Středa 21. dubna. Svátek má Alexandra.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na milionové škody způsobené při sportování

Pan Novák jel na kole na výlet a v obci na přechodu přehlédl pana Dvořáka. Srazil ho k zemi a přivodil mu závažné poranění hlavy, které si vyžádalo rok pracovní neschopnosti, a následně vedlo k plné invaliditě. Celková škoda včetně výdajů na léčbu a náhrady pro pana Dvořáka a jeho rodinu činila téměř 11 milionů korun. Protože byl pan Novák dostatečně pojištěný, uhradila za něho tuto částku pojišťovna.

To je jen jeden z mnoha příkladů, kdy za pojištěného zaplatila vysoké odškodnění jeho pojišťovna. Česká asociace pojišťoven (ČAP) spouští v pořadí už osmé pokračování informační kampaně „Únor měsíc pojištění“. Letošní ročník se přitom zaměřuje právě na Pojištění odpovědnosti v občanském životě, které pokrývá také škody způsobené při rekreačních sportech a odpočinku. „Při sportu dochází k nejvyšším průměrným škodám z důvodu častého způsobení škod na zdraví. Z našeho průzkumu vyplývá, že 79 % dotazovaných sportuje. Celých 76 % z těchto rekreačních sportovců se věnuje cyklistice, 38 % lyžování a 38 % bruslení. U všech těchto sportů je poměrně vysoké riziko způsobení újmy nejen sobě, ale i druhým, kteří pak mají nárok požadovat bolestné a další náhrady. V případě, že k újmě došlo v důsledku porušení nějakých závazných pravidel, může dojít i k regresu nákladů na ošetření a léčbu, které vynaložila zdravotní pojišťovna. Proto má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě významný smysl,“ vysvětluje vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová.

Důležitost pojištění odpovědnosti dokládají také zkušenosti Čechů, kdy 25 % už svému okolí způsobilo škodu na majetku nebo zdraví, a 47% byla naopak odpovědnostní škoda
na zdraví nebo majetku způsobena.

Frekvence škod na zdraví souvisí jak s popularitou sportu, tak i s jeho charakterem. Obvykle se jedná o sporty nebo činnosti, kde je větší pravděpodobnost nechtěného kontaktu s druhými osobami. „Ke škodám dochází na zimních stadionech, v aquaparcích, bazénech, ale i v parcích nebo na oblíbených, ale často velice frekventovaných cyklostezkách,“ uvádí Marcela Kotyrová a uzavírá: „V zimě jsou ukázkovým příkladem horské sjezdové tratě, na kterých dochází velice často ke střetu lyžařů nebo snowboardistů.“

Výše pojistného plnění se u podobných škod pohybuje v řádu stovek tisíc až milionů korun. Pokud se jedná například o poškozeného v produktivním věku, pracujícího na manažerské pozici s vysokým platem, mohou v případě invalidity jeho kompenzaci příjmu dosahovat částek v řádech desítek milionů korun. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.