Neděle 24. ledna. Svátek má Milena.

KONSOLIDOVANÝ ZISK RBI ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2017 DOSÁHL VÝŠE 220 MILIONŮ EUR

Banky 17.05.2017 | 13:12 0 Komentářů

Za první čtvrtletí roku 2017 vykázala společnost Raiffeisen Bank International AG (RBI) konsolidovaný zisk ve výši 220 milionů eur.

• Čisté úrokové výnosy se meziročně zvýšily o 4,7 % na 796 milionů eur (1-3/2016 pro forma: 761 milionů eur)

Provozní výnosy vzrostly o 9 % na 1,298 miliardy eur (1-3/2016 pro forma: 1,193 miliardy eur)

Provozní náklady vzrostly o 4,4 % na 815 milionů eur (1-3/2016 pro forma: 781 milionů eur)

Čistá tvorba opravných položek klesla o 24,1 % na 80 milionů eur (1-3/2016 pro forma: 105 milionů eur)

Zisk před zdaněním vzrostl o 42,5 % na 330 milionů eur (1-3/2016 pro forma: 231 milionů eur)

Zisk po zdanění vzrostl o 86,1 % na 255 milionů eur (1-3/2016 pro forma: 137 milionů eur)

Konsolidovaný zisk vzrostl o 98,5 % na 220 milionů eur (1-3/2016 pro forma: 111 milionů eur)

Poměr nesplácených úvěrů je oproti stavu na konci roku 2016 (pro forma) nižší o 0,3 procentního bodu a dosahuje výše 8,3 %

Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (přechodný) je oproti stavu na konci roku 2016 (pro forma) nižší o 0,2 procentního bodu a dosahuje výše 12,4 %

Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (plně zatížený) je oproti stavu na konci roku 2016 (pro forma) nižší o 0,2 procentního bodu a dosahuje výše 12,2 %

Výnos na jednu akcii vzrostl na 0,67 eur (1-3/2016 pro forma: 0,34 eur)

Veškeré údaje jsou stanoveny na základě mezinárodních účetních standardů (IFRS).

Od ledna 2017 jsou ve výsledcích RBI plně zahrnuta data RZB. Aktuální výsledky RBI jsou tak uváděny za sloučenou banku. Pokud není uvedeno jinak, historické pro forma údaje se vztahují ke sloučené bance (se zohledněním fúze).

Se začátkem účetního roku 2017 jsme velmi spokojeni. Téměř na všech trzích, kde působíme, lze vidět velmi pozitivní vývoj a tohoto chceme využít k selektivnímu růstu,” uvedl generální ředitel RBI Johann Strobl.

Během prvních tří měsíců roku 2017 se čisté úrokové výnosy zvýšily o 5 %, tedy o 35 milionů eur, na 796 milionů eur. Tato skutečnost byla převážně způsobena nárůstem čistých úrokových výnosů v Rusku o 31 milionů eur z měnových důvodů.

Čisté úrokové výnosy jsou pro banku založenou na vztazích s klienty, jakou je i RBI, velmi důležité. Proto jsem velice potěšen, že se naše čistá úroková marže během prvního čtvrtletí dále stabilizovala,” říká Johann Strobl.

V porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly provozní náklady o 34 milionů eur na 815 milionů eur, a to převážně vlivem měnových kurzů. Poměr nákladů a výnosů (cost/income ratio) se zlepšil o 2,6 procentního bodu na 62,8 %, a to především díky vyšším provozním výnosům.

Poměr celkového kapitálu (plně zatížený) dosahuje výše 16,8 %

Měřeno podle celkového rizika činil poměr vlastního kapitálu Tier 1 (přechodný) 12,4 %, přičemž celkový kapitálový poměr (přechodný) dosáhl výše 17,0 %. Bez zahrnutí přechodných ustanovení dle definice CRR činil poměr vlastního kapitálu Tier 1 (plně zatížený) 12,2 %
a
celkový kapitálový poměr (plně zatížený) 16,8 %.

Při zohlednění čistých výnosů za první čtvrtletí roku 2017 by byly kapitálové poměry vždy o 0,4 procentního bodu vyšší.

Čistá tvorba opravných položek je nižší o 24 %

Čistá tvorba opravných položek meziročně klesla o 24 %, tedy o 25 milionů eur, na 80 milionů eur.

Poměr nesplácených úvěrů (NPL) se v porovnání se stavem na konci roku 2016 zlepšil o 0,3 procentního bodu na 8,3 %.

Vývoj v oblasti našich nákladů na riziko je i nadále velmi potěšující. Nicméně je nutné vzít v potaz skutečnost, že ze sezónních důvodů jsou náklady na riziko v prvním čtvrtletí vždy poměrně nízké,” vysvětluje Johann Strobl.

Porovnání výsledků s předchozím čtvrtletím

V porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2016 se čisté úrokové výnosy v prvním čtvrtletí roku 2017 snížily o 7 %, tedy o 61 milionů eur, na 796 milionů eur.

Provozní náklady za první čtvrtletí roku 2017 byly ve výši 815 milionů eur. V porovnání s přechozím čtvrtletím klesly o 4 %, tedy o 33 milionů eur.

Oproti předešlému čtvrtletí se čistá tvorba opravných položek snížila o 177 milionů eur na 80 milionů eur.

Konsolidovaný zisk za první tři měsíce roku 2017 činil 220 milionů eur, což představuje v porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2016 nárůst o 134 milionů eur.

Výhled

Ve střednědobém horizontu usiluje RBI o dosažení poměru CET1 (plně zatíženého) ve výši zhruba 13 %.

Po stabilizaci objemu úvěrů plánuje RBI pokračovat v růstu v průměru o nízké jednotky procent ročně. RBI očekává, že čistá tvorba opravných položek za rok 2017 bude nižší, než v roce 2016.

RBI očekává, že do konce roku 2017 dosáhne poměru NPL ve výši zhruba 8 %, přičemž očekává, že se tato hodnota bude ve střednědobém horizontu dále snižovat.

RBI také ve střednědobém horizontu usiluje o dosažení poměru nákladů a výnosů (cost/income ratio) mezi 50 a 55 %. Jde tedy o stejný cíl jako v předchozím období.

Střednědobý cíl RBI pro návratnost kapitálu před zdaněním se nemění a činí zhruba 14 % a dále zhruba 11 % pro konsolidovanou návratnost kapitálu.

Tisková zpráva: RBI

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.