Pátek 23. října. Svátek má Teodor.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.: Oznámení o záměru vstoupit na Burzu cenných papírů Praha

Investice 28.04.2014 | 09:30 0 Komentářů

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (dále jen „PLG“ nebo „Skupina“), která patří mezi pět největších českých pivovarnických skupin a výrobců piva (podle celkové produkce) a skládá se ze sedmi regionálních pivovarů nacházejících se na území České republiky, oznamuje svůj záměr provést primární emisi cenných papírů (dále jen „IPO“) a následně požádat o přijetí svých akcií k obchodování na trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha (dále jen „BCPP“). (Tisková zpráva: Pivovary Lobkowicz Group, a.s.)

Bude-li IPO realizováno, bude se skládat z veřejné nabídky v České republice a Rakousku a mezinárodní nabídky prostřednictvím soukromého úpisu způsobilým investorům na základě Regulace S (Regulation S) podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, v platném znění. Předpokládá se, že IPO by bylo dokončeno ke konci druhého čtvrtletí roku 2014.

Erste Group Bank AG jedná v rámci nabídky jako Hlavní manažer (Lead Manager) a Jediný umísťovatel (Sole Bookrunner). Česká spořitelna, a.s. působí jako Domácí hlavní manažer pro Českou republiku.

Předtím, než dojde k IPO, musí Česká národní banka (dále jen „ČNB“) schválit prospekt PLG, který musí být následně uveřejněn. Přijetí akcií k obchodování na trhu Prime Market BCPP musí být schváleno BCPP.

Komentář Zdeňka Radila, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., k oznámení: „Jsme velice rádi, že se nám podařilo vytvořit si silnou pozici na vysoce konkurenčním trhu výrobců piva v České republice. Zamýšlená nabídka našich akcií je dalším významným krokem pro naši Skupinu a dokazuje silný zájem investorů o tradiční české pivovarnické odvětví. IPO nám umožní získat dodatečné zdroje na podporu růstu našeho tržního podílu prostřednictvím akvizic nových restaurací a hospod, nových investic do marketingu a rozvoje exportu.“

Pivovary Lobkowicz Group

PLG je čtvrtou největší českou pivovarnickou skupinou podle lokálních prodejů a pátou podle celkové produkce. Skládá se ze sedmi regionálních pivovarů (Protivín, Uherský Brod, Jihlava, Rychtář, Klášter, Vysoký Chlumec a Černá Hora), které se nacházejí na území Čech a Moravy, a jsou centrálně řízeny. Zahájení jejich činnosti sahá až do středověku a nejstarší pivovar byl založen již v roce 1298. Pivovary Protivín a Vysoký Chlumec byly v minulosti vlastněny nejvýznamnějšími šlechtickými rody v zemi.

Skupina produkuje rozsáhlé portfolio různých druhů piva, které se od sebe liší širokým spektrem chutí. Kromě toho jsou vyráběny i nealkoholické nápoje a stolní vody. Skupina v současnosti nabízí 70 značek piva. Kromě tradičního piva jako je světlý ležák, nabízí Skupina širokou škálu pivních specialit – od polotmavých piv a piv s vyšším obsahem alkoholu, až k tmavým ležákům a nealkoholickým pivům.

Nejvýznamnější obchodní události

 • Skupina byla založena v roce 2007 a podle celkové produkce piva patří mezi pět největších výrobců piva v České republice;
 • Odhadovaný podíl na trhu v České republice je přibližně 4–5 %. V oblasti gastronomie se podíl na trhu pohybuje okolo 6 %;
 • Sedm lokálních, plně zainvestovaných pivovarů, které byly modernizovány co do technologie i kapacity;
 • Unikátní portfolio 70 pivních značek;
 • Jednoduchá a efektivní organizační struktura; mateřská společnost přímo řídí jednotlivé dceřiné společnosti;
 • Vertikální integrace s klíčovým dodavatelem – z 50 % je vlastněna sladovnická společnost Moravamalt;
 • V roce 2013 vyrobeno 854 tisíc hl piva a 32 tisíc hl nealkoholických nápojů;
 • V roce 2013 dosáhly celkové tržby 1,159 mil. Kč, z čehož 20 % tvořil export.

Obchodní strategie a konkurenční výhody

Obchodní strategie Skupiny je založena na:

 • expanzi distribuční sítě prostřednictvím akvizicí nových zákazníků (hospod a restaurací);
 • již předjednané akvizici dalšího pivovaru v roce 2014. Bude zvažována a případ od případu posuzována též akvizice dalších pivovarů;
 • zacílení na prémiová a speciální piva s vyšší marží. Adaptace na tržní trendy a uvádění nových typů piva a inovativních produktů při zachování úspor z rozsahu;
 • využití silného vnímání českého piva v zahraničí a větší zaměření na rozvoj exportu.

Skupina věří, že její konkurenční výhody jsou při srovnání s jinými vůdci trhu tyto:

 • PLG představuje unikátní kombinaci producenta velkého rozsahu produktů, který si udržel lokální charakter, a má loajální základnu zákazníků;
 • PLG provozuje nedávno modernizovaná výrobní zařízení s nízkými kapitálovými náklady (CAPEX);
 • unikátní portfolio značek;
 • vysoký podíl speciálních piv v produktovém mixu; zkušený top management.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (dále jen „Akcie”). Případná veřejná nabídka Akcií bude v České republice provedena až po uveřejnění prospektu podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Pokud se veřejná nabídka v České republice uskuteční, bude tento prospekt k dispozici na www.pivovary-lobkowicz-group.com.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií ve Spojených státech amerických nebo pro, ve prospěch nebo na účet jakékoliv americké osoby (U.S. person) (jak je tento pojem definován v Regulaci S (Regulation S) podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech“), pokud není registrována podle Zákona o cenných papírech nebo na ni nedopadá výjimka z takové registrace. Akcie nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech a nebudou veřejně nabízeny ve Spojených státech amerických. Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií v jakékoli jiné jurisdikci, ve které není taková nabídka nebo výzva povolena nebo ve vztahu k jakékoliv osobě, vůči které by taková nabídka nebo výzva byla v rozporu se zákonem. Uživatelé tohoto oznámení se tímto žádají, aby se s těmito omezeními seznámili a dodržovali je.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.