Úterý 22. září. Svátek má Darina.

ING vykázala za 1. čtvrtletí roku 2012 čistý udržitelný zisk ve výši 705 milionů EUR

Banky ING Bank 10.05.2012 | 10:52 0 Komentářů

Celkový čistý zisk skupiny ING za 1. čtvrtletí roku 2012 činil 680 mil. EUR, po započítání dopadu odprodejů a zvláštních položek.

Udržitelný výsledek banky před zdaněním vzrostl oproti 4. čtvrtletí 2011 o 65,1 % a činil 1,126 mil. EUR, díky menšímu snížení hodnot u dluhopisů. Tyto výsledky zahrnují –304 mil. EUR přecenění (CVA/DVA), stejně jako změny reálné hodnoty vlastních závazků na úrovni Tier 2, v souvislosti se zpřísněním úvěrového rozpětí. Bez tohoto vlivu by výsledky banky klesly jen o 6,8 % v porovnání se silným 1. čtvrtletím roku 2011. 

Provozní výsledek v oblasti pojištění dosáhl 475 mil. EUR, především díky vysoké investiční marži a vyšším poplatkům a výnosům z pojistného. Prodeje vzrostly oproti 1. čtvrtletí roku 2011 o 5,1 % a oproti 4. čtvrtletí roku 2011 o 29,6 %. Udržitelný výsledek byl ovlivněn ztrátami ze zajištění pro ochranu regulatorního kapitálu, což vedlo k základní ztrátě před zdaněním ve výši 18 mil. EUR.

Ukazatele kapitálové přiměřenosti zůstaly silné: základní poměr Tier 1 ING Bank posílil na 10,9 %, což odráží prodej ING Direct USA a pokračující tvorbu kapitálu. Solvenční ukazatel IGD zůstal u pojišťovny stabilní na úrovni 225 %. 

Na základě kladného rozhodnutí soudu o odvolání ING zahájila banka jednání s nizozemským státem a ve spolupráci s ním v brzké době vstoupí v jednání s Evropskou komisí. 

Prohlášení předsedy představenstva

V prvním čtvrtletí bylo provozní prostředí i nadále poměrně náročné, neboť evropská dluhové krize, která zvyšuje nestabilitu na finančních trzích, stále přetrvává.  Vliv tohoto prostředí se jasně odrazil na našich základních výsledcích, které zaznamenaly oproti silnému prvnímu čtvrtletí loňského roku pokles. Nicméně oproti předchozímu čtvrtletí došlo ke zlepšení zisků banky i pojišťovny,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel ING Group.

 „Hospodářský výsledek banky vzrostl o 65,1 % v porovnání se čtvrtým čtvrtletím, díky menšímu snížení hodnot u dluhopisů, a to i přes negativní vliv přecenění CVA/DVA v prvním čtvrtletí roku 2012. Náklady se ve srovnání s oběma předchozími čtvrtletými snížily a v porovnání se čtvrtým čtvrtletím došlo k mírnému zlepšení rezerv na úvěrové ztráty, avšak očekává se, že ty zůstanou nadále vysoké, v důsledku oslabování evropských ekonomik. Přestože konkurence v oblasti úspor zůstává silná, podařilo se divizi retailového bankovnictví získat nové vklady v hodnotě 11,4 mld. EUR a dále tak posílit finanční pozici ING Banky; na profesionálních trzích získala banka prostředky dlouhodobého financování ve výši 9,2 mld. EUR. Kapitálová pozice dále posílila o 10,9 % v rámci poměru Tier 1.

 „Výsledky v oblasti pojištění byly lepší než ve čtvrtém čtvrtletí, ačkoli udržitelné výnosy jsou nadále ovlivněny ztrátami tržní hodnoty zajištění pro ochranu regulatorního kapitálu. Provozní výsledek byl nadále dobrý, díky vysoké investiční marži a vyšším poplatkům a výnosům z pojistného, v souvislosti s rostoucími prodeji v Asii, USA a ve střední Evropě.

Ačkoli ING přivítala kladné rozhodnutí soudu o odvolání ING proti Evropské Komisi, jsme nadále odhodláni oddělit bankovní a pojišťovací operace a jsme na dobré cestě v přípravách samostatné budoucnosti našich divizí pojišťovnictví a správy aktiv v Evropě a USA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.