Pondělí 26. července. Svátek má Anna.

Klienti ČS – penzijní společnosti vložili během 6 měsíců do etického fondu téměř 100 milionů korun

Možnost investovat do společensky odpovědných firem přitahuje zájem Čechů. Za první půlrok od založení (od začátku listopadu 2017) spravuje Česká spořitelna – penzijní společnost v rámci Etického účastnického fondu prostředky klientů v hodnotě téměř 100 milionů Kč. ČS – penzijní společnost tak v předstihu splnila zákonný požadavek, a to do dvou let od získání licence k provozování účastnického fondu nashromáždit minimálně 50 milionů Kč. Aktuálně v Etickém účastnickém fondu spoří 13,5 tisíce klientů a za první měsíce od založení zhodnotil prostředky účastníků spoření jedním procentem. ČS – penzijní společnost má na trhu vůbec největší Povinný konzervativní účastnický fond, spravuje v něm prostředky v hodnotě přes 7 miliard Kč.

Etický účastnický fond cílí na stále rostoucí skupinu klientů, kteří nejen ve finančních službách preferují společnosti a firmy, které se při svém působení řídí nejvyššími standardy společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Etický účastnický fond je otevřený stávajícím i novým klientům, kteří hledají stabilní zhodnocení svých úspor. Má v zásadě konzervativní charakter a zaměřuje se zejména na investice do dluhopisů společensky odpovědných firem, zelených dluhopisů a doplňkově také do akcií.

Zájem o odpovědné investování neustále roste a v roce 2016 dosáhl Evropský trh s odpovědnými investičními fondy hodnoty téměř 476 miliard USD spravovaných aktiv, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2010. Očekáváme, že v ČR bude zájem o Etické penzijní spoření nadále růst a následovat trendy, které vnímáme nejen v Evropě, ale celosvětově,“ uvedl Jakub Krkoška, místopředseda představenstva ČS – penzijní společnosti.

„Klientům nabízíme unikátní Etické penzijní spoření, které jako jediné v ČR zhodnocuje úspory účastníků penzijního spoření investováním výhradně do firem se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí, zaměstnancům a svému okolí, a to se všemi výhodami doplňkového penzijního spoření – státní příspěvky a daňové úlevy. Aktivní správou úspor v souladu s přísnými etickými zásadami jsme schopni přímo ovlivnit naše okolí a měnit jej k lepšímu. Etické penzijní spoření se zaměřuje výhradně na společensky odpovědné investice,“ doplnil Jakub Krkoška, místopředseda představenstva ČS – penzijní společnosti.

Společensky odpovědné investování vybírá investiční instrumenty vydané emitenty, kteří naplňují mezinárodně uznávaná kritéria zaměřená na ekologii, etiku a společenskou odpovědnost. Proces výběru investičních instrumentů do portfolia účastnického fondu zahrnuje posuzování naplnění nastavených vylučujících kritérií a hodnocených kritérií u jednotlivých investičních instrumentů a jejich emitentů.

Etické penzijní spoření zhodnocuje úspory společensky odpovědnými investicemi, které se naplňují podle mezinárodně uznávaných standardů ESG (Enviromental, Social, Governance). Kompletní informace, aktuální výkonnost a portfolio fondu najdete na www.etickesporeni.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.