Čtvrtek 20. ledna. Svátek má Ilona.

INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST

K 30.6.2017 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 455,6 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí roku 2017. Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2017 výše 1,337 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 455,6 miliard Kč. Od začátku roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 25,47 miliardy Kč, tj. o 5,92 % (z 430,1 mld. Kč k 31.12.2016 na 455,6 mld. Kč k 30.6.2017). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů.  

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.6.2017 výše 1,337 bilionu korun a vzrostl během roku 2017 o 49 miliard Kč (z 1,288 bn Kč k 31.12.2016 na 1,337 bn Kč k 30.6.2017).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.6.2017)

Finanční skupina Čistý objem aktiv mil. Kč
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 297 728
Česká spořitelna, a. s. 234 160
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 212 711
NN Investment Partners C.R., a.s. 117 770
INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. 106 500
AXA Investiční společnost, a. s. 70 138
Komerční banka, a. s. 63 835
Conseq Investment Management, a. s. 49 356
Raiffeisenbank a.s. 31 224
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 29 331
AVANT investiční společnost, a.s. 27 760
AMISTA investiční společnost, a. s. 27 555
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s. 22 697
MONETA Money Bank, a.s. 10 820
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 5 231
REDSIDE investiční společnost, a.s. 4 685
ING Bank N. V., organizační složka 4 553
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. 4 543
BH Securities a.s. 4 382
Jet Investment, a.s. 3 166
AKRO investiční společnost, a.s. 2 901
RSJ a.s. 2 035
PROSPERITA investiční společnost, a. s. 1 568
IAD Investments, správ. spol., a.s. 1 394
OSTATNÍ 1 223
CELKEM 1 337 266

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2017 o 10,48 miliardy korun (tj. 2,36%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 0,36 miliard korun (tj. o 0,18 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 10,12 miliard korun (tj. o 4,09 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních, smíšených, akciových, fondů fondů a strukturovaných fondů. V poklesu pokračují fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2017)

Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 455,6  miliard Kč (k  30.6.2017), přičemž 83% objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 17% je drženo právnickými osobami.

Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2017 skupina České spořitelny (117,27 mld. Kč), skupina ČSOB (101,68 mld. Kč), skupina Komerční banky (62,75 mld. Kč), Conseq (32,70 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (28,56 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,337 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2017 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 116,52 mld. Kč.

 

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 bylo provedeno celkem 100.416 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2017 hodnoty 3,283 bn Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletí roku 2017 o 209,256 miliard Kč (z 3,073 bn Kč k 31.3.2017 na 3,283 bn Kč k 30.6.2017).

Tagy AKAT fondy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.