CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

09. 01. 2018

0 komentářů

Pojistné podvody po česku – každých 33 minut nové prověřování

 

Počty odhalených pojistných podvodů zůstaly v meziročním srovnání mezi lety 2015 a 2016 velmi podobné, stejně tak i u prokázané škody došlo jen k nepatrnému nárůstu. Co se ale mění, jsou druhy pojištění, ve kterých se nepoctivci o neoprávněný zisk nejčastěji pokoušejí. Dobře vidět je to třeba na pojištění motorových vozidel.

Loading 

Pojišťovny musely v Česku během roku 2016 řešit více než 16 tisíc podezřelých pojistných událostí, což znamená, že nové prověřování začalo zhruba každých 33 minut. Pojistným podvodem se u nás podle zákona rozumí nejen úmyslné vyvolání pojistné události nebo záměrné zvyšování způsobené škody, ale také uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů při uzavírání smlouvy nebo vyřizování pojistné události. Pokud výše škody přesáhne 5 milionů korun, hrozí pachateli 5 až 10 let odnětí svobody.

Počet nahlášených událostí, které pojišťovny začaly prověřovat jako podezřelé, se mezi lety 2015 a 2016 zvýšil pouze nepatrně, z 15 743 na 16 043, tedy o 1,9 %.V dlouhodobějším srovnání se ale jedná o výrazný nárůst. Až do roku 2012 se totiž počty šetřených podezřelých událostí pohybovaly kolem 5 až 6 tisíc případů za rok. V roce 2013 jejich počet poprvé přesáhl 10 tisíc, v roce 2015 pak vzrostl na zmiňovaných více než 15 tisíc případů.

CITACE:

Nárůst odhalených případů kopíruje aktivitu pojišťoven, které sofistikované systémy nejprve nasadily a vyzkoušely v pojištění vozidel a nyní je rozšiřují i do ostatních oblastí. Systémy zpracovávající informace ze všech interních dat (úpis, historie likvidací atp.) i řady externích dat (SVIPO, CEBIA, policie, sociální sítě) a schopné vyhledávat komplexní sítě vztahů mezi zúčastněnými osobami už zároveň dokáží úspěšně zacílit i podvody prováděné organizovanými skupinami. To zahrnuje např. spolupachatele z řad prodejců pojištění, lékařů, autoservisů a dalších.

REKLAMA

Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví, Deloitte

Přibývá podvodníků? Spíše pojišťovny mají lepší technologie

Ačkoli se počet případů oproti roku 2010 ztrojnásobil. Zákonitě to nemusí znamenat, že je v Česku více podvodníků, kteří se o neoprávněné obohacení pokoušejí častěji. Tento nárůst lze přičítat spíše rostoucí míře využití sofistikovaných nástrojů pro detekci potenciálních rizik ze strany pojišťoven.

Ani oblasti, ve kterých k pojistným podvodům nejčastěji docházelo, se mezi lety 2015 a 2016 výrazněji nezměnily. Větší část tvořily podvody v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti (16 % oproti 14 % v předchozím roce), mírně se naopak snížil podíl podvodů u pojištění vozidel (36 % oproti 38 %). Velký rozdíl je pak ve srovnání několika předchozích let možné zaznamenat u pojištění osob.

REKLAMA

CITACE:

Nejostřeji v posledních letech rostou počty podvodů u životního a úrazového pojištění. Dnes již představují polovinu odhalených případů, přitom co do počtu uzavřených smluv tvoří jen asi čtvrtinu.

Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví, Deloitte

I pojistné podvody podléhají jisté „sezónnosti”. Demonstruje to třeba nárůst jejich počtu mezi lety 2012 a 2013 způsobený povodněmi v prvním jmenovaném roce, stejně jako výrazně vyšší procento pojistných podvodů v oblasti pojištění majetku, které následovalo právě po zmiňovaných povodních.

Také pojistné podvody podléhají „sezónním trendům”.

Zhruba před deseti lety pojistným podvodům dominovaly události v oblasti pojištění vozidel. Ještě v roce 2007 se vozidel týkaly téměř tři čtvrtiny šetřených případů, do roku 2013 už podíl tohoto typu na celkovém počtu klesl na dvě třetiny. K výrazné změně pak dochází v posledních dvou letech – v roce 2016 už se podvody týkaly pojištění vozidel jen ve zmiňovaných 36 % případů a téměř polovinu celkového počtu šetřených pojistných událostí tvořily ty v oblasti pojištění osob.

K nejvyššímu meziročnímu nárůstu co do počtu prošetřovaných událostí došlo mezi lety 2015 a 2016 u pojištění majetku a odpovědnosti (2 599 oproti 2 133 případů). Největší zásluhu na tom nese pojištění odpovědnosti, kde se v roce 2016 prověřovalo o 58 % podvodů více než o rok dříve.

Roste počet podvodů u pojištění majetku a zejména pak u pojištění odpovědnosti.

Segmentem, kde se podle dat České asociace pojišťoven prověřuje (a zároveň i odhaluje) největší počet pojistných podvodů v oblasti pojištění osob, je úrazové pojištění (73% podíl na všech prověřovaných pojistných událostech u pojištění osob), dále pak životní pojištění (18% podíl) a pojištění nemoci (6% podíl).

O kolik peněz by pojišťovny přišly, pokud by se detekci pojistných podvodů nevěnovaly? Ani výše prokázané škody u podvodů mezi lety 2015 a 2016 výrazněji nenarostla, ve srovnání s rokem 2008 je v dnešní době ale dvojnásobná. V roce 2016 představovala souhrnná hodnota podezřelých pojistných událostí téměř 1,22 miliardy korun, zhruba o 10 milionů korun více než v roce 2015.

Celková prokázaná škoda roste v případě pojistných podvodů pomaleji než jejich samotný počet.V roce 2012 se pohybovala na hodnotě 1,06 miliardy korun a výrazněji se nezvýšila ani po velkých povodních ve stejném roce.

Tisková zpráva: ČvD

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Začíná pokus o znárodnění části pojistného trhu?

Foto: Pixabay V poslanecké sněmovně je projednávám cizinecký zákon. Podle něj by v příštích pěti letech směl cizince pojišťovat pouze jeden subjekt, a to Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP). Jedná se o pokus o znárodnění části pojistného trhu a snahu o omezení hospodářské soutěže?

Text: Daniel Mareš

22. 06. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *