Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand.

Nízké korporátní daně lákají zahraniční investory, ti se za nimi začínají přesouvat dále na Východ

Podle aktuálních dat celosvětové sítě poradenských společností KPMG patří česká sazba korporátní daně (daně z příjmů právnických osob) mezi nejnižší na světě – nachází se v poslední čtvrtině žebříčku. Zatímco celosvětový průměr činí 24,42 procent, v České republice firmy zaplatí 19 procent. Sazba korporátní daně se v Čechách nemění již od roku 2010, což firmám nabízí stabilní podnikatelské prostředí. Trend nízkého zdanění podnikatelů, které má zlepšit konkurenceschopnost země v boji o investory, je přitom patrný i v ostatních východoevropských státech, kde firmy zaplatí výrazně méně než v západní Evropě. Českou republiku však zahraniční firmy začínají opouštět a míří do Rumunska, kde je korporátní daň jen 16 procent, či Bulharska, kde činí pouhých 10 procent.

„Korporátní daně klesají celosvětově již více než deset let a pokles bude zřejmě dále pokračovat, i když s určitým zpomalením. Mnoho zemí využívá daňových pobídek, aby si udržely konkurenceschopnost a přitáhly zahraniční investory,“ komentuje vývoj Petr Toman, Director, Daňové poradenství, KPMG Česká republika.

Nejvíce firmy a podnikatelé zaplatí v regionu Severní Ameriky, v průměru 33 procent. Asie uplatňuje průměrnou korporátní daň ve výši 22,89 procent. Nejnižší daňové zatížení, něco málo přes 20 procent, firmy čeká v Evropě. Česká republika se s 19 procenty na pomyslném žebříčku sazeb korporátních daní nachází na 90. místě ze 130 států světa, společně s Polskem a Maďarskem. Zemí s nejvyšším zdaněním pro firmy jsou Spojené arabské emiráty, kde odvedou více než polovinu příjmů, 55 procent.

Region

Průměrná výše korporátní daně

Severní Amerika

33,00 %

Afrika

29,02 %

Oceánie

28,60 %

Latinská Amerika

28,30 %

OECD

25,20 %

Svět

24,42 %

Asie

22,89 %

Evropská unie

22,56 %

Evropa

20,47 %

Zdroj: KPMG

Rozdělená Evropa: Západ versus Východ

„V Evropě lze vysledovat velmi silnou polarizaci mezi starými a novými zeměmi EU[1]. Důvod je nasnadě – nízké daně pro firmy v kombinaci s různými typy dalších pobídek dávaly postkomunistickým státům skvělou příležitost nalákat zahraniční partnery. Ti zde naleznou také vyspělou infrastrukturu, kvalitní zaměstnance a služby. Členství v EU pak dává určitou záruku relativně stabilního politického prostředí,“ uvádí Petr Toman.

Nové státy Evropské unie tak uplatňují korporátní daň v průměrné výši 18,73 procent, tedy nejméně na celém světě. Výjimku tvoří pouze Malta, kde se sazba vyšplhala na 35 procent a překračuje i nejvyšší danění starých států EU. V nich se výše korporátní daně blíží té Severoamerické a dosahuje 26,11 procent.

„Výše daňové zátěže firem ovlivňuje nejen to, zda je daný stát pro zahraniční podniky zajímavý, ale také typ investora. Snížení korporátní daně v České republice na 19 procent před třemi lety mělo za cíl posílit především výrobní sektor. Ještě nižší zdanění například v Rumunsku (16 procent) či Bulharsku (10 procent) teď začíná investory lákat dále na Východ. Velkou konkurencí z hlediska sazby daně se však stávají asijské země,“ vysvětluje Petr Toman.

Korporátní daně klesají, roste ale jejich složitost

„Tempo snižování korporátních daní se v posledních letech zpomaluje. Tento trend naznačuje, že řada zemí již dosáhla cílových sazeb, jejichž další redukce by už měla na jejich konkurenceschopnost jen zanedbatelný vliv. Vlády spíše vyvíjejí tlak na daňové orgány, aby z daňových základů vybíraly více,“ uvádí Petr Toman.

V souladu s touto strategií je postup výběrčích orgánů při daňových kontrolách a šetřeních stále razantnější. To vede k větším daňovým doměrkům s možnými penále či úroky z prodlení a také ke sporům. Důsledkem je snaha kontrolních orgánů rozšiřovat daňový základ, pečlivěji sledovat převodní ceny či úžeji spolupracovat s jinými jurisdikcemi na odhalování daňových úniků. Podle Petra Tomana je tento trend v poslední době patrný i v České republice.[1] Starými státy EU je míněno 15 zemí (EU 15) – Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí (zakládající členové) a Španělsko, Rakousko, Dánsko, Portugalsko, Velká Británie, Švédsko, Řecko a Irsko. Za nové jsou považovány země, které k EU přistoupily po roce 2003 – Malta, Finsko, Slovensko, Litva, Lotyško, Estonsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Kypr a Rumunsko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.