Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKAT ČR KONANÁ DNE 1.6.2016 PŘIJALA NOVÉ ČLENY A ZVOLILA VEDENÍ ASOCIACE

Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) vydává tiskovou zprávu o změnách ve vedení Asociace. K datu 1.6.2016 byl opětovně zvolen předsedou Asociace pan Jan D. Kabelka. Ve funkci místopředsedy končí pan Jan Vedral a novým místopředsedou Asociace byl zvolen pan Martin Řezáč.  

Jan D. Kabelka ke svému zvolení dodává:„ AKAT se bude i nadále, v souladu s již stanovenou dlouhodobou strategií AKAT, zaměřovat na problematiku související s rozvojem, stabilitou a konkurenceschopností našeho odvětví. Chceme být partnerem a moderátorem širší diskuse o vývoji sektoru finančních trhů s našimi členy a se subjekty, které nás regulují. Investiční fondy jsou dlouhodobým kapitálem pro reálnou ekonomiku a přínosem jak pro drobné investory s cílem zabezpečení na stáří, tak i pro stát formou zvyšování zaměstnanosti a zvyšování příjmů státního rozpočtu. V souladu s nastavenou strategií AKAT se proto Asociace soustředí zejména na oblast komunikace vůči veřejnosti a regulátorům, penzijní systém, finanční vzdělávání a evropské záležitosti.“ 

Martin Řezáč doplňuje: „V prostředí nízkých úrokových sazeb se oblast investic do podílových fondů stává relevantní pro stále větší okruh veřejnosti. Chceme proto ještě více zdůraznit pozici podílových fondů jako přirozené součásti zajištění svých potřeb, ať už jde o zabezpečení na stáří či vytváření rezerv na plnění svých snů. Chceme se tak ještě více přiblížit poměrům ve vyspělé Evropě.“ 

Noví členové AKAT:

Valná hromada, kromě běžné agendy spadající do kompetence valné hromady, přijala za řádné členy společnosti ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB a MONETA Money Bank, a.s. a za přidružené členy společnosti Chytrý Honza, a.s. a Financial Progress Group, a.s.

AKAT tak sdružuje celkem 80 členských společností, z toho je 47 řádných členů a 33 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.

Rada ředitelů AKAT

Proběhla volba členů Rady ředitelů AKAT, kde byli zvoleni: Vladimír Bencz (IAD Investments, správ. spol., a.s.), Josef Beneš (Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.), Jan Bláha (RM-Systém, česká burza cenných papírů, a.s.), Jana Bošková (Komerční banka, a.s.), Pavel Doležal (AVANT investiční společnost, a.s.), Pavel Hoffman (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.), Ondřej Horák (AMISTA investiční společnost, a.s.), Tomáš Holec (PROSPERITA investiční společnost, a.s.), Jaromír Javůrek (Citibank Europe Plc.), Jan D. Kabelka (NN Investment Partners C.R., a.s.), Peter Lukáč (ZFP Investments, investiční společnost, a.s.), Martin Kozumplík (CYRRUS, a.s.), Jaroslav Krabec (WOOD & Company investiční společnost, a.s.), Adam Lessing (FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniderlassung Wien), Jan Maňák (BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka ČR), Zdeněk Lepka (BH Securities, a.s.), Jaroslav Mužík (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), Štěpán Pírko (Colosseum, a.s.), Petr Šimčák (Pioneer Asset Management, a.s.), Richard Siuda (Conseq Investment Management, a.s.), Jaromír Sladkovský (Raiffeisen investiční společnost, a.s.), Tomáš Spurný (MONETA Money Bank, a.s.), Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR), Jiří Trávníček (AKRO investiční společnost, a.s.), Jan Vinter (AXA investiční společnost, a.s.), Libor
Winkler
(RSJ a.s.) a Miloslav Zábojník (J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.).

Jednalo se o řádnou volbu členů Rady ředitelů všech řádných členských společností po uplynutí dvouletého funkčního období. Rada ředitelů působí ve složení 27 osob, představitelů členských společností nebo členských finančních skupin, na dvouleté funkční období.

Předseda a místopředseda AKAT

Do funkce předsedy Asociace byl valnou hromadou opětovně zvolen pan Jan D. Kabelka (NN Investment Partners C.R., a.s.). Místopředsedou byl nově zvolen pan Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR).

Výkonný výbor AKAT

Nově zvolená Rada ředitelů uskutečnila také volbu osmičlenného Výkonného výboru. Předseda, pan Jan D. Kabelka (NN Investment Partners C.R., a.s.) a místopředseda, pan Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR), kteří byli zvoleni Valnou hromadou se automaticky stali členy Výkonného výboru. Dále Rada ředitelů volila zbývajících šest členů Výkonného výboru. Zvoleni byli: Josef Beneš (Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.), Pavel Hoffman (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.), Jaroslav Mužík (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), Richard Siuda (Conseq Investment Management, a.s.), Jaromír Sladkovský (Raiffeisen investiční společnost, a.s), a Petr Šimčák (Pioneer Asset Management, a.s.).

Etický výbor AKAT

Valná hromada AKAT volila 18-ti členný Etický výbor AKAT ČR. Za interní členy Etického výboru AKAT ČR byli zvoleni: Kateřina Bobková (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost), Kristýna Čejková (WOOD & Company, investiční společnost, a.s.), Tomáš Černý (MONETA Money bank, a.s.), Jan Dezort (RSJ a.s.), Veronika Jůvová (Conseq Investment Management, a.s.), Zuzana Kittrichová (AMISTA investiční společnost, a.s.), Josef Kuba (Raiffeisen investiční společnost, a.s.), Petr Panský (NN Investment Partners C.R., a.s.), Věra Procházková (Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.), Lumír Schejbal (CYRRUS, a.s.), Petr Schůt (Česká spořitelna, a.s.), Radoslav Ševců (AXA investiční společnost, a.s.), Jan Vachta (Pioneer Asset Management, a.s.) a Marek Wiejowski (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.). 

Za externí členy Etického výboru AKAT byli zvoleni: Michal Bauer (Unie společností finančního zprostředkování a poradenství), Zdeněk Husták (BBH, advokátní kancelář, v.o.s.), Jakub Joska (Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.) a Věra Tovey (Weinhold Legal, v.o.s.)

Revizoři účtů AKAT

Dále byla uskutečněna také volba členů Revizorů účtů AKAT, kteří dohlíží na hospodaření AKAT ČR. Na dvouleté funkční období byly zvoleny paní Jana Dlouhá ze společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. a pan Marek Bečička ze společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Samoregulační dokumenty AKAT

Valná hromada také schvalovala samoregulační dokumenty asociace. Schváleny byly Stanovy AKAT a Závazný pokyn pro informační povinnost členů AKAT, jehož cílem je zjednodušení informační povinnosti členů AKAT a její zpřesnění z hlediska správcovského i distribučního pohledu. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.