Neděle 01. srpna. Svátek má Oskar.

Oberbank očekává po 8. rekordním roce v řadě další růst

Banky Oberbank 11.05.2018 | 08:53 0 Komentářů

Rekordní výsledek již osmým rokem za sebou: Člen představenstva Dr. Josef Weissl, MBA, se opět mohl pochlubit vynikajícím hospodářským výsledkem za rok 2017.

Společnost Oberbank AG dokázala i v roce 2017 udržet růstový trend a zaznamenala rekordní výsledek již osmým rokem za sebou: bilanční suma  vzrostla o 8,7 % na 20,8 mld. EUR, zisk z úroků se podařilo zvýšit o 7,7 % na 387,5 mil. EUR a zisk z provizí vzrostl o 7,4 % na 140,6 mil. EUR. Provozní náklady oproti tomu stouply jen o 5,8 % na 266,2 mil. EUR, takže poměr nákladů a výnosů, což je nejdůležitější ukazatel efektivního hospodaření banky, poprvé prorazil hranici 50 % a skončil na úrovni 49,9 %. Rakouský bankovní trh oproti tomu vykazuje poměr nákladů k výnosům v průměrné výši 66 %.

Provozní zisk tak zaznamenal nárůst 9,5 % na 267,3 mil. EUR, celkový zisk po zdanění vzrostl v roce 2017 o 10,6 % na 200,5 mil. EUR. Na základě neustále se zlepšujícího vývoje zisku a vlastního kapitálu navrhuje představenstvo a dozorčí rada zvýšit dividendu z 65 eurocentů na 90 eurocentů na akcii, což představuje navýšení výplaty zisku akcionářům o takřka 40 %.

„Skvělý hospodářský výsledek není jen krátkodobým výkyvem“, raduje se člen představenstva Josef Weissl, ale aktuálním vyvrcholením kontinuálního vývoje. Od roku 2009 se nám neustále daří zvyšovat zisk o 11,2 % ročně, protože disciplinovaně a důsledně realizujeme naši růstovou strategii. Oberbank je vůči konkurenci v silné pozici a bude i nadále pokračovat v růstovém trendu.“

Faktory úspěchu v roce 2017

Motorem příznivého vývoje v obchodním roce 2017 byl především prudký nárůst úvěrů, zvýšení objemu spravovaných finančních prostředků klientů, historicky nejnižší náklady na rizika a optimalizace sítě pobočkové sítě.

V roce 2017 vzrostl objem úvěrů nadprůměrně o 7,1 % na 14,8 mld. EUR. Od roku 2009 činí průměrný nárůst úvěrů 5 % ročně, což je výrazně více, než kolik činí průměrný přírůstek celého rakouského trhu. Třetina nově poskytnutých úvěrů se pohybuje v rozmezí 1-3 mil. EUR, což svědčí o trvalé poptávce po úvěrech. Firemní úvěry vzrostly o 7,4 %, privátní úvěry o 6,1 %, zejména úvěry na bydlení.  V oblasti financování turistického průmyslu si Oberbank vybudovala cenné know-how: trh, který Oberbank geograficky pokrývá, vykazuje 250 milionů přenocování ročně a rostoucí turistický trh je se svou náročností na infrastrukturu a pravidelné inovace a investice jedním z oborů, které jsou nejvíce odkázány na cizí kapitál.

Klienti Oberbank svěřili své bance o 10,6 % finančních prostředků více než v minulém roce. Oberbank spravuje majetek v souhrnné výši 29,3 mld. EUR. Primární vklady činily k rozhodnému dni rozvahy 13,4 mld. EUR (+3,0 %), majetkové účty klientů dosahovaly objemu  15,9 mld. EUR (+ 17,9 %).

Navzdory prudkému nárůstu úvěrů v posledních letech zůstaly náklady na úvěrové riziko i nadále na nízké úrovni: podíl nesplácených úvěrů poklesl na 2,59 %, rezervy na krytí rizik musely být dotovány pouze částkou 28,4 mil. EUR.

Pobočková síť Oberbank byla ve sledovaném období dále optimalizována: ve Vídni byly otevřeny dvě nové pobočky a jejich počet se tak zvýšil na 27; v Maďarsku přibyly tři pobočky ke stávajícím devíti pobočkám; v Praze byla  otevřena celkově 21. pobočka Oberbank v České republice, zatímco v Horním Rakousku byla dokončena konsolidace pobočkové sítě sloučením tří sousedních poboček. Celkem disponuje Oberbank k rozhodnému dni rozvahy na svých trzích více jak 161 pobočkami ve srovnání se 159 pobočkami v roce 2016. Pobočky jsou nejsilnějším motorem dlouhodobého růstu a pilířem obchodního modelu Oberbank.

Pokračování expanze: Organický růst – regionální expanze

Na základě vynikajících hospodářských výsledků a míry jádrového kapitálu ve výši 17,03 % bude urychleno zakládání nových poboček. V roce 2018 plánuje Oberbank expandovat do dalších dvou německých regionů, Bádenska- Württemberska a Saska, čímž bude pokračovat organický růst banky. V roce 2018 otevře Oberbank pouze v Německu 8 nových poboček a s celkovým počtem 35 poboček zde bude disponovat nejhustší sítí ze všech rakouských bank. Pobočková síť bude dále zahušťována také ve Vídni a Maďarsku.

Vedení  Oberbank očekává v roce 2018 pokračování příznivého vývoje, ale také, jak uvádí Josef Weissl, „návrat do normálního stavu ohledně výše úroků, nákladů na rizika a volatility na trzích. V tomto ohledu by bylo pěkným úspěchem, kdyby Oberbank dokázala v roce 2018 zopakovat vynikající výsledek roku 2017.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.