Úterý 20. října. Svátek má Vendelín.

Klienti České spořitelny mohou získat grant pro „svou“ neziskovou organizaci. Loni ČS takto přidělila finanční prostředky 22 organizacím

–    Nadace České spořitelny vyhlásila 1. dubna 2014 Grantový program pro klienty ČS, kteří v roli dobrovolníků pomáhají v neziskových organizacích

–    Finanční podpora pro konkrétní projekt je určena neziskovým organizacím, které se zabývají aktivním životem seniorů, prevencí a léčbou drogových závislostí nebo péčí o lidi s mentálním postižením

–    O grant až do výše 50 tisíc korun mohou žádat do 31. května 2014 všichni klienti České spořitelny, kteří v organizaci v roli dobrovolníků působí alespoň jeden rok

–    O vítězných projektech rozhodne veřejnost formou internetového hlasování

Česká spořitelna podpořila dobrovolnictví svých klientů již v loňském roce, kdy přidělila finanční prostředky celkem 22 organizacím. Letos tento program převzala Nadace České spořitelny, jejímž prostřednictvím mohou klienti ČS do 31. května 2014 žádat o grant až do výše 50 tisíc korun pro neziskovou organizaci v ČR, ve které minimálně jeden rok působí v roli dobrovolníka. Grant bude poskytnut na projekt dané organizace, který patří do jedné z těchto oblastí – aktivní život seniorů, prevence a léčba drogových závislostí nebo péče o lidi s mentálním postižením. Hodnocení a výběr projektů proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude o postupu žádostí rozhodovat grantová komise, o konečných výsledcích pak rozhodne veřejnost v internetovém hlasování. Výsledky hlasování budou zveřejněny v srpnu 2014 na webových stránkách www.csas.cz/granty.  

Aktivní život seniorů a prevence a léčba drogových závislostí jsou oblasti, kterým se již 12 let systematicky věnuje Nadace České spořitelny. „V roce 2014 jsme naši podporu v Nadaci ČS rozšířili také o oblast péče o lidi s mentálním postižením a naplnili tak naše krédo pomáhat těm, od nichž se společnost odvrací. V tomto grantovém programu podporujeme stejné oblasti, ve kterých působí Nadace, a zároveň chceme povzbudit všechny dobrovolníky, kteří nejsou lhostejní vůči svému okolí,“ uvedla Klára Gajdušková, ředitelka komunikace a CSR České spořitelny, předsedkyně správní rady Nadace ČS a členka správní rady Nadace Depositum Bonum. 

Česká spořitelna podporuje společně se svou nadací individuální dobrovolnictví už od roku 2007, kdy pro své zaměstnance spustila dobrovolnický program s názvem Den pro charitu. Jen v minulém roce zaměstnanci České spořitelny odpracovali 1 887 dobrovolnických dní, což je více než 15 tisíc hodin práce ve vybraných neziskových organizacích. Od roku 2009 banka navíc každoročně vyhlašuje Grantový program pro své zaměstnance. Vzhledem k jeho veliké oblibě ho ČS rozšířila také pro klienty. O oba tyto programy se nyní stará Nadace České spořitelny.

V loňském prvním ročníku Grantového programu pro klienty podpořila Česká spořitelna celkem 22 projektů z dvanácti krajů ČR. Mezi loňskými finalisty veřejnost nakonec vybrala takové projekty, jako například kreativní semináře, výlety a angličtina pro seniory, nákup elektrických polohovacích lůžek pro domácí hospicovou péči, keramická dílna či sportovní turnaj pro seniory na vozíku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.