Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Jarní bouřky způsobily klientům pojišťoven škodu za 1,2 miliardy korun

Členské pojišťovny ČAP aktuálně řeší téměř 24 tisíc pojistných událostí, které na přelomu května a června způsobily extrémní výkyvy počasí. Pojišťovny odhadují, že počet škod ještě mírně naroste a že celková škoda, kterou klienti nahlásí, vyšplhá na více než 1,2 miliardy Kč. 

Nejvyšší průměrná škoda přesahující 571 tisíc Kč byla nahlášena u zemědělských pojištění (plodin a zvířat), kde došlo v důsledku extrémního počasí k 730 pojistným událostem za 417 milionů Kč. Téměř 5 tisíc pojistných událostí (4755) postihlo podnikatele. Pojišťovny odhadují, že jim v rámci likvidace vyplatí škody ve výši 379 milionů Kč (průměrná výše jedné pojistné události 79 tisíc Kč).

Nejvyšší počet pojistných událostí, téměř 20 tisíc v celkové hodnotě 414 milionů Kč, připadá na občanská pojištění. K dnešnímu dni pojišťovny uhradily klientům už 40 % všech odhadovaných nároků. Průměrná výše jedné pojistné události, kterou nahlásili běžní občané, dosahuje 21 tisíc Kč. Nejvíce škod způsobily kroupy a vichřice na majetku (19 281 událostí s celkovým objemem 586 mil. Kč) a na vozidlech (téměř 5 tisíc za 196,5 milionů Kč).

 

Počet pojistných událostí

[ks]

Odhad výše celkového pojistného plnění

(včetně podílu zajistitele)

[tis. Kč]

Odhad

Již nahlášeno

Odhad

Již nahlášeno

Pojištění obyvatel (celkem)

19 660

18 646

414 458

401 022

– pojištění domácnosti

7396

7078

139 135

132 152

– pojištění budov

9209

8709

170 397

163 449

– pojištění motorových 

  vozidel

2901

2 730

104 926

100 642

– pojištění ostatní

154

129

0

4779

Pojištění podnikatelská (celkem)

4755

4377

379 268

345 994

– pojištění majetku

2676

2432

276 164

251 083

– pojištění motorových

  vozidel

2008

1886

91 617

85 000

– pojištění ostatní

71

59

11 487

9911

Pojištění plodin a zvířat (celkem)

730

678

417 290

391 180

Celkem

25 145

23 701

1 211 016

1 138 196

Zdroj: ČAP

Z historického přehledu katastrofických událostí, který začíná velkými povodněmi z roku 1997, vyplývá, že letošní výkyvy počasí s objemem škod přes 1,2 miliardy Kč představují 12. finančně nejnáročnější událost. Ta je srovnatelná například s objemem škod z vichřice Emma v březnu 2008 (celkem 1,355 miliard Kč) nebo s povodněmi spojenými s rychlým táním sněhu v březnu 2006 za cca 1 miliardu Kč. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.