Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

Přes milion OSVČ čeká podání Přehledu za rok 2011

Přesně 1 001 764 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) evidovala ČSSZ k 31. 12. 2011. Každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

Nejpozději do středy 2. května 2012 musí každá OSVČ, která alespoň část roku 2011 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

 

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2012 u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské – OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 1. srpna 2012.

 

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do úterý 31. července 2012.

 

Elektronický tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ (http://www.cssz.cz/…isy/osvc.htm). Elektronický tiskopis je k dispozici ve dvou formátech, a to pdf a zfo. Výpočet pojistného je u obou formátů zajištěn automaticky, tiskopis lze jednoduše vyplnit v počítači. Tiskopis automaticky vypočítá i měsíční výši zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na rok 2012. Po podání přehledu se totiž mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění.

 

ČSSZ umožňuje podávat přehled elektronicky přes VREP (Veřejné rozhraní pro e-podání, s využitím služby e – Podání Přehled OSVČ 2011). Pro toto podání je nutné vyplnit přehled ve formátu zfo (podrobně: http://www.cssz.cz/…za-rok-2011/). Přehled lze podat i do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení. ČSSZ nevyžaduje elektronický podpis u podání, je-li přehled zaslán z datové schránky fyzické osoby nebo z datové schránky podnikající fyzické osoby, kterou je OSVČ podávající přehled. Pro toto podání je možné vyplnit formulář ve formátu pdf. Tiskopis je také v papírové podobě na každé OSSZ/PSSZ/MSSZ nebo lze elektronický tiskopis vytisknout a odeslat klasicky poštou.

 

ČSSZ upozorňuje na nejčastější nedostatky:

  • v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 je potřeba správně rozdělit daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti z vedlejší a hlavní SVČ,
  • oznamovat zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ je nutno hned a ne až při podání přehledu, učiní-li to OSVČ později, hrozí udělení pokuty a u OSVČ vykonávajících hlavní SVČ i dopočtení penále.

 

Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů ode dne podání přehledu za předchozí kalendářní rok. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ, nikoliv den odeslání příkazu k úhradě, u plateb převzatých v pokladně je to den převzetí hotovosti. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %.

 

Podrobné pokyny pomáhají OSVČ s vyplněním tiskopisu „kolonka po kolonce“. Ty rovněž obsahují základní informace o platné právní úpravě a součástí jsou formuláře, kterými se dokládají některé skutečnosti. Detailní informace viz: http://www.cssz.cz/…isteni-osvc/.

 

 

 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu OSVČ od roku 2005 (stav k 31. 12. daného roku)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

OSVČ vykonávající činnost

910 829

903 944

917 984

938 265

955 659

977 069

1 001 764

z toho:

 

OSVČ povinné platit zálohy na DP

729 191

709 330

716 303

727 063

746 389

734 711

742 235

OSVČ účastny na NP

240 825

222 074

210 540

196 225

141 389

151 881

115 115

 

Tabulka č. 2: Počet OSVČ podle krajů k 31. 12. 2011

Kraj

OSVČ

vykonávají činnost

platí zálohy na DP

účastny dobrovolného DP

účastny NP

hlavní

vedlejší

hlavní činnost

vedlejší činnost

Hl. m. Praha

108 829

58 735

108 344

18 388

312

11 096

Středočeský

87 632

44 447

87 524

11 633

535

15 773

Jihočeský

38 396

23 791

38 394

5 513

298

9 289

Plzeňský

34 681

19 826

34 602

4 762

109

5 459

Karlovarský

18 267

8 826

18 257

2 310

95

2 234

Ústecký

41 944

19 942

41 917

5 556

334

5 691

Liberecký

27 599

13 781

27 592

3 832

141

4 866

Královéhradecký

34 264

20 558

34 208

4 894

344

7 449

Pardubický

28 975

16 805

28 967

4 344

447

6 061

Vysočina

28 293

16 602

28 276

4 071

236

6 724

Jihomoravský

72 571

38 329

72 556

9 914

477

13 160

Olomoucký

34 534

18 005

34 524

4 771

351

6 249

Zlínský

35 643

18 827

35 630

4 723

298

9 764

Moravskoslezský

58 362

33 300

58 313

8 420

502

11 300

Celkem

649 990

351 774

649 104

93 131

4 479

115 115

Pozn.: DP – důchodové pojištění, NP – nemocenské pojištění

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.