Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Ochrana životního prostředí už se neobejde bez umělé inteligence a analýzy dat

Podnikání 27.10.2021 | 13:47 0 Komentářů

Příliš dlouho jsme považovali štědrost přírodního bohatství Země za samozřejmost. Předpokládali jsme, že příroda tu vždy bude a bude nám „sloužit“ a na věky nás živit a dodávat suroviny, které potřebujeme. Stále zřetelněji se ale ukazuje, že tomu tak není. Náš svět musíme chránit a brát si jenom tolik, kolik nezbytně potřebujeme. V ochraně životního prostředí a přírodního bohatství se stále intenzivněji prosazuje analýza dat a umělá inteligence.

„Co se stane, když naše nerealistické požadavky vyčerpají přírodní bohatství a nenávratně Zemi znečistíme a zahltíme odpadem? Požáry, záplavy, pandemie a dopady nadměrných emisí dnes omezují naše schopnosti a hodnoty. Budoucí peněžní toky, nebo-li hodnota z přírodního bohatství a náš budoucí blahobyt, jsou ohroženy. Tomu se snažíme s využitím našich analytických nástrojů zamezit,“ uvedl Petr Šlajchrt, Country Director společnosti SAS Institute pro Českou republiku.

Moderní analytické nástroje pomáhají zvýšit efektivitu a odolnost dodavatelských řetězců. Současně zásadním způsobem mění spotřební návyky a chování, například v sektorech produkce potravin, energetiky a vodohospodářství.

Příkladem může být využití analýzy dat k dnes velmi aktuálnímu tématu – dostatku elektrické energie a přechodu od centralizovaného energetického odvětví náročného na fosilní paliva k decentralizovanému, který charakterizuje výroba a skladování energie z obnovitelných zdrojů. Společnost SAS pomáhá s přechodem a udržováním této nové energetické budoucnosti. Prostřednictvím nástrojů strojového učení může SAS například předpovídat umístění solárních parků na základě údajů o orientaci a počasí, které předpovídají produkci sluneční energie za různých podmínek.

Dalším příkladem využití analýzy dat je hospodaření s vodními zdroji. Voda je jednou z mála surovin používaných při výrobě každého výrobku. Odpad z používání vody – v zemědělství, průmyslu, výrobě energie a dalších – se příliš často vrací znehodnocený, znečištěný do přírody. I běžné trávníkové hnojivo se podílí na této kontaminaci. Společnost SAS dokáže monitorovat celé hydrologické zóny. Pomocí analytiky může mapovat a integrovat data o kvalitě vody.

Zvyšuje se i množství dat, která jsou dostupná v zemědělství, což může v budoucnu zvýšit efektivitu tohoto sektoru. Získávání a vyhodnocování dat z reálného hospodaření prostřednictvím analytiky SAS vede k lepšímu rozhodování na úrovni pěstitelů, zpracovatelů a výrobců, což přináší zlepšení kvality potravinářských produktů, udržování kvality půdy, snižování spotřeby vody apod.

„Naše schopnosti v oblasti pokročilých sezónních předpovědí produkce snižuje plýtvání potravinami a zároveň zvyšuje výnosnost vysoce hodnotných plodin podléhajících zkáze. Data, která jsou základem našich prognóz, také pomáhají společnostem definovat klíčové faktory kvality a udržitelnosti, Tím se mohou odlišovat od konkurence a posilovat pověst své značky,“ doplnil Petr Šlajchrt.

Tagy průmysl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.