Čtvrtek 24. června. Svátek má Jan.

Podává vám přiznání daňový poradce? Pohlídejte si, kdo nese odpovědnost za případné chyby

Makro 27.06.2016 | 12:59 0 Komentářů

Datum pro podání daňového přiznání je termín, na který se plátci daně obecně netěší. S nezbytným byrokratickým úkonem nám však může pomoci poradce a výrazně nám ušetřit čas, námahu i případné chyby. Povinnost podání daňového přiznání se dotýká každého, kdo měl v minulém roce příjmy vyšší než 15 tisíc korun. Poplatníci měli svá daňová přiznání doručit na finanční úřad 1. dubna 2016, řada z nich však využila možnosti druhého termínu, který se již kvapem přiblížil, a sice 1. července. „Podávat daňové přiznání do 1. července však mohou jen plátci využívající služby daňového poradce, nebo ti, jež mají povinný audit,“ uvádí Andrea Kleinová ze společnosti Baker Tilly, „nicméně skutečnost, že daňové přiznání bude zpracovávat poradce, měl plátce oznámit na příslušný finanční úřad do 31. března 2016 doručením plné moci a to elektronicky, či osobně.“ Kdo však v případě využití služeb poradce nese odpovědnost za případné chyby? (Tisková zpráva: Baker Tilly)

Kdo má zodpovědnost za:

1. Chybně vyplněné přiznání

Nespornou výhodou využití služeb poradce je, že poplatníkům ve většině případů nehrozí sankce za chybně vyplněné přiznání. „Přenesení zodpovědnosti za chybně vyplněné daňové přiznání na poradce je úlevou pro každého poplatníka. V případě chyby, která povede k vyměření sankcí, totiž může po poradci vyžadovat náhradu této sankce. Pro tyto situace musí mít každý daňový poradce sjednané pojištění profesní odpovědnosti,“ uvádí Kleinová. Zároveň však upozorňuje, že míra zodpovědnosti se odvíjí od rozsahu zapojení poradce do přípravy podkladů. Jeho činnost se totiž odlišuje podle šíře zpracování podkladů. Buď se jedná o pouhé vyplnění formuláře, na základě klientem dodaných podkladů, jejichž správnost neověřuje, nebo provádí kontrolu veškerých dodaných materiálů. „V případě, že by chyba v daňovém přiznání plynula z nedostatků v připravených podkladech, má v prvním případě odpovědnost poplatník, v druhém případě pak daňový poradce. I proto je nesmírně důležité postup a rozsah práce ošetřit smluvně,“ dodává Kleinová.

2. Pozdě odevzdané daňové přiznání

Obdobná situace jako v případě chybně vyplněného přiznání nastává i při jeho pozdním odevzdání. „V případě, že dojde k pochybení na straně poradce, může po něm klient požadovat úhradu sankcí za prodlení. Nicméně pokud k opoždění dojde kvůli tomu, že poplatník včas nedodal veškeré potřebné podklady, zodpovědnost nese on sám,“ uvádí Kleinová.

3. Platbu daně

V případě platby daně je tomu však jinak. „Daň by měla být na účet příslušného finančního úřadu připsána nejpozději 1. července a hradí ji sám poplatník. Jestliže nestihne daň uhradit včas, ani chybu napravit v průběhu následujících pěti pracovních dní, letos do 12. července, začínají mu naskakovat úroky. Je tedy důležité uvědomit si, že za úhradu daně nenese zodpovědnost poradce, ale klient,“ upozorňuje Andrea Kleinová. Pozor by si měli dát poplatníci i na zaplacení správné výše daně.

Jaké jsou možné sankce:

1. Sankce za pozdní odevzdání

Jestliže nebude daňové přiznání podáno v nejzazším termínu pro podání, tj. do 12. července 2016, je od následujícího dne počítána pokuta za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daňové povinnosti či 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den prodlení. Andrea Kleinová však upozorňuje, že pokuta nesmí být vyšší než 5 % daňového základu. K jejímu vyměření pak nedojde tehdy, pokud nepřesáhne 200 Kč.

2. Sankce za nezaplacení daně

Úrok z prodlení je počítán od následujícího dne po nejzazším termínu pro podání přiznání a je počítán pouze tehdy, pokud je daňovému poplatníkovi vyměřena daňová povinnost. Jeho výše je stanovena násobkem daňové povinnosti a úrokové sazby daně 14,05 % p.a. (per annum – roční úroková sazba) za každý den prodlení. Úrok není vyměřen, jestliže nepřesáhne částku 200 Kč. „Doporučujeme poplatníkům s platbou neotálet a především si uvědomit, že v nejzazší den musí být již platba připsána na účtu finančního úřadu, nikoliv teprve odeslána,“ radí Kleinová.

Kdy a proč využít daňového poradce

1. Výhody využití služby daňového poradce

Kromě přenesení zodpovědnosti přináší zpracování daňového přiznání poradcem ještě některé další výhody. Nesporným bonusem je prodloužení doby na přípravu daňového přiznání a také účetní závěrky, která je nezbytnou přílohou daňového přiznání. Současně je prodloužené lhůty možné využít pro odložení platby daně a tím řízení platební schopnosti. Poplatníci se navíc vyhnou řešení otázky, které náklady lze uplatnit, a mohou si být vždy jisti, že neplatí vyšší daň než by museli. Podle Andrey Kleinové pak služeb využívají nejčastěji společnosti v oblasti stavebnictví či jiných složitějších oborů podnikání nebo společnosti s majetkovou účastí jiné (i zahraniční) společnosti.

2. Kdy a jak si poradce vybrat

Skutečnost, že daňové přiznání bude zpracovávat poradce, měli poplatníci nahlásit správci daně do 31. března 2016. Andrea Kleinová uvádí, že se s obrovským nárůstem zájmu o služby daňového poradce setkává právě koncem března. Nicméně upozorňuje na to, že by poplatníci měli zvážit, zda poradce potřebují s předstihem a ne v posledním možném termínu. Zdůrazňuje pak, že volbě daňového poradce by měla být věnována náležitá pozornost. „Při výběru vám mohou pomoci reference, ale také je možné využít registru daňových poradců na webu Komory daňových poradců,“ zakončuje Kleinová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.