Středa 02. prosince. Svátek má Blanka.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKAT ČR KONANÁ DNE 20. 5. 2014 PŘIJALA NOVÉ ČLENY A ZVOLILA VEDENÍ ASOCIACE

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o změnách ve vedení Asociace. K datu 20. 5. 2014 končí, po více než osmi letech, ve funkci předsedy pan Josef Beneš a novým předsedou asociace byl zvolen pan Jan D. Kabelka. Do funkce místopředsedy asociace byl opětovně zvolen pan Jan Vedral.

Jan D. Kabelka ke svému zvolení dodává: „AKAT se bude i nadále, v souladu s již stanovenou dlouhodobou strategií AKAT, zaměřovat na problematiku související s rozvojem, stabilitou a konkurenceschopností našeho odvětví. Chceme být partnerem a moderátorem širší diskuse o vývoji sektoru finančních trhů s našimi členy a se subjekty, které nás regulují. Investiční fondy jsou dlouhodobým kapitálem pro reálnou ekonomiku a přínosem jak pro drobné investory s cílem zabezpečení na stáří, tak i pro stát formou zvyšování zaměstnanosti a zvyšování příjmů státního rozpočtu. V souladu s nastavenou strategií AKAT se proto Asociace soustředí zejména na oblast komunikace vůči veřejnosti a regulátorům, penzijní systém, finanční vzdělávání a evropské záležitosti.“

Za členy asociace byli také přijati jednotliví členové České asociace obchodníků s cennými papíry a Garanční fond obchodníků s cennými papíry, čímž se AKAT stává jedinou asociací zastřešující celou oblast kapitálového trhu a obchodníci s cennými papíry získávají v rámci asociace zastřešující platformu pro rozvoj kapitálového trhu a samoregulačních aktivit. Ke vstupu do AKAT dodává Libor Winkler, člen prezidia ČAOCP následující: „Jsme přesvědčeni o tom, že vzhledem k velikosti českého kapitálového trhu je jedna společná profesní asociace nejlepší jeho variantou. Pod střechou AKATu jsou obchodníci s cennými papíry připraveni se ve své oblasti dále podílet na rozvoji našeho kapitálového trhu.“

Noví členové AKAT

Valná hromada, kromě běžné agendy spadající do kompetence valné hromady, přijala za řádné členy společnosti BH Securities a.s., Colosseum, a.s., CYRRUS, a.s., PPF Banka, a.s., Raiffeisen investiční společnost, a.s., RSJ a.s. a za přidruženého člena společnost Garanční fond obchodníků s cennými papíry.

AKAT tak sdružuje celkem 77 členských společností, z toho je 46 řádných členů  a 31 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.

Rada ředitelů AKAT

Proběhla volba členů Rady ředitelů AKAT, kde byli zvoleni: Vladimír Bencz (IAD Investments, správ. spol., a.s.), Jan Bláha (RM-Systém, česká burza cenných papírů, a.s.), Pavel Doležal (AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.), Karel Došek (PPF banka a.s.), Pavel Hoffman (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.), Petr Holakovský (Oberbank AG), Tomáš Holec (PROSPERITA investiční společnost, a.s.), Jaromír Javůrek (Citibank Europe Plc.), Jan D. Kabelka (ING Investment Management C.R., a.s.), Michal Kozdera (Raiffeisen investiční společnost, a.s.), Martin Kozumplík (CYRRUS, a.s.), Jaroslav Krabec (WOOD & Company investiční společnost, a.s.), Jan Maňák (BNP Paribas Fortis ČR), Jaroslav Mužík (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), Karel Novák (Generali PPF Asset Management, a.s.), Karel Petr (Sberbank CZ, a.s.), Štěpán Pírko (Colosseum, a.s.), Roman Pospíšil (Pioneer Asset Management, a.s.), Martin Řezáč (Investiční společnost České spořitelny, a.s.), Jiří Trávníček (AKRO investiční společnost, a.s.), Vít Vařeka (AMISTA investiční společnost, a.s.), Lenka Vavřichová (Patria Finance, a.s.), Jan Vedral (Conseq Investment Management, a.s.), Libor Winkler (RSJ a.s.) a Miloslav Zábojník (J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.)

Jednalo se o řádnou volbu členů Rady ředitelů všech řádných členských společností po uplynutí dvouletého funkčního období. Rada ředitelů funguje ve složení 25 osob, představitelů členských společností nebo členských finančních skupin, na dvouleté funkční období (další informace naleznete na www.akatcr.cz).

Předseda a místopředseda AKAT

Do funkce předsedy asociace byl valnou hromadou zvolen pan Jan D. Kabelka (ING Investment Management C.R., a.s.). Místopředsedou byl opětovně zvolen pan Jan Vedral (Conseq Investment Management, a.s.).

Výkonný výbor AKAT

Nově zvolená Rada ředitelů uskutečnila také volbu osmičlenného Výkonného výboru. Předseda, pan Jan D. Kabelka (ING Investment Management C.R., a.s.) a místopředseda, pan Jan Vedral (Conseq Investment Management, a.s.), kteří byli zvoleni Valnou hromadou se automaticky stali členy Výkonného výboru. Dále Rada ředitelů volila zbývajících šest členů Výkonného výboru. Zvoleni byli:  Pavel Hoffman (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.), Michal Kozdera (Raiffeisen investiční společnost, a.s), Jaroslav Mužík (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), Karel Novák (Generali PPF Asset Management, a.s.), Roman Pospíšil (Pioneer Asset Management, a.s.) a Martin Řezáč (Investiční společnost České spořitelny, a.s.).

Etický výbor AKAT

Valná hromada AKAT volila 18-ti členný Etický výbor AKAT ČR. Za interní členy Etického výboru AKAT ČR byli zvoleni: Kateřina Bobková (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), Jan Dezort (RSJ a.s.), Oldřiška Dudíková (WOOD & Company investiční společnost, a.s.), Veronika Jůvová (Conseq Investment Management, a.s.), Kamil Kricner (CYRRUS, a.s.), Vendulka Klučková (Pioneer investiční společnost, a.s.), Kateřina Petrovická (ČP INVEST investiční společnost, a.s.), Jana Procházková (J&T investiční společnost, a.s), Linda Rakušanová (ING Investment Management C.R., a.s.), Petr Schůt (Česká spořitelna, a.s.), Radoslav Ševců (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.) a Miroslav Vítek (Colosseum, a.s.). 

Za externí členy Etického výboru AKAT byli zvoleni: Michal Bauer (Unie společností finančního zprostředkování a poradenství), Zdeněk Husták (BBH, advokátní kancelář, v.o.s.), Jakub Joska (Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.), Vlastimil Pihera (Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.), Václav Školout (Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.) a Věra Tovey (Weinhold Legal, v.o.s.)

Nově zvolený Etický výbor AKAT se bude v nadcházejícím období zabývat dalšími kroky v aktualizaci samoregulačních dokumentů AKAT. Samostatnou otázkou je aktualizace Etického kodexu AKAT v návaznosti na změny legislativy a dále na vývoj v oblasti regulace distribuce investičních produktů a investičního poradenství.

Revizoři účtů AKAT

Dále byla uskutečněna také volba členů Revizorů účtů AKAT, kteří dohlíží na hospodaření AKAT ČR. Na dvouleté funkční období byly zvoleny paní Jana Dlouhá ze společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. a paní Anna Ševčíková ze společnosti Generali PPF Asset Management, a.s.

Samoregulační dokumenty AKAT

Valná hromada také schvalovala samoregulační dokumenty asociace. Schválen byl nový Závazný pokyn pro informační povinnost členů AKAT, jehož cílem je zjednodušení informační povinnosti členů AKAT a její zpřesnění z hlediska správcovského i distribučního pohledu.

Valná hromada také schválila rozšíření počtu členů Výkonného výboru ze sedmi na osm členů a zavedla pro členy Rady ředitelů statut hosta Výkonného výboru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.