Sobota 28. listopadu. Svátek má René.

MONETA Money Bank oznamuje nabídkovou cenu a přijetí k obchodování na Burze cenných papírů Praha

Banky 06.05.2016 | 09:29 0 Komentářů

MONETA Money Bank, a.s., dříve GE Money Bank, a.s. („Společnost“ nebo „MONETA Money Bank“), dnes oznamuje nabídkovou cenu nabídky 260,61 milionu kmenových akcií Společnosti („Akcie“) určené institucionálním investorům („Nabídka“ nebo „IPO“), a to ve výši 68 Kč za Akcii („Nabídková cena“). 

•    Společnost GE Capital International Holdings Limited („GE Capital“), jediný akcionář Společnosti, nabízí k prodeji 51% akcií Společnosti s tím, že k prodeji nebudou nabízeny žádné nově vydané akcie.
•    Nadto, za účelem pokrytí případných nadlimitních úpisů či krátkých pozic v souvislosti s Nabídkou, bude Nabídka zahrnovat opci na nadlimitní úpis poskytnutou společností GE Capital, kterou bude možné uplatnit ve 30 denní lhůtě počínající prvním dnem podmíněného obchodování Akcií, a to maximálně do výše 15 % Akcií.
•    Nabídka je činěna v souladu se strategií, kterou General Electric Company oznámila v dubnu 2015 a jejímž cílem je prodat většinu aktiv ve finančním segmentu a zaměřit se na průmyslové podnikání.
•    Společnost a společnost GE Capital souhlasí s tím, že v období 180 dnů po zahájení podmíněného obchodování Akcií na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha nevydají nové akcie, ani nepřevedou držené akcie na třetí osobu.

Přijetí a obchodování
•    Očekává se, že podmíněné obchodování na Burze cenných papírů Praha bude zahájeno dnes v 9:00 SEČ pod symbolem MONET.
•    Očekává se, že nepodmíněné obchodování bude zahájeno v 9:00 SEČ dne 10. května 2016.

Tomáš Spurný, generální ředitel Společnosti, řekl: „IPO je významným momentem v naší historii a důležitým krokem k úplné nezávislosti. Viděli jsme silný zájem investorů o MONETA Money Bank a naše nové akcionáře ve Společnosti vítáme. Naším cílem je zajistit investorům udržitelnou návratnost jejich investice prostřednictvím udržování a dalšího rozvoje naší české retailové bankovní platformy a současného výrazného růstu v segmentu malých a středních podniků napříč Českou republikou.“

Richard Laxer, prezident a generální ředitel GE Capital International, řekl: „Úspěšné IPO MONETA Money Bank zdůrazňuje vysoké kvality jak jejích podnikatelských aktivit, tak jejího vedení. IPO je dalším milníkem v realizaci strategie skupiny GE směřující k výraznému omezení aktiv ve finančním segmentu, přičemž v rámci tohoto procesu jsme od dubna 2015 uzavřeli smlouvy o prodeji čistých investic v hodnotě přesahující 170 miliard USD.

Tisková zpráva: MONETA Money Bank

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.