí roku 2016 vykázala skupina Raiffeisen Bank International AG (RBI) zisk před zdaněním ve výši 450 milionů eur, což představuje meziroční pokles o 1 %. Zisk po zdanění se meziročně snížil o 15 % na 268 milionů eur, přičemž konsolidovaný zisk klesl o 24 % a činí 210 milionů eur.

„Z důvodu pokračujících nízkých úrokových sazeb a snížení objemu úvěrů zůstávají naše příjmy pod tlakem. Nicméně je potěšující, že naše výsledky v oblasti retailového bankovnictví překročily i přes obtížné tržní prostředí naše očekávání,” doplňuje Karl Sevelda.

Čisté úrokové výnosy nižší o 13 %

Provozní výnosy meziročně poklesly o 7 %, tedy o 160 milionů eur, na 2,284 miliardy eur.

Čisté úrokové výnosy za prvních šest měsíců roku 2016 klesly o 13 %, tj. o 226 milionů eur, na 1,455 miliardy eur. Tato skutečnost byla především způsobena nadále nízkými tržními úrokovými sazbami v mnoha zemích, kde skupina působí, přebytkem likvidity a také, a to především v Rusku, nižšími úrokovými výnosy ze zajišťovacích  derivátů, které byly ovlivněny tržními výkyvy z první poloviny roku 2015. Tyto úrokové výnosy ze zajišťovacích derivátů byly nižší o 104 miliony eur. Ke snížení čistých úrokových výnosů také přispěl úbytek v úvěrových portfoliích na úrovni centrály skupiny a v Asii.

Čistá tvorba opravných položek je nižší o 33 % 

Čistá tvorba opravných položek klesla v porovnání se stejným obdobím loňského roku celkem o 33 %, tedy o 201 milionů eur, na 403 miliony eur. Tato skutečnost byla způsobena především nižší tvorbou individuálních opravných položek k úvěrům o 162 milionů eur na 432 milionů eur. 

„S vývojem našich nákladů na rizika jsem velmi spokojen. Obzvláště v retailovém segmentu se nám podařilo dosáhnout výrazného poklesu čisté tvorby opravných položek. Výrazného poklesu jsme také dosáhli v oblasti nesplácených úvěrů,” uvedl Karl Sevelda.

Poměr vlastního kapitálu Tier 1 (přechodný) ve výši 12,5 %

Poměr vlastního kapitálu Tier 1 (přechodný) činí 12,5 % a celkový kapitálový poměr (přechodný) činí 17,8 %.

„Výhled zůstává beze změny. Rád bych vyzdvihnul, že se nám v prvním pololetí tohoto roku dařilo na našich klíčových trzích ve střední a jihovýchodní Evropě – což je i vidět na výsledných číslech. Navíc věříme, že se letos finálně vyrovnáme s problémy v Asii. Kombinace těchto dvou faktorů spolu s dobrým vývojem kapitálových ukazatelů mne při pohledu do budoucnosti naplňuje optimismem,“ uzavírá Karl Sevelda.

Tisková zpráva: Raiffeisen Bank International

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.