Úterý 20. října. Svátek má Vendelín.

Mezinárodní působení zajistilo společnosti OVB v roce 2013 nadprůměrné výsledky

Podle OVB je osobní poradenství důležité pro zaopatření klientů v budoucnosti

Nárůst počtu klientů a stabilní situace v poradenství

Konstantní dividenda vůči minulému roku

Změna kompetencí ve vedoucím týmu v Německu

V rámci prezentace výsledků za rok 2013 hovořil Micheal Rentmeister, předseda představenstva OVB Holding AG, o krizi v aktuálním vývoji finančního zabezpečení klientů pro budoucnost. „Bez osobního poradenství lidé nebudou dostatečně dbát o své budoucí zaopatření. Aktuální diskuse o možných  změnách v provizních systémech oslabuje podniky a zprostředkovatele, pro něž jsou v obchodování nejdůležitější zájmy zákazníků. V konečném důsledku je tedy oslabeno poradenství orientované na potřeby zákazníka, které by mělo být výsostným zájmem politiků i institucí pro ochranu spotřebitele,“ řekl Rentmeister. „U OVB stejně jako u dalších finančních institucí vážou aktuální diskuse značné finanční zdroje a poškozují tak jejich obchodní výsledky. Požadujeme, aby nám politici poskytli jasné uznání distribuční variability a stabilní regulační a politické rámcové podmínky,“ dodal Rentmeister.

Představenstvo OVB Holding AG vychází na základě svého celoevropského postavení z předpokladu, že při stabilních podmínkách na trhu v roce 2014 mírně rozšíří distribuci v jednotlivých produktových segmentech. Za těchto podmínek by mělo být dosaženo v roce 2014 provozního výsledku na úrovni předešlého roku. V roce 2013 dosáhl koncern OVB stabilního výsledku a upevnil tím svou pozici předního poskytovatele finančních služeb na evropském trhu.

Společnost, stejně jako v minulosti, profitovala ze svého mezinárodního postavení, které stabilizuje obchodní výsledky a díky němuž jsou vyrovnávány vývoje trhu specifické pro jednotlivé země. Ke značnému nárůstu obratu v rámci skupiny došlo například ve Španělsku, Itálii a Maďarsku.

V globálním pohledu se však OVB nemohlo zcela vyhnout obecně negativnímu tržnímu trendu. Celkové provizní příjmy koncernu poklesly vůči předchozímu roku o 4,6 procent na 204,8 milionů eur. Zde je ale nutné zohlednit negativní vlivy měnového kurzu ve výši 2,3 milionů eur. Provozní výsledek (EBIT) zůstal s hodnotou 10,2 milionu eur vzhledem k předešlému roku, ve kterém OVB s 10,7 miliony eur zaznamenalo skok ve výsledcích (o více než 70 procent), stabilní.

„Vzhledem k náročné situaci, kdy ve většině evropských zemí nedošlo ani na základě hospodářské situace ani na základě politických rozhodnutí k povzbuzujícím impulzům, jsme s výsledkem za rok 2013 spokojeni. Výsledek potvrzuje, že je naše strategické tržní postavení velkou výhodou. Přesto bude pro koncern OVB i v roce 2014 náročné, aby si udržel svou stabilní situaci, co se konkurenceschopnosti týče, a aby svou pozici dále posílil,“ zdůraznil Michael Rentmeister.

Ten dále ohlásil, že na valné hromadě 6. června 2014 navrhne vyplácení dividendy ve výši 0,55 eur na akcii za rok 2013, tj. dividendu ve stejné výši, jako tomu bylo v předešlém roce.

Hlavní cíle pro rok 2014

K upevnění a posílení vlastní konkurenceschopnosti bude OVB v roce 2014 i nadále cíleně pracovat na realizaci započatých opatření v rámci „strategie 2016“. Zejména stoupne poradenská kvalita na základě vylepšení IT podpory a růstu efektivity interních procesů. „Už delší dobu si na základě počtu žádostí o spolupráci všímáme toho, že naše inovační strategie při současném zachování našich silných stránek ve prospěch spolupracovníků přetváří OVB stále více na firmu zajímavou pro poradce s podnikatelským zaměřením. Touto cestou půjdeme i v roce 2014,“ naznačil plány na rok 2014 Rentmeister.

Na začátku dubna 2014 postoupí Thomas Hücker do představenstva německé dceřiné pobočky OVB Vermögensberatung AG, aby se nadále prosazoval uvnitř stávající struktury. Zodpovídat na tomto místě bude za provozní záležitosti.

Spolu s Lutzem Richterem (prodej) a Jürgenem Kotullou (marketing) dále vylepší postavení OVB na trhu v Německu. Michael Rentmeister a Oskar Heitz se stáhnou z provozního vedení německé dceřiné pobočky a nadále se budou soustředit na řízení koncernu.

O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení v roce 1970 stojí v centru obchodní činnosti společnosti OVB zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozšiřování majetku, starobního zaopatření a nákupu nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě okolo 3,1 milionům zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery.

Společnost OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 5 082 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2013 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 204,8 milionu eur a EBIT ve výši 10,2 milionu eur. OVB Holding AG je od července 2006 kotován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.