Pondělí 20. září. Svátek má Oleg.

Pojišťovny mají nový nástroj na boj s podvodníky

Česká asociace pojišťoven (ČAP) vytvořila a zahájila provoz nového systému pro odhalování pojistných podvodů mezi pojišťovnami. Nový nástroj má zvýšit efektivitu boje s praktikami podvodníků, které ukazuje i bezprecedentní počet odhalených pojistných podvodů v roce 2011.

Celková výše hodnoty prokázaných pojistných podvodů významně stoupla z předloňských 625 milionů Kč o celých 34 %. Největší počet pojistných podvodů byl již tradičně odhalen v pojištění motorových vozidel. Pojišťovny v této oblasti prošetřovaly o 47 % podezřelých případů více než v přechozím období, přičemž poklesla uchráněná hodnota na jeden odhalený případ. „Důvodem je častý výskyt podvodů spočívajících v uplatňování poměrně nízkých škod z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u nehod do 100 tisíc Kč, u kterých není přítomna Policie ČR, a účastníci nehody využívají k dokumentaci pouze jednotný formulář záznamu o dopravní nehodě. Zřejmě spoléhají na to, že takto nízké škody nebudou vzhledem k jejich četnosti pojišťovnami prověřovány a podrobovány detailnějšímu zkoumání,“ doplňuje Ondřej Karel, specialista pro prevenci pojistných podvodů ČAP.

Nejvyšší hodnoty prokázaly pojišťovny za loňský rok vůbec poprvé v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti, kde celková výše prokázané hodnoty meziročně stoupla o 58 %. Tento nárůst byl do značné míry zapříčiněn odhalením několika závažných případů pojistného podvodu v pojištění podnikatelů, ve kterém nárokované hodnoty dosahují zpravidla vysokých částek. Poměrně značný nárůst hodnoty odhalených pojistných podvodů vykázaly pojišťovny také v pojištění osob, kde celkovému počtu 1 046 odhalených případů odpovídala prokázaná hodnota překračující částku 82 milionů Kč. „Podvodníci v pojištění osob nejčastěji zneužívají k vylákání neoprávněného pojistného plnění od pojišťoven produkty úrazového pojištění a pojištění denních dávek odškodného,“ upřesňuje Ondřej Karel.

Pro ještě intenzivnější boj s pojistným podvodem nově využijí pojišťovny zákonnou možnost výměny informací o protiprávním jednání prostřednictvím Systému pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO), provozovaného ČAP. Cílem SVIPO není nahradit dosud užívané systémy a metody na úrovni jednotlivých pojišťoven, ale systematicky odhalovat podvody, které jsou páchány napříč trhem, a doplnit tak v současné době využívané metody,“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP, a doplňuje: „Jedná se o takové podvody, které se z pohledu jedné pojišťovny nemusí na první pohled jevit podezřele a k jejich odhalení je třeba mít informace o škodách daného subjektu u jiných pojistitelů.“  Systém bude zpočátku detekovat podvody v oblasti pojištění motorových vozidel, nicméně v plánu je jeho využití i v dalších oblastech pojištění.

Statistiky pojistných podvodů členů ČAP – 2011

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění

Obor pojištění

Počet případů

Výše nárokovaných plnění (v tis. Kč)

Výše prokázané hodnoty (v tis. Kč)

Pojištění vozidel

4 728

627 142

329 730

Pojištění přepravy

17

4 018

1 317

Pojištění majetku a odpovědnosti

891

895 933

425 569

Pojištění osob

1 046

84 555

82 461

Celkem

6 682

1 611 648

839 077

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.