CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

19. 08. 2014

2 komentáře

Při rozvodu usnadní majetkové vypořádání předmanželská smlouva. V případě úmrtí jednoho z manželů je ale bezpředmětná

 


 

Stále více párů uzavírá předmanželskou smlouvu, díky níž je následný rozvod jednodušší. V loňském roce se rozvedlo téměř 28 tisíc párů. Oproti roku 2012 stoupl počet rozvedených manželství o 1500. Nejčastěji se páry rozvádějí po čtyřech až šesti letech manželství. „Snoubenci si mohou společné jmění manželů upravit odlišně od znění zákona právě předmanželskou smlouvou. Ta může oddělovat jmění budoucích manželů, určovat vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i upravovat rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů. Výhoda předmanželské smlouvy spočívá v úpravě majetkových vztahů v případě rozvodu. Prostřednictvím předmanželské smlouvy však nelze ochránit manžela před věřiteli v případě, kdy druhý partner zemře a zanechá dluhy. Zákon poskytuje pro tyto situace zvýšenou ochranu věřitelům, to znamená, že v případě úmrtí manžela zodpovídá druhý z partnerů za manželovy dluhy vždy,“ popsal Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Smlouva může být uzavřena i mezi manžely o již existujícím společném jmění, smlouva ale nemá zpětný účinek. „Navíc nový občanský zákoník umožňuje předmanželskou smlouvu zapsat do veřejného seznamu prostřednictvím notáře. Díky tomu páry předejdou případným námitkám ze strany třetích osob, které napadnou její platnost s odůvodněním, že o existenci smlouvy nevěděly,“ dodal Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Novomanželským půjčkám a společnému zdanění manželů už je sice konec, ale zákony stále manžele zvýhodňují. Finanční podpora ze strany státu je manželským párům poskytována prostřednictvím daňových opatření. Hlavní daňovou výhodou je sleva na manžela nebo manželku bez příjmů. „Tu lze v daňovém přiznání k dani z příjmů nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele uplatnit ve výši 24 840 korun ročně, pokud manžel nebo manželka nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 korun za rok,“ vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision. „Dále je daňovou výhodou manželů, že při prodeji či nabytí nemovitosti, kterou mají ve společném jmění manželů, podávají jen jedno daňové přiznání, a to jak na daň z převodu nemovitých věcí, tak na daň z nemovitostí. Přiznání podává kterýkoliv z manželů. Pokud nejsou svoji, přiznání musí podat každý spoluvlastník zvlášť. Stejné danění jen u jednoho z manželů platí také u příjmů z pronájmu,“ doplnila Blanka Štarmanová.

Pokud jeden z manželů onemocní, druhý z manželů je o jeho zdravotním stavu informován. U nesezdaných párů je ale situace opačná, lékař zpravidla nesmí sdělit diagnózu druhému z páru. V případě, že jeden z manželů zemře, je druhý z manželů podle zákonné dědické posloupnosti zařazen do první třídy dědiců společně s dětmi zesnulého. Pokud nežije pár v manželství, dědický zákon upřednostňuje v první linii děti a rodiče zesnulého. „V případě, že je druhý z páru pouze druhem zemřelého, dědí až ve třetí třídě dědiců spolu se sourozenci zemřelého, a to za podmínky, že žili nejméně jeden rok před smrtí ve společné domácnosti,“ popsal Jiří Hartmann.

Vdovský důchod je výsadou pouze zákonných manželů. Bez ohledu na věk má nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku po manželovi partner pouze tehdy, pobíral-li už sám zemřelý starobní nebo invalidní důchod, případně zemřel-li následkem pracovního úrazu. „Vdovský důchod náleží partnerovi i po uplynutí jednoho roku v případě, že sám dosáhl důchodového věku nebo pokud pečuje o nezaopatřené dítě, svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ním žije v domácnosti a je na této péči závislý,“ vysvětlil Jiří Hartmann.

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • HD

  20 srpna, 2014

  Odkud čerpáte informace, že manžel dostane informace o onemocnělém, zatímco nesezdaný ne?

  V zákoně o zdravotních službách jsem našla jen minimum rozdílů mezi manžely a jinými osobami blízkými. Důležité je především být schopen dokázat, že se jedná o osobu blízkou. Třeba prohlášením, které si ti dva vymění. Nebo prostě jen určením té osoby při přijetí do nemocnice.

  Nenašla jsem, že by manžel měl automaticky nárok na informace o zdravotním stavu manželky. Pokud má, tak na základě čeho?

  Odpovědět

 • Veronika Olahova

  23 října, 2021

  Máme předmanželskou smlouvu. V případě manželovi smrti budou dědit i jeho děti z prvního vztahu ?

  Odpovědět