Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

Vladimír Hořejší: Jednodušší je postavit banku na zelené louce

Družstevní záložna CREDITAS získala jako první kampelička bankovní licenci a do nového roku již vstoupí jako banka. Čím musela projít a co ještě může zhatit její plány? „Jsme dobře připraveni,“ říká Vladimír Hořejší, předseda představenstva Záložny CREDITAS, spořitelní družstvo.

Pokud nepočítáme Fio banku, která sice vznikla z družstevní záložny, ale bankovní licenci získala jako obchodník s cennými papíry, jste první družstevní záložnou, která se mění přímo na banku. Co bylo na tomto procesu nejtěžší?

Je několik paralelních procesů, které jsou samy o sobě zásadní a důležité. Nejjednodušší je samotnou žádost o licenci podat, když máte všechny podklady připravené. Jedná se o administrativní krok, který je poměrně jednoduchý. Ale…

… tomu předchází, že musíte mít perfektně vyřešený a zmapovaný kapitál. To u nás znamenalo, že předtím, než jsme podali žádost o licenci, jsme prošli procesem schválení majoritního vlastníka – tj. kvalifikované účasti pro jednoho člena. Tento proces trval zhruba rok a skončil 1. dubna 2015.

Druhou částí je příprava samotné organizace. Společnost, která by přišla zvenku a řekla „tady mám kapitál a chci postavit banku“ a stavěla banku na zelené louce, by měla situaci o dost jednodušší. Projít tímto procesem s existující institucí je mnohem náročnější. Museli jsme zkonsolidovat celé hospodaření, nastavit veškeré procesy tak, aby byly akceptovatelné a  splňovaly bankovní standardy, a projít kontrolou ČNB.

Poprvé Záložna CREDITAS prošla kontrolou ČNB v roce 2011, podruhé v roce 2014. Z těch jsme si odnesli hlavní poznatky, na co se musíme soustředit.

Proces je pak již jednoduchý: Podáte žádost o bankovní licenci, následuje rok testování a kontrol, přípravy procesů, a když vším projdete úspěšně, je vám vydána bankovní licence.

Je-li proces přeměny záložny na banku takto složitý, nebylo by jednodušší koupit nějakou existující banku či založit banku na zelené louce, a pak převést klienty mezi firmami?

Viděno zpětně se to jako jednodušší jevit může. Na druhou stranu je ale tento proces unikátní a jsme svázáni se značkou s dvacetiletou historií a naši klienti to oceňují. Vnímají, že jsme jejich záložna a budou nás považovat za svou banku.

Bankovní licenci jste dostali 18. října 2016 a s bankou chcete zahájit činnost 1. ledna 2017. Co vás ještě čeká v procesu dokončení transformace?

Musíme dokončit nastavení systémů, zveřejnit nové obchodní produktové podmínky, což musíme udělat 2 měsíce před spuštěním banky, a musíme připravit vnitřní fungování. Pokud jde o samotný transformační proces tedy přeměnu družstva na akciovou společnost, v podstatě to znamená vybrat datum zahájení činnosti a domluvit se s notářem. Jedná se o právní proces, ve kterém se nesmí administrativně udělat žádná chyba, ale pokud se neudělá, není to nijak zdlouhavé.

Pokud náhodou k nějaké chybě dojde, znamená to, že bude oznámené datum zahájení činnosti posunuto?

Kdyby došlo k nějaké chybě, mohlo by se to stát. Jsme ale dostatečně připraveni, pracujeme na tom s právními poradci i s naším auditorem a věříme, že k žádné chybě nedojde.

Nakolik je transformace poměrně velké družstevní záložny na poměrně malou banku nákladný proces?

Neuvedu přesné číslo. Nicméně měníme koncepty všech poboček, což jsou náklady v řádu jednotek desítek milionů, měníme bankovní systémy… Nebylo to sice úplně nutné, ale v bance chceme nabídnout nové internetové a mobilní bankovnictví apod. To jsou opět desítky milionů.

Velké investice jsme provedli v rámci vnitřního uspořádání, což byla především investice do náboru lidí, do jejich kvalifikace a změn procesů. Zcela se již nedá přesně vyčíslit, co bylo součástí přeměny a co bychom dělali i bez ní. Z pohledu financí to ale byla největší investice, kterou jsme udělali. Investice do vlastních lidí byl jeden z nejdůležitějších parametrů, které regulátora přesvědčily, že to u nás bude dlouhodobě dobře fungovat .

Při transformaci družstevní záložny na banku, která je akciovou společností, dojde k převodu družstevních podílů na akcie. Jak tento převod bude probíhat?

Právně to probíhá tak, že vydáme emisi akcií, kterou dolaďujeme s Centrálním depozitářem cenných papírů. Emise bude ve výši základního kapitálu a poměrově k tomu za každou stokorunu vkladu do družstva dostanou naši budoucí akcionáři jednu akcii.

V prvních čtrnácti dnech našim členům – akcionářům oznámíme, že k této emisi došlo, a oni musí nahlásit své číslo účtu v Centrálním depozitáři, nebo požádat o založení majetkového účtu nás. Na určený účet jim akcie převedeme. Samozřejmě počítáme s delším procesem, protože ne všichni naši členové mají účet u Centrálního depozitáře a ne všichni budou chtít akcie držet. I proto hlavní akcionář nabídne odkup akcií.

Družstevníci obdrží jednu akcii za 100 Kč kapitálu, případně budou moci tuto akcii prodat za 100 Kč. Jaký vlastní kapitál bude připadat na jednu akcii?

Pokud se bavíme o vlastním kapitálu, ten bude odpovídat plus minus té stokoruně. Základní kapitál ale bude ve výši 865 mil. Kč. Takto byla oceněna naše společnost v roce 2014 a k tomuto datu byla hodnota zafixována. Dnes máme vlastní kapitál ve výši 1,4 mld. Kč. Došlo k poměrně velkému nárůstu.

Družstevníci dostanou za 100 Kč jednu akcii v nominální hodnotě, která bude určena poměrem 865 mil. Kč a 1,4 mld. Kč, ale i nižší nominální hodnota bude mít podíl na vlastním kapitálu odpovídající přibližně 100 Kč. Je to poměrně komplikovaná konstrukce výpočtu. Ale mohu slíbit, že akcionáři (dnešní podílníci), o jimi vloženou hodnotu nepřijdou.

V současnosti působí CREDITAS stále ještě jako družstevní záložna. Pokud by někdo chtěl získat akcie budoucí banky, může ještě vstoupit do družstevní záložny?

Může. Do 30. 11. 2016 ještě dochází k náboru členů, protože potřebujeme také vklady. Naopak nyní je možnost stát se akcionářem banky. Myslím si, že je to jedna z posledních možností. Kdo se chce stát akcionářem banky, musí přijít a složit nějaké peníze na termínovaný vklad a k tomu odpovídající částku jako kapitál (členský vklad).

Hovořil jste o majoritním vlastníkovi. O koho se jedná a jaký je jeho podíl v následné bance?

Jedná se o Pavla Hubáčka, jehož podíl k dnešnímu dni tvoří zhruba 50 % na budoucí bance.

Pokud klient banky, současný družstevník, nezareaguje včas na výzvu ke sdělení čísla účtu u Centrálního depozitáře, případně na nabídku odkupu akcií, co se bude dít pak?

Z jeho pohledu nic neztrácí. Takováto nedohledaná a nevyzvednutá akcie zůstane na tzv. technickém účtu u Centrálního depozitáře, který zřídí banka. Klient kdykoli poté může přijít a akcie si nechat převést.

Ale může přijít o nabídku odkupu od majoritního akcionáře…

Tam nemohu samozřejmě přesně hodnotit. Bude na rozhodnutí majoritního akcionáře, jak dlouho bude nabídka odkupu trvat.

V našem zájmu je i z procesních důvodů převody vyřídit co nejdříve, aby v co nejkratší době na technickém účtu zůstalo co nejméně akcií.

Budou vydané akcie volně převoditelné, nebo budou obsahovat nějaké omezení?

Dnes jsme měli podíly v družstvu převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Tak tomu bude i nadále.

Co bylo důvodem podání žádosti o bankovní licenci?

Rozhodnutí v záložně klíčilo již od roku 2011 po první kontrole ze strany ČNB. Tehdy to bylo jednoduché rozhodování: Buď se do byznysu opřít a udělat z ní bankovní či velký záložnový subjekt, nebo to nechat v tom módu a činnost později ukončit. Padlo jasné rozhodnutí pokračovat, a od té doby se postupně pracovalo na transformaci na banku. Shodou okolností to byl i okamžik, kdy došlo ke změnám v obsazení vedení a představenstva. Všichni jsme přišli v roce 2011 nebo 2012.

Není to tak, jak občas zjednodušujeme, že jediným faktorem je novela zákona o družstevních záložnách. Novela nám jen nedala jinou možnost. Urychlila a zvýšila naše úsilí. Proto jsme dnes tam, kde jsme, a máme bankovní licenci, což je ojedinělý úspěch.

Bank je v České republice dost a nyní přichází další z Polska, nehledě na skutečnost, že jedna ruská banka nyní ukončila činnost. To napovídá, že český bankovní trh je poměrně konkurenční. S čím chcete v konkurenci uspět?

Cítíme se jako niková banka a tou chceme zůstat. Budeme plnit specifické potřeby klientů. Naše konkurenční výhoda je především v tom, že umíme velmi pružně a dobře obsloužit klienty, kteří přicházejí pro úvěry. Je to dáno samozřejmě tím, že máme plošší strukturu. Mezi tím, kdo rozhoduje, a tím, kdo zpracovává úvěr, není třeba 15 stupňů různých manažerů. Úvěry pro naše klienty se neschvalují ve Vídni ani v Paříži,… A snažíme se našim klientům vyjít vstříc. To je naše krédo.

K bankovnictví obecně patří velká míra standardizace a velké množství procesních pravidel, která musíme plnit. Na druhou stranu v rámci těchto mantinelů chceme zůstat flexibilní.

S jakými produkty budete jako banka předstupovat před klienty? Změní se produktová nabídka?

Určitě se změní. V tuto chvíli v oblasti vkladů jsme více než rok nenabízeli spořicí účet, protože to kvůli pravidlu 1:10 nebylo možné. Ten nyní chceme nabídnout. Dále budeme nabízet běžné účty a termínované vklady, jak jsou naši klienti zvyklí. Již nyní jsme přidali do naší nabídky vlastní platební karty. Dříve jsme nebyli členem žádné kartové asociace, dnes jsme členem asociace MasterCard.

V oblasti úvěrů chceme nadále poskytovat především provozní, projektové a investiční úvěry pro malé a střední podniky.

Naším plánem je také další rozšíření licence, což jsme jako družstevní záložna neměli možnost udělat. V současnosti jsme překlopili naši licenci družstevní záložny do bankovní licence téměř jedna ku jedné. Plánujeme požádat o licenci obchodníka s cennými papíry, abychom mohli poskytovat zajišťovací obchody na měnách a zajišťovací obchody na úrokovém riziku. A chceme nabídnout i další produkty, které jsme nemohli jako záložna poskytovat. Což je plán na první polovinu roku 2017.

Děkuji za rozhovor.

Uspěje CREDITAS jako banka v konkurenci na českém bankovním trhu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.