Pátek 17. září. Svátek má Naděžda.

Počet zastupitelů se speciální pojistkou odpovědnosti roste

Zdvojnásobení poptávky od nově zvolených krajských zastupitelů

  • Pojištění starostů malých obcí vzrostlo o 15 %
  • Počet žalob na zastupitele roste geometrickou řadou 

Výkon funkcí veřejných zastupitelů, ať již to jsou starostové malých obcí, členové orgánů obce, tj. zejména rady, nebo krajští zastupitelé, se postupně stává stále složitějším a vyžaduje v tomto směru splnění nejen základních osobnostních předpokladů, ale i podstatně vyšší obezřetnost na výkon funkce, než tomu bylo dosud. „Výkon funkce orgánu obce nebo kraje je častěji spojován i s osobním rizikem vzniku povinnosti k náhradě škody či nemajetkové újmy způsobené obci či kraji,“ vysvětluje Lucie Ponertová, ředitelka pojištění podnikatelských rizik Slavia pojišťovny. „Výrazný zlom nastal po posledních volbách do krajských zastupitelstev. Ve Slavia pojišťovně jsme zaznamenali zdvojnásobení poptávky po osobním pojištění odpovědnosti za škodu člena zastupitelstva. Oslovují nás jak sami nově zvolení zastupitelé, tak i kraje,“ komentuje situaci Ponertová. Podle ní se o eliminaci rizik spojených s výkonem snaží i starostové malých obcí. Počet jejich pojistek meziročně stoupl o 15 %. 

Počet žalob na zastupitele roste takřka geometrickou řadou. Stává se českou politickou kulturou, že nové zastupitelstvo žaluje to předešlé. Právě tato situace stojí podle pojistných expertů za růstem poptávky po doplňkovém pojištění, které chrání zastupitele během výkonu jejich funkce. Je to ostatně jedna z možností, kterou mohou starostové nebo zastupitelé využít. „V případě vzniku škody, resp. škodné události, se totiž dotyčný ocitá ve velmi složité situaci. Je jenom na něm, aby prokázal, že jednal s péčí řádného hospodáře a že se žádného pochybení nebo porušení povinností nedopustil,“ uvádí Lucie Ponertová a dodává, že základním preventivním opatřením by mělo být zavedení systému odborné a odpovědné správy obce včetně vnitřní kontroly.

Komfortní ochrana

Osobní pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva nabízí jednu z možností, jak se vyhnout nepříjemným situacím spojených s výkonem funkce. „Nově zvolení zastupitelé si ve zvýšené míře uvědomují svoji zranitelnost a stále častěji nás poptávají. Kromě nich ale pojišťujeme i mnoho starostů malých obcí, kteří si rizika začínají uvědomovat postupně. Během výkonu svých funkcí a při schvalování projektů,“ vysvětluje zvýšenou poptávku po pojištění Ponertová ze Slavia pojišťovny. Právě starostové malých obcí jsou podle ní nejzranitelnější. Nemají totiž kolem sebe výkonný aparát, který lze využít na krajích nebo ve velkých městech, a veškerá odpovědnost je na jejich hlavě.

Riziko z přezkumu uzavřených smluv

Zkoumání výhodnosti uzavřených smluv předešlou politickou reprezentací je jedním z velkých rizik. Starostové se totiž shodují, že zpětné hodnocení zpravidla přihlíží pouze k finančním podmínkám, nikoliv k vhodnosti projektu pro samotnou obec. Velmi jednoduše se tak může stát, že je napaden např. prodej pozemku, který nezískal spekulant za vyšší cenu než vybraná nabídka, která kromě příjmu nabízela i stabilní rozvoj obce v souladu s územním plánem.

Dotace

Využívání dotací je podle starostů dalším rizikovým bodem při výkonu jejich funkce. Téměř žádný obecní či krajský projekt se bez dotace neobejde. Na druhou stranu celý dotační maratón včetně splnění všech podmínek je natolik složitý, že zvláště malé obce se bez prostředníků, kteří jim pomáhají zpracovat administrativu, neobejdou. „Z pojištění jsou hrazeny zejména finanční škody, které je pojištěný povinen uhradit obci podle obecně závazných předpisů, pokud byl proti němu vznesen oprávněný nárok na úhradu škody. Dále lze hradit náklady nutně vynaložené k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu této finanční škody nebo povinnost uhradit škodu vzniklou v souvislosti s dotacemi z Evropské unie,“ vyjmenovává Lucie Ponertová, ředitelka pojištění podnikatelských rizik Slavia pojišťovny.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.