Sobota 24. října. Svátek má Nina.

Moravský Peněžní Ústav, jedno z největších spořitelních družstev v ČR, hospodaří se ziskem 6,5 milionu

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo (MPU), dosáhlo za loňský rok stabilní růst a očekávaný zisk 6,5 milionu korun před zdaněním a auditem.  Na tvorbě zisku se výrazným způsobem podílel meziroční nárůst objemu úvěrů a optimalizace úrokových nákladů. K 31. prosinci 2013 poskytoval MPÚ své služby 10 458 klientům. Významnou událostí v loňském roce bylo úspěšné navýšení základního kapitálu o 321 milionů Kč. Hodnota základního kapitálu tak přesáhla 828 milionů Kč a výrazně tak překračuje i zákonem daný požadavek pro banku 500 milionů Kč a je vyšší, než mají některé banky v ČR. Hodnota regulatorního kapitálu činila na konci roku 944 milionů Kč před zohledněním daní a před auditem.

MPÚ se podařilo v roce naplnit plán zisku před zdaněním. K 31. prosinci. 2013 dosáhl bilanční sumy 8,049 miliardy Kč, která patří mezi nejvyšší v celém sektoru družstevních záložen. Celková depozita tvoří 7,019 miliardy Kč, úvěry jsou ve výši 7,035 miliardy Kč. Kapitálová přiměřenost dosahuje solidních 11,7%.

Posláním Moravského Peněžního Ústavu je poskytování výjimečných služeb klientům. Klient je na prvním místě pro veškeré činnosti v Moravském Peněžním Ústavu. Kvalita služeb je naplňována zejména osobním přístupem a zajímavými podmínkami.

Moravský Peněžní Ústav patří mezi největší spořitelní družstva na českém trhu. Má více než sedmnáctiletou historii. Dlouhodobou devizou je bezpečnost, spolehlivost a schopnost nabídnout nejlepší řešení dle individuálních potřeb klienta. Dohled nad činností MPU vykonává Česká národní banka. Hospodaření MPU je každoročně potvrzeno nezávislým renomovaným auditorem, společností KPMG. Strategickým cílem je transformace na banku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.