Středa 22. září. Svátek má Darina.

Pojišťovny odhalily pojistné podvody za miliardu korun!

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřovaly v roce 2012 přes 6 tisíc podezřelých pojistných událostí a prokázaly pojistné podvody za více než 1 miliardu korun.

Odhalení pojistných podvodů ve výši přes 1 064 milionů korun je důkazem, že se pojišťovny pojistným podvodům intenzivně věnují a o výši prokázané hodnoty úspěšně snižují negativní dopad jednání podvodníků na ekonomiku pojištění a zároveň na všechny poctivé pojistníky.

Mírný meziroční pokles celkového počtu šetřených případů o 8 % svědčí v kontextu nárůstu celkové prokázané hodnoty o narůstající schopnosti pojišťoven detekovat závažné případy pojistných podvodů. „Pojišťovny investují prostředky do nového softwarového vybavení, detekčních a analytických systémů, které pomáhají specialistům v pojišťovnách ty nejzávažnější podvody odhalovat,“ říká Ondřej Karel, specialista pro prevenci pojistných podvodů a dodává: „Systematickou a efektivnější prací tak dosahují vyšší průměrné prokázané hodnoty na jeden odhalený případ.“ 

Nejvyšší počet případů pojistného podvodu odhalili specialisté pojišťoven již tradičně v pojištění motorových vozidel, ačkoli meziročně tento ukazatel poklesl téměř o pětinu. Výše prokázané hodnoty v tomto segmentu však přesáhla částku 371 milionů Kč, což je o 13 % více než v předchozím roce. Příčinu tohoto trendu spatřujeme jednak ve výše uvedeném zefektivnění činnosti, ale zejména v pokračujícím přesunu agendy odhalování některých typově jednodušších podvodů v pojištění motorových vozidel na pracovníky odpovědné za likvidaci škod. Tato situace umožňuje zaměřit kapacity specializovaných útvarů na typově složitější, závažnější a také finančně nákladnější podvody.

Vynikajících výsledků dosáhly pojišťovny rovněž při odhalování pojistných podvodů v pojištění osob, do kterého spadá, vedle životního a úrazového pojištění, také náhrada léčebných výloh z cestovního pojištění. Počet šetřených případů zde meziročně narostl o 23 % na 1 296. Zaměření pozornosti specialistů na tento segment pojištění se vyplatilo, neboť prokázaná hodnota dosáhla v roce 2012 částky přes 120 milionů korun, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 35 %.

Největší objem prokázaných hodnot byl dosažen v  pojištění majetku a odpovědnosti. Specialisté pojišťoven odhalili v této oblasti podvody za více než 560 milionů korun, což je o 137 milionů více než v předchozím roce. „Významný podíl na dosaženém výsledku má odhalení jednoho závažného pojistného podvodu spojeného s požárem skladu, u kterého prokázaná hodnota přesáhla částku 100 milionů Kč,“ doplňuje Ondřej Karel. Celkem pojistitelé prošetřovali v pojištění majetku a odpovědnosti přes 950 případů podvodů, jejichž pachateli byli podnikatelé i retailoví klienti.

Statistiky pojistných podvodů členů ČAP za rok 2012

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění

Obor pojištění

Počet případů

Výše nárokovaných plnění (v tis. Kč)

Výše prokázané hodnoty (v tis. Kč)

Pojištění vozidel

3 855

618 120

371 495

Pojištění přepravy

38

21 748

19 079

Pojištění majetku a odpovědnosti

954

805 430

562 831

Pojištění osob

1 296

122 814

111 171

Celkem

6 143

1 568 112

1 064 576

 

Jeden komentář: “Pojišťovny odhalily pojistné podvody za miliardu korun!”

  1. Tomas Znamenacek napsal:

    Já mám uzavřené POV i HAV u Slavie.. Zařizoval jsem si to přes net. Minulý rok jsem bohužel řešil i plnění a šetření bylo důkladné.. Nedivím se ale, že k tomu tak přistupují. Nakonec ale vše dopadlo úplně v pohodě..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.