Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Při podnikání může způsobit nepříjemné následky i malé pochybení

Daňová přiznání jsou odevzdaná, předchozí rok je zrekapitulován a přichází čas bilancování. Pro podnikatele současně nastává vhodné období pro další plánování, revidování rizik, která jsou s jejich činností spojená, a nastavení adekvátní pojistné ochrany. Mnoho podnikatelů přitom pojištění svých aktivit podceňuje. Živnostníci si také často plně neuvědomují, že za škody, které mohou v rámci svého podnikání způsobit, ručí celým svým majetkem. Na která zajištění by měl odpovědný podnikatel myslet a pravidelně je aktualizovat?

V případě advokátů, lékařů a dalších profesí zákon přímo ukládá povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti, ale pro většinu dalších podnikatelů je forma a rozsah jejich pojištění otázkou vlastního uvážení. Mnohdy si nepřipouští, že zatímco v případě zaměstnaneckého poměru nese zaměstnanec odpovědnost jen do výše několikanásobku své hrubé měsíční mzdy, osoby samostatně výdělečně činné (a také např. statutární orgány společností) nejsou v tomto ohledu chráněny a odpovídají celým svým majetkem. I drobný živnostník přitom může nedopatřením způsobit škody v řádech stovek tisíc korun. A to nejen na majetku, ale také na zdraví. Podobné situace pak mohou být likvidační a dokáží zásadním způsobem nabourat nejen podnikání, ale také rodinný rozpočet. Případný způsobený dluh se navíc dědí, takže v případě úmrtí podnikatele přechází závazek na osoby blízké.

„Někdy stačí opravdu drobná, neúmyslná chyba, která může způsobit značné nepříjemnosti. Řešili jsme případ automechanika, který nechal omylem v motorovém prostoru hadřík. Ten se následně během jízdy vzňal a požár se rozšířil na celé vozidlo. Škoda na autě se vyšplhala do statisíců korun,“ popisuje Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny. Pojištění odpovědnosti by proto mělo být základní ochranou při výkonu každého podnikání.

Na jaká další základní rizika si dát pozor? Volba další pojistné ochrany se odvíjí od předmětu daného podnikání, v úvahu je třeba brát, jakým majetkem podnikatel disponuje, jak probíhá podnikatelská činnost, jaké prostředky ke své činnosti využívá, přičemž platí, že pojišťovny zvládnou ošetřit také individuální potřeby jednotlivých subjektů. „Podle údajů Slavia pojišťovny podnikatelé nejčastěji využívají živelní pojištění, která poskytují ochranu před požárem, povodněmi, vichřicemi a dalším řádění přírodních živlů. Frekventované je také pojištění pro případ odcizení a vandalismu,“ říká Jan Vlček. Zajímavou novinkou, která by měla pomoci českým firmám podstoupit náročný proces čerpání financí z dotací EU, je také pojištění opravy finanční dotace. To v případě komplikací dokáže ošetřit sankce plynoucí z chyb v rámci přidělených dotací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.