Sobota 08. srpna. Svátek má Soběslav.

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.6.2018 VÝŠE 1,362 BILIONU KORUN

21.08.2018 | 10:44 0 Komentářů

K 30.6.2018 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 488 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT:

Od začátku roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování narostl o více než 4,5 miliardy korun, a to na celkových 488 mld. Kč. Ve druhém kvartálu tohoto roku byly favoritem investorů akciové fondy, následovány i nadále velmi populárními  smíšenými fondy.

Nárůst zaznamenala aktiva nemovitostních, smíšených, akciových fondů a také fondy fondů a fondy peněžního trhu. Naopak pokles zaznamenaly dluhopisové a strukturované fondy.

Data za druhé čtvrtletí potvrdila, že investiční apetit mezi lidmi zůstává vysoký navzdory nižší stabilitě na finančních trzích. Češi mnohem více než v minulosti slyší na možnost stát se spolumajitelem velkým úspěšných firem prostřednictvím podílového fondu. V kurzu jsou tak poslední dobou akciové fondy, které jsou investorům přibližovány skrze příběhy jednotlivých firem.

Největší comeback zaznamenaly ve druhém čtvrtletí fondy peněžního trhu. Růst úrokových sazeb pohání výkonnost těchto fondů směrem nahoru. Věřím, že díky stabilní výkonnosti a velmi nízkým nákladům se budou tyto fondy těšit v následujících dvou letech velké pozornosti investorů.“ prohlásil člen Výkonného výboru AKAT Pavel Hoffman.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.6.2018 výše 1,362 bilionu korun a klesl během 2. kvartálu roku 2018 o 3,289 miliard Kč (z 1,365 bn Kč k 31.03.2018 na 1,362 bn Kč k 30.06.2018).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 148,787 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 9,94 mld. Kč (tj. o 7,16 %, z 138,84 mld. Kč k 31.3.2018 na 148,787 mld. Kč k 30.6.2018).

„Pokračující růst majetku ve fondech kvalifikovaných investorů je znakem zájmu investorů o tyto alternativní investiční produkty. Spolu se zvyšujícím se počtem otevřených fondů potvrzuje příchod investorů pozitivní proměnu tohoto segmentu kapitálového trhu v návaznosti na legislativní změny od roku 2014, zejména zavedení fondů typu SICAV, zrušení omezení pro veřejné nabízení a snížení limitu pro vstup do fondu na 1 mil. Kč.“ prohlásil člen Výkonného výboru AKAT Ondřej Horák.

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2018 hodnoty 3,24 bn Kč.

Vývoj ve druhém kvartále nadále potvrzuje postupné navyšování podílu investic do podílových fondů na celkovém majetku domácností, zároveň jsme však byli svědky určitého zpomalení tempa růstu v důsledku vyšší volatility kapitálových trhů a horší historické výkonnosti. Potěšujícím trendem je každopádně další nárůst podílu pravidelných investic na nových prostředcích.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.