Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

Pioneer Investments se stal partnerem Investování hrou

Skupina Pioneer Investments se stala partnerem úspěšného projektu Investování hrou. Ten nabízí žákům základních a nově i středních škol možnost zahrát si na správce podílového fondu a tak si nenásilně osvojit řadu informací ze světa ekonomiky a osobních financí. Hra probíhá on-line a učitel nepotřebuje víc než připojení na internet a přístupová hesla do systému. (Tisková zpráva: Institut pro finanční poradenství)

Dlouhodobá podpora finanční gramotnosti je jedním z hlavních strategických cílů skupiny Pioneer Investments. A to nejen pokud jde o finanční vzdělávání obchodních partnerů či klientů, ale také široké veřejnosti. V CSR projektech zaměřených na studenty základních a středních škol, mezi něž nově patří také spolupráce s Institutem pro finanční poradenství, se zaměřujeme zejména na podporu vzdělanosti a zvyšování finanční gramotnosti mladé generace.“ říká ke spolupráci Ing. Dana Kryńska,  ředitelka Marketingu a PR Pioneer Investments ČR, a dodává: „Jsme velice rádi, že díky Investování hrou se nám otevírá inovativní příležitost navázat na tradici našeho vzdělávacího projektu Finanční akademie, jehož hlavním cílem je poutavou diskusí přiblížit mladým lidem téma ekonomiky ve vztahu k reálnému životu a do nějž se zapojují zaměstnanci společnosti i širší management.“ 

Cyklus investování hrou vznikl v loňském školním roce za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky. Jeho těžištěm je hra na správce investiční společnosti. Týmy dětí 14× vybírají z jedenácti fiktivních akciových společností tři až pět, jejichž akcie „nakoupí.“ Rozhodují se na základě burzovních zpráv, dodaných organizátorem. Svoji volbu zadají do webové aplikace, která jim ihned ukáže výsledek, růsty či poklesy jednotlivých titulů i výsledky konkurence. Kromě toho se mohou zapojit např. do hry o nejhezčí název a logo fondu.

„Je neuvěřitelné, jak dobře dokážou osmáci a deváťáci interpretovat burzovní informace. Jak rychle pochopili například rozdíl mezi dynamickými a konzervativními tituly. Je vidět, že když se jim něco předloží v atraktivní formě, může je to zaujmout, i když nejde o čistokrevnou zábavu,“ uvedl hlavní tvůrce hry Miloš Filip z Institutu pro finanční poradenství. „ Celá hra sice pracuje s fiktivními společnostmi, ale je postavená na reálných datech za posledních zhruba 20 let. Tím pádem děti vidí nejen růsty, ale i poklesy cen,“ dodal.

Vedle hry nabízí projekt také výukové listy s metodickými pokyny pro osm školních hodin. Tématy jsou podnikání, úspory, investice či komunikace s klienty. Zúčastnit se projektu může kterákoliv základní či střední škola v ČR. Více informací je na adrese www.investovanihrou.cz.

Pioneer Investments je globální investiční skupina, která nabízí investice a správu aktiv fyzickým i právnickým osobám. Svůj první podílový fond založila již v roce 1928 v USA a celosvětově spravuje majetek v hodnotě více než 223,6 miliard EUR (k 31. 12. 2015). V České republice se skupina dlouhodobě řadí mezi přední společnosti na trhu. Působí zde od roku 1995 a poskytuje služby jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.